Search result for

แต่งตัว

(53 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งตัว-, *แต่งตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งตัว[V] dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่งตัวก. สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
You went out looking like a stripper last night.ลูกออกไปข้างนอกกลางดึกแต่งตัวเหมือนคนเต้นระบำโป๊ Chuck in Real Life (2008)
But you're gonna have to pay a visit to my closet first.แต่เธอต้องไปแต่งตัวก่อนเป็นอย่างแรก There Might be Blood (2008)
And she only comments on my appearanceแล้วเธอก็เป็นคนเดียวที่ชอบตำหนิการแต่งตัวของฉัน There Might be Blood (2008)
That guy was pretty gross.ผู้ชายคนนั้นแต่งตัวได้พิลึกเลอะเทอะมาก There Might be Blood (2008)
So, you like to play dress-up?อืมม จะเล่นแต่งตัวกันมั้ย? Odyssey (2008)
Get dressed.แต่งตัวซะ Lucky Thirteen (2008)
Stand on their own and if there's an emergency with Annie, should she wait until you finish grooming lab rats?ยืนได้ด้วยตัวเอง และถ้ามีเหตุฉุกเฉิน\ กับแอนนี่ เธอจะรอจนคุณแต่งตัว ให้หนูทดลองเสร็จหรือ? Emancipation (2008)
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays Gas Pills (2008)
I think i was growing attached to the little guyฉันคิดว่าฉันถูกเจริญเติบโตที่แนบกับน้อยคนที่แต่งตัวประหลาด Gas Pills (2008)
Have you still not learned how to dress yourself? You don't have a dog and fetch the stick yourself.แต่งตัวเองเป็นแล้วหรอ เจ้าไม่มีสุนัขทำให้แบบนี้นิเนอะ The Moment of Truth (2008)
Jae-in Hwang? Make-up room, please.คุณ ฮวัง แจ อิน กรุณาไปที่ห้องแต่งตัวด่วนเลยค่ะ Scandal Makers (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งตัว[v.] (taengtūa) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes   FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx)
แต่งตัวมอซอ[v. exp.] (taengtūa møsø) EN: be slovenly dressed   
แต่งตัวเรียบ ๆ[v. exp.] (taengtūa rīep-rīep) FR: s'habiller simplement ; être habillé sans recherche
แต่งตัวไว้ทุกข์[v. exp.] (taengtūa waithuk) EN: wear mourning   FR: porter le deuil

English-Thai: Longdo Dictionary
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว
attire[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
all dressed up[IDM] แต่งตัวเต็มยศ, See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
attire in[PHRV] แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
clothe[VT] แต่งตัว, Syn. dress, dress up
costume[VT] แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
cover[VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
clothe in[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with[PHRV] แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
do up[PHRV] แต่งตัวสวยขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งตัวดีขึ้น, Syn. dress up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
crown(vi) สวมมงกุฎ,สวมมาลัย,แต่งตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle up ( ) แต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา
See also: R. bundle
dress down (vt ) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top