ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cos

K AO1 S   
162 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cos-, *cos*, co
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cos[N] คอส (ทางเรขาคณิต), See also: สัดส่วนของด้านประชิดกับมุมตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยม, Syn. cosine
cost[N] ความเสียหาย, Syn. damage, harm
cost[N] ค่าใช้จ่าย, See also: จำนวนเงินที่ต้องใช้, Syn. price, payment
cost[VT] คำนวณเงินที่ต้องการ
cost[N] ต้นทุน
cost[VT] ทำให้สิ้นเปลือง, See also: ทำให้สูญเสีย
cost[VI] มีมูลค่า, See also: มีราคาเท่ากับ, Syn. be priced at, be valued
cost[VI] มีราคาแพง, Syn. be expensive
cosy[ADJ] อบอุ่นและสะดวกสบาย, Syn. snug
cosmo[PRF] โลก, See also: จักรวาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cos(คอส,โคส) n. ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง,cosine
cosh(คอช) {coshed,coshing,coshes} n. กระบอง. vt. ตีหัวด้วยกระบอง
cosigner(โคไซ'เนอะ) n. ผู้ร่วมลงนาม
cosine(โค'ไซน์) n. สัดส่วนของด้านชิดกับมุมที่กำหนดให้กับ ด้านตรงข้ามกับมุมฉากของสามเหลี่ยม
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ ,ผู้ขายเครื่องสำอางค์
cosmetology(คอซมิทอล'ละจี) n. เครื่องสำอางค์วิทยา, See also: cosmetologist n. ดูcosmetology
cosmic(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmo-Pref. โลก,จักรวาล, Syn. cosm-

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง,ซึ่งทำให้งาม
cosmetic(n) เครื่องสำอาง
cosmic(adj) เกี่ยวกับจักรวาล,เกี่ยวกับอากาศ
cosmogony(n) ทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล
cosmopolitan(adj) เกี่ยวกับสากลนิยม,ทั่วโลก,ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก
cosmopolitan(n) พลเมืองโลก,ความเป็นสากล
cosmos(n) จักรวาล,อวกาศ
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
cost(n) ราคา,ค่าโสหุ้ย,ทุน,มูลค่า,ต้นทุน,ค่าใช้จ่าย,ค่าเสียหาย
cost(vt) มีราคา,เป็นมูลค่า,ทำให้ต้องเสีย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosecantโคซีแคนต์ [เขียนแทนด้วย cosec หรือ csc] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosetเซตร่วมเกี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosineโคไซน์ [เขียนแทนด้วย cos] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmic radio waveคลื่นวิทยุคอสมิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmismจักรวาลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmolite; meteorite; skystoneอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmologyจักรวาลวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cosmopolitanพบทั่วโลก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosackie B4 Virusคอซาคีบีไวรัส [การแพทย์]
cosine functionฟังก์ชันโคไซน์, ฟังก์ชันตรีโกณมิติชนิดหนึ่ง เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ cosine θ = x  โดยที่ θ เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cosmer Lacคอสเมอร์แลค [การแพทย์]
Cosmesisความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Mittมือแบบที่คล้ายของจริง [การแพทย์]
Cosmetic techniquesเวชสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง,เวชสำอาง [การแพทย์]
Cosmetics for menเครื่องสำอางสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cosily (adv ) อย่างอบอุ่น, อย่างสบาย, อย่างปลอดภัย
See also: S. warm, R. cosy
Cosmic Consciousness (jargon ) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Darling, could we have a costume ball just as you used to?ที่รักคะ เราจัดงานเต้นรําเเฟนซีอย่างเมื่อก่อนกันดีมั้ย Rebecca (1940)
No, I won't tell you. I'll design a costume all by myself and give you the surprise of your life.ไม่บอกหรอกค่ะ ฉันจะออกแบบชุดเอง จะเอาให้คุณประหลาดใจสุดๆ ไปเลย Rebecca (1940)
They were just some ideas I was sketching for my costume for the ball.ก็เเค่บางไอเดียที่ฉันวาดสําหรับชุดไปงานเต้นรํา Rebecca (1940)
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล Rebecca (1940)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
Oh, please don't come in, Beatrice. I don't want anyone to see my costume.อย่าเพิ่งเข้ามาเลยค่ะ เบียทริซ ฉันไม่อยากให้ใครเห็นชุด Rebecca (1940)
For last night. My stupidity about the costume.ก็เมื่อคืนก่อน เรื่องความโง่เขลาของฉันกับชุดเเต่งกาย Rebecca (1940)
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู Rebecca (1940)
Cos he's been hit on the head by somebody once a day, every day.เพราะเขาถูกตีที่ศีรษะโดยคนวันละครั้งทุกวัน 12 Angry Men (1957)
What do you think that trial cost?คุณคิดอย่างไรกับค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีที่? 12 Angry Men (1957)
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์ 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosI will share with you in the cost of the taxi.
cosI had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.
cosThis computer will prove costly in the long run.
cosIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
cosEven this cable cost me 6000 yen.
cosI must help her at any cost.
cosShe brought up her child at the cost of her life.
cosThe victory was won at the cost of many lives.
cosThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
cosThis desk cost me no less than 30000 yen.
cosAre you sure about the cost of that car?
cosHis carelessness cost him a broken leg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าน้ำค่าไฟ[N] cost of utilities, Syn. ค่าน้ำไฟ, Example: ประชาชนเดือดร้อนที่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้น, Thai definition: ค่าธรรมเนียมในการใช้น้ำประปาและไฟฟ้า
เขลง[ADV] comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
เข้าเครื่อง[V] costume, See also: dress, Syn. แต่งตัว, ทรงเครื่อง, Example: คนที่แสดงเป็นพระรามเข้าเครื่องได้งามจริงๆ, Thai definition: สวมใส่เครื่องแต่งตัวโขน ลิเก ตัวละครสำคัญๆ
ค่าย้ายถอน[N] cost of removal
ค่าฤชาธรรมเนียม[N] cost, See also: fee, charge, Example: ศาลสั่งให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนียมให้ฝ่ายโจทย์ด้วย, Thai definition: ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี รวมถึงค่าป่วยการพยาน ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารและบังคับคดี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ บรรดาที่กฎหมายบังคับให้เสีย, Notes: (กฎหมาย)
ค่าครองชีพ[N] cost of living, See also: living expenses, Example: คนในชนบทสิ่งเย้ายวนใจมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย เศรษฐกิจก็พึ่งพาตนเองได้ ค่าครองชีพก็ถูกกว่าคนในสังคมเมือง, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค่า[N] price, See also: cost, value, worth, Syn. ราคา, Example: เมื่อสิ้นสงครามธนบัตรใบละยี่สิบบาทต้องลดค่าลงมาเหลือเพียง 50 สตางค์ โดยพิมพ์ราคาใหม่เป็นสีดำทับลงไป, Thai definition: คุณประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอาจคำนวณหรือประเมินเป็นราคาได้
ราคา[N] price, See also: cost, value, worth, Syn. ค่า, Example: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประเมินราคาที่ดินไว้ตารางละ 5,600 บาท, Thai definition: มูลค่าของสิ่งของที่คิดเป็นเงินตรา
เครื่องสำอาง[N] cosmetics, See also: make-up, Syn. เครื่องประทินโฉม, เครื่องหอม, เครื่องประทินผิว, Example: การแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางทำให้เด็กสาวดูสวยสะดุดตา, Thai definition: สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม ฯลฯ ให้ดูงาม เช่น แป้ง ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องพระสำอาง
โคเซแคนต์[N] cosecant, Example: เราเรียนโคเซแคนต์ในวิชาคณิตศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
บัญชีต้นทุน[n. exp.] (banchī tonthun) EN: cost accounting   
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ชุด[n.] (chut) EN: suit ; dress ; uniform ; clothing   FR: costume [m] ; ensemble [m] ; tenue [f] ; uniforme [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ชุดสากล[n. exp.] (chut sākon) FR: costume [m]
ชุดซานตาคลอส[n. exp.] (chut Sāntā-Khløs) EN: Santa Claus costume   
ชุดไทย[n. exp.] (chut Thai ) FR: costume traditionnel thaï [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COS    K AO1 S
COSE    K OW1 Z
COSS    K AO1 S
COSI    K OW1 S IY0
COST    K AA1 S T
COSY    K OW1 Z IY0
COSA    K OW1 S AH0
COSBY    K AO1 Z B IY0
COSIC    K OW1 Z IH0 K
COSIO    K OW1 S IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cos    (n) kˈɒs (k o1 s)
cos    (cc) kəz (k @ z)
cosh    (v) kˈɒʃ (k o1 sh)
cost    (v) kˈɒst (k o1 s t)
cosy    (n) kˈouziː (k ou1 z ii)
costs    (v) kˈɒsts (k o1 s t s)
coshed    (v) kˈɒʃt (k o1 sh t)
cosher    (j) kˈouʃər (k ou1 sh @ r)
coshes    (v) kˈɒʃɪz (k o1 sh i z)
cosier    (j) kˈouzɪəʴr (k ou1 z i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, / ] cost of living; living expenses; alimony, #11,496 [Add to Longdo]
价款[jià kuǎn, ㄐㄧㄚˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] cost, #17,710 [Add to Longdo]
哥斯达黎加[Gē sī dá Lí jiā, ㄍㄜ ㄙ ㄉㄚˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Costa Rica, #26,373 [Add to Longdo]
中远集团[Zhōng yuǎn Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] COSCO (China Ocean Shipping Company), #49,279 [Add to Longdo]
哥萨克[Gē sà kè, ㄍㄜ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] Cossack (people), #69,692 [Add to Longdo]
余弦[yú xián, ㄩˊ ㄒㄧㄢˊ, / ] cosine (of angle), written cos θ, #79,163 [Add to Longdo]
宇宙线[yǔ zhòu xiàn, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] cosmic ray, #123,273 [Add to Longdo]
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official), #162,995 [Add to Longdo]
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, ] cosy and comfortable; to repeat endlessly, #278,096 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cosinus hyperbolicus {m} [math.]hyperbolic cosine [Add to Longdo]
Cosinus {m} [math.]cosine [Add to Longdo]
Cosinussatz {m} [math.]law of cosinesf [Add to Longdo]
Coscorobaschwan {m} [ornith.]Coscoroba Swan [Add to Longdo]
Costa-Rica-Taube {f} [ornith.]Costa Rica Quail Dove [Add to Longdo]
Costakolibri {m} [ornith.]Costa's Hummingbird [Add to Longdo]
Costa Rica [geogr.]Costa Rica (cr) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ACOS[エーコス, e-kosu] (n) {comp} ACOS [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
ちんまり[, chinmari] (adv-to,vs) (on-mim) snugly; cosily; compactly [Add to Longdo]
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
アークコサイン[, a-kukosain] (n) arccosine; arc-cosine [Add to Longdo]
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コサイン[こさいん, kosain] cosine [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ピコ秒[ピコびょう, piko byou] picosecond [Add to Longdo]
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost [Add to Longdo]
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost [Add to Longdo]
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost [Add to Longdo]
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cos
   n 1: ratio of the adjacent side to the hypotenuse of a right-
      angled triangle [syn: {cosine}, {cos}]
   2: lettuce with long dark-green leaves in a loosely packed
     elongated head [syn: {cos}, {cos lettuce}, {romaine},
     {romaine lettuce}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Card Operating System (OS, ICC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Cassette Operating System (OS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Class of Service
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Clip On Socket (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Commercial Operating System (OS, DEC, PDP 11)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Concurrent Operating System (OS, UNIVAC 9200, UNIVAC 9300)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Corporation for Open Systems (org., OSI, user group)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COS
     Cray Operating System (OS, Cray)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top