ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cosmetic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cosmetic-, *cosmetic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cosmetic(n) เครื่องสำอาง, Syn. cosmetics
cosmetic(adj) ใช้เพื่อความสวยงาม, See also: ซึ่งทำให้สวยงาม, Syn. beautifying, improving
cosmetician(n) ผู้ที่ทำหรือขายเครื่องสำอางค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmetic(คอซเมท'ทิค) n. เครื่องสำอาง adj. เกี่ยวกับเครื่องสำอาง, เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง
cosmetician(คอซมิทิช'เชิน) n. ผู้เชี่ยวชาญการทำเครื่องสำอางค์ , ผู้ขายเครื่องสำอางค์

English-Thai: Nontri Dictionary
cosmetic(adj) เกี่ยวกับเครื่องสำอาง, ซึ่งทำให้งาม
cosmetic(n) เครื่องสำอาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosmetic surgeryศัลยกรรมเสริมสวย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmetic Defectsการสูญเสียทางด้านความสวยงาม [การแพทย์]
Cosmetic Mittมือแบบที่คล้ายของจริง [การแพทย์]
Cosmetic techniquesเวชสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmeticsเครื่องสำอาง, เวชสำอาง [การแพทย์]
Cosmetics for menเครื่องสำอางสำหรับบุรุษ [TU Subject Heading]
Cosmetics industryอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง [TU Subject Heading]
Cosmetics, Aerosolเครื่องสำอางแอโรซอล [การแพทย์]
Cosmetics, Bodyเครื่องสำอางสำหรับลำตัว [การแพทย์]
Cosmetics, Faceเครื่องสำอางสำหรับใบหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They bring cartloads of food, tobacco, liquor, French cosmetics.ให้พวกมันเอารถขนอาหาร บุหรี่ยาสูบ เหล้า เครื่องสำอางฝรั่งเศสเข้ามา The Pianist (2002)
Fabrics toot brushes tires insecticides cosmetics weed killers.ผ้า, แปรงสีฟัน, ยางรถยนต์, ยาฆ่าแมลง เครื่องสำอาง, ยาฆ่าวัชพืช The Corporation (2003)
He doesn't like the smell of cheap cosmetics.เขาน่ะไม่ชอบกลิ่นเครื่องสำอางถูกๆหรอกนะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
This is "Men's water" the latest cosmetics for men.นี่คือ "วารีบุรุษ" ค่ะ เครื่องสําอางชิ้นล่าสําหรับชายหนุ่ม Train Man (2005)
This is the latest cosmetic: "Men's water". Please take one.นี่เครื่องสําอางใหม่ล่าสุดค่ะ "วารีบุรุษ" ลองเอาไปใช้สักอันสิคะ Train Man (2005)
I think we need to discuss the Fabia Cosmetics supplement.ฉันขอเสริมอีกนิดเรื่อง ฟาเบีย คอสเมติค Pilot (2006)
Fabia Cosmetics?ฟาเบีย คอสเมติค? Pilot (2006)
Um... in order to show the softer side of Fabia Cosmetics, we're going to use the concept of mothers and daughters, focusing on the small, special moments that-- that are usually taken for granted, อืม... ในนี้จะแสดงถึง ในอีกแง่มุมหนึ่งของเครื่องสำอางค์ เราจะใช้คอนเซป แม่กับลูกสาว Pilot (2006)
Um, though one might assume that your demographic is very young, in fact, there's been tremendous brand loyalty since you've launched, which means that the people who were teenagers when they began using your cosmetics, อืม แต่คุณอาจคิดว่าลูกค้าเป็นเด็กเล็ก แต่ความจริงแล้ว ก็เป็นยี่ห้อที่ดีมากๆ .. ตั้งแต่คุณได้เปิดตัวไป Pilot (2006)
Hey, that's a female cosmetics shop.ดูสิ นั่นมันร้านขายเครื่องสำอางค์ของผู้หญิง Bomui walcheu (2006)
In her room we found material evidences such as a cosmetic powder and fibers matching her clothes.ในห้องนั้น เราพบหลักฐานเป็นเครื่องสำอางค์ และเส้นใยที่เข้ากับเสื้อผ้าของเธอ Death Note: The Last Name (2006)
These are some cosmetics.นี่คือเครื่องสำอางจำนวนหนึ่ง Art of Seduction (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cosmeticAnd if we have time, I'd like to take a look at their cosmetics.
cosmeticI got a rash from cosmetics.
cosmeticThat store no longer sells cosmetics.
cosmeticThere is nothing wrong with boys wearing cosmetics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องสำอาง(n) cosmetics, See also: make-up, Syn. เครื่องประทินโฉม, เครื่องหอม, เครื่องประทินผิว, Example: การแต่งเติมด้วยเครื่องสำอางทำให้เด็กสาวดูสวยสะดุดตา, Thai Definition: สิ่งเสริมแต่งหรือบำรุงใบหน้า ผิวพรรณ ผม ฯลฯ ให้ดูงาม เช่น แป้ง ลิปสติก ดินสอเขียนคิ้ว, ราชาศัพท์ใช้ว่า เครื่องพระสำอาง
ประทิ่น(n) perfume, See also: cosmetic, perfumery, Syn. เครื่องหอม, เครื่องสำอาง, Example: บุหงารำไปเป็นเครื่องประทิ่นกลิ่นหอมของไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[kaēo] (n) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood
เครื่องสำอาง[khreūangsam-āng] (n) EN: cosmetics ; make-up  FR: produit de beauté [ m ] ; produit cosmétique [ m ]
แต่งหน้า[taeng-nā] (v, exp) EN: make up ; put on make-up ; wear make-up ; use cosmetics  FR: se maquiller

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cosmetic
cosmetics
cosmetically

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cosmetic
cosmetics
cosmetician
cosmeticians

WordNet (3.0)
cosmetic(n) a toiletry designed to beautify the body
cosmetic(adj) serving an esthetic rather than a useful purpose, Syn. decorative, ornamental
cosmetic(adj) serving an aesthetic purpose in beautifying the body, Syn. enhancive
cosmetically(adv) for cosmetic purposes to improve appearance
cosmetician(n) someone who sells or applies cosmetics

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cosmetic

n. Any external application intended to beautify and improve the complexion. [ 1913 Webster ]

Cosmetical

{ } a. [ Gr. kosmitiko`s skilled in decorating, fr. ko`smos order, ornament: cf. F. cosmétique. See Cosmos. ] Imparting or improving beauty, particularly the beauty of the complexion; as, a cosmetical preparation. [ 1913 Webster ]

First, robed in white, the nymph intent adores,
With head uncovered, the cosmetic powers. Pope. [ 1913 Webster ]

Variants: Cosmetic

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitsoperation { f }cosmetic surgery; plastic surgery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
化粧(P);仮粧[けしょう(P);けわい;けそう(ok), keshou (P); kewai ; kesou (ok)] (n, vs) make-up; makeup; cosmetics; (P) #6,795 [Add to Longdo]
整形[せいけい, seikei] (n, vs, adj-no) (1) orthopedics; plastic surgery; cosmetic surgery; (2) smoothing (bursty traffic, etc.) #9,648 [Add to Longdo]
チック[chikku] (n) (1) (abbr) cosmetic; stick pomade; (2) chick; (3) tic; (suf) (4) (col) (See 的・てき) -tic #19,711 [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
コスメ[kosume] (n) (abbr) cosmetics [Add to Longdo]
コスメチック[kosumechikku] (n) cosmetic [Add to Longdo]
コスメチックレンズ[kosumechikkurenzu] (n) cosmetic lens [Add to Longdo]
ニナリッチ[ninaricchi] (n) Nina Ricci (brand of cosmetics) [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ラウラミドプロピルベタイン[rauramidopuropirubetain] (n) lauramidopropyl beitaine (cosmetic ingredient) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top