ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

costs

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -costs-, *costs*, cost
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
costsค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of actionค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of executionค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs of redemptionค่าฤชาธรรมเนียมในการไถ่ทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
costs to abide the eventค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความที่ฝ่ายแพ้ต้องจ่ายแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Costsค่าใช้จ่าย [TU Subject Heading]
Costsต้นทุน, ราคาการลงทุน, งบประมาณ [การแพทย์]
Costs (Law)ค่าใช้จ่าย (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Costs and Cost Analysisการลงทุน [การแพทย์]
Costs of Productionค่าของการผลิต [การแพทย์]
Costs, Averageต้นทุนเฉลี่ย [การแพทย์]
Costs, Directต้นทุนโดยตรง [การแพทย์]
Costs, Direct, Non-Medicalต้นทุนที่ต้องใช้เพราะป่วยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการ [การแพทย์]
Costs, Fixedต้นทุนที่คงที่, ค่าใช้จ่ายคงที่ [การแพทย์]
Costs, Holdingค่าใช้จ่ายเมื่อมีของคงคลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This stuff costs a lot of money.ท่าทางจะเเพงน่าดู Jaws (1975)
I have friends who keep telling me how much it costs them to keep me in poverty.มีเพื่อนๆ คอยบอกผมว่า พวกเขาต้องเสียไปแค่ไหน ที่จะทำให้ผมจน Gandhi (1982)
We can get an appointment, but it costs $250.เรานัดเขาได้ แต่ต้องมีเงิน $250 Dirty Dancing (1987)
So I'm gonna do my kind of dancin' with a great partner... who's not only a terrific dancer... but somebody who's taught me that there are people... willing to stand up for other people no matter what it costs them.ดังนั้น ผมจึงจะเต้นในแบบของผม กับคู่เต้นที่แสนวิเศษ... เธอไม่เพียงแค่เป็นนักเต้นที่ดี... แต่เธอคือผู้ที่สอนผมให้รู้ว่าว่า ยังมีคนอีกหลายคน... Dirty Dancing (1987)
The overtime costs alone have used up the public safety budget.การทำงานนอกเวลาเพียงลำพังมีค่า ขึ้นอยู่กับงบประมาณความปลอดภัยสาธารณะ Akira (1988)
You know, that only costs ten bucks to make.ผมได้กินอิ่ม Big (1988)
Do you have any idea how much a shirt like this costs ?คุณว่าเสื้อแบบนี้ขายได้เท่าไหร่ Schindler's List (1993)
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ Schindler's List (1993)
But independence costs money.แต่อิสรภาพก็มีราคา Schindler's List (1993)
Do you know how much this saddle is worth ? Do you know how much it costs ?รู้มั้ยอานนี่ราคาเท่าไหร่ Schindler's List (1993)
It costs a buck at mostมันราคาแพงที่สุด James and the Giant Peach (1996)
The costs are going to be considerable.ค่ารักษาแพงมากครับ As Good as It Gets (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
costsAt all costs, I want to live in America.
costsA wise businessman knows how to clamp down on costs.
costsBecause just one minute costs nearly four pounds.
costsBenefits of course should exceed the costs.
costsCosts of financial services are rising in every country.
costsDoctors and nurses must preserve life at all costs.
costsDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
costsEven if it costs 10, 000 yen, I must buy the dictionary.
costsEven the periodical pay raise could not keep abreast of higher living costs.
costsGood fruit is scarce in winter, and costs a lot.
costsHigh costs made it hard to carry on his business.
costsI am determined to make a living as a playwright at all costs.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกรับค่าใช้จ่าย[baēkrap khāchaijāi] (v, exp) EN: assume the costs ; assume the expenses
การเก็บค่าฤชาธรรมเนียม[kān kep khāreuchāthamnīem] (n, exp) EN: taxation of costs
ค่าบำรุงรักษา[khā bamrungraksā] (n, exp) EN: maintenance costs  FR: frais de maintenance [ mpl ] ; frais d'entretien [ mpl ]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān] (n, exp) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān] (n, exp) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา[khāchaijāi nai kān dūlaēraksā] (n, exp) EN: running costs
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[khāchaijāi nai kān phalit] (n, exp) EN: overhead costs
ค่าใช้จ่ายประจำ[khāchaijāi prajam] (n, exp) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses  FR: dépenses courantes [ fpl ]
ค่าไฟค่าน้ำ[khā nām khā fai] (n, exp) EN: additional costs
ค่าพักแรม[khā phakraēm] (n, exp) EN: accomodation costs ; hotel expense  FR: frais d'hôtel [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COSTS
COSTS

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
costs

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufschiebungskosten { pl }costs of postponement [Add to Longdo]
Kurssicherungskosten { pl }costs of exchange cover [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠し;直隠し[ひたかくし, hitakakushi] (n) cover-up; hiding at all costs [Add to Longdo]
維持費[いじひ, ijihi] (n) maintenance costs [Add to Longdo]
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs [Add to Longdo]
何が何でも[なにがなんでも, naniganandemo] (exp, adv) by all means; by all costs [Add to Longdo]
何としても[なんとしても, nantoshitemo] (exp) no matter what it takes; by any means necessary; at all costs; by hook or by crook [Add to Longdo]
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs [Add to Longdo]
経営費[けいえいひ, keieihi] (n) operating costs [Add to Longdo]
経常費[けいじょうひ, keijouhi] (n) current expenses; operating costs [Add to Longdo]
軽カー[けいカー;ケイカー, kei ka-; keika-] (n) lightweight car with low registration costs [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全体的な通信コスト[せんたいてきなつうしコスト, sentaitekinatsuushi kosuto] overall communication costs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  costs
      n 1: pecuniary reimbursement to the winning party for the
           expenses of litigation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top