ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องหอม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องหอม-, *เครื่องหอม*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องหอมน. สิ่งต่าง ๆ ที่มีกลิ่นหอม เช่น แป้งร่ำ น้ำอบไทย, สิ่งที่ทำให้มีกลิ่นหอม เช่น ชะมดเช็ด กำยาน พิมเสน.
ธูป, ธูป-เครื่องหอมที่ป่นเป็นผงแล้วทำเป็นรูปต่าง ๆ เช่น รูปกรวย ขดเป็นวง ใช้จุดให้มีกลิ่นหอม.
วาสนะ ๒เครื่องหอม, นํ้าหอม.
วาสะ ๓เครื่องหอม, นํ้าหอม.
สุคนธ-, สุคนธ์, สุคันธ์เครื่องหอม เช่น น้ำอบ น้ำปรุง น้ำร่ำ น้ำหอม, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องพระสุคนธ์.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Fragrancesเครื่องหอม [การแพทย์]
Fragrances, Solidเครื่องหอมชนิดแข็ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why did you go to the Hyang Kwan Chung (Incense Hall) that night?ทำไมเจ้าไปที่ฮยางควานชัง หอเครื่องหอมในคืนนั้น? Sungkyunkwan Scandal (2010)
You mean with the stove with the burners you have to light with a match?คุณหมายถึงกับพวกเตากับภาชนะเผาเครื่องหอมพวกนี้หรอ คุณต้องใช้ไม้ขีดจุดเตาเนี่ยนะ Con-Heir (2012)
- Is that incense?นั่นกลิ่นเครื่องหอมเรอะ? Of Mouse and Man (2012)
Smells like more than just incense.จากกลิ่นนี่ คงไม่ใช่แค่เครื่องหอมแล้วล่ะ Of Mouse and Man (2012)
I could smell them beneath the incense and the perfume and the fine food that had already started to turn.รู้สึกถึงกลิ่นได้เลย ใต้กลิ่นเครื่องหอมและน้ำหอม และอาหารโอชะที่เริ่มเน่า Book of the Stranger (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหอม[n. exp.] (khreūang høm) FR: aromate [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incense[N] กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
angelica(แอนเจล' ลิกะ) n. ต้นไ้จำพวกหนึ่ง ใช้ทำเครื่องหอม, ต้นต้นเกย., Syn. archangel
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
perfume(เพอฟูม',เพอ'ฟูม) n. น้ำหอม,เครื่องหอม,กลิ่นหอม. vt. (เพอฟูม') พรมน้ำหอม,พรมน้ำอบ,ทำให้กลิ่นหอมกระจาย, Syn. aroma,fragrance,scent
perfumery(เพอฟูม'เมอรี) n. เครื่องหอม,การผลิตเครื่องหอม,ธุรกิจการขายเครื่องหอม,สถานที่ประกอบธุรกิจเครื่องหอม,ร้านขายเครื่องหอม
sachet(แซเช',แซช'เช) n. ถุงหรือห่อเล็ก ๆ ที่ใส่เครื่องหอม,เครื่องหอมในถุงหรือห่อดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
perfume(n) น้ำหอม,น้ำอบ,น้ำปรุง,เครื่องหอม
perfumery(n) เครื่องหอม
sachet(n) แป้งหอม,ถุงใส่เครื่องหอม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top