ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bank

B AE1 NG K   
184 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bank-, *bank*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
bank ( ) ธนาคาร

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank[N] ธนาคาร
bank[N] เงินที่ได้จากการเล่นการพนัน, See also: เงินพนัน
bank[N] ที่เก็บข้อมูล อาหารหรือเลือดเพื่อใช้ตอนฉุกเฉิน, See also: สิ่งที่สำรองเอาไว้
bank[VT] เอาเงินฝากธนาคาร, See also: เอาเงินเข้าธนาคาร, Syn. deposit, Ant. withdraw
bank[VT] สะสม
bank[N] ตลิ่ง, See also: ชายฝั่ง, เขื่อน, ฝั่ง, Syn. embankment, levee
bank[N] หาดตื้นๆ (ใต้น้ำทะเล), See also: ที่ตื้นเขิน
bank[N] ที่ลาดชัน, See also: การลาดเอียง
bank[N] ทิวยาว, See also: เทือก, แถว, แนว
bank[VT] เอามากอง, See also: ทำให้เป็นกอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank annuity)n. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank billn. ธนบัตร,ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank checkn. เช็คเบิกเงินธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
banker(n) นายธนาคาร
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
BLOOD blood bank(n) ธนาคารเลือด
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ดู banker's card และ cheque card] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank certificateใบรับรองของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank chequeเช็คของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank clearingsการหักบัญชีทางธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank discountส่วนลดธนาคาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bank draftตั๋วแลกเงินธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank guaranteeหนังสือค้ำประกันของธนาคาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank guaranteeหนังสือค้ำประกันของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank noteธนบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankบัญชี, ฝากเงินธนาคาร [การบัญชี]
Bankยางที่สะสมอยู่บริเวณเหนือช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งของเครื่องผสมแบบ 2 ลูกกลิ้งหรือเครื่องคาเลนเดอร์ [เทคโนโลยียาง]
bankbank, ตลิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bank acquisitionการซื้อกิจการธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bank balanceยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร [การบัญชี]
Bank buildingsอาคารธนาคาร [TU Subject Heading]
Bank capitalเงินกองทุนของธนาคาร [TU Subject Heading]
Bank chargeค่าธรรมเนียมธนาคาร [การบัญชี]
Bank confirmationหนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
Bank of Ayudhya (org ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
bankai (vi vt ) บังไค (ตราสวัสดิกะ) สัญลักษณ์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลก ถูกคิดค้นขึ้นโดยฮิตเลอร์ หรือ คำที่ใช้ในการ ปลดปล่อยพลังของเหล่ายมฑูต ในการ์ตูนเรื่อง Bleach Ex: ปลดปล่อยสวัสดิกะ - จงโปรยปรายเซมบงซากุระคาเงโยชิ หรือ บังไค เซมบซากุระคาเงโยชิ นั่นเอง
Image:
Bankgok Bank (org ) ธนาคารกรุงเทพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was arguing with the guy I work next to at the bank a few weeks ago.ฉันกำลังเถียงกับผู้ชายผมทำงานต่อไปเพื่อที่ธนาคารไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 12 Angry Men (1957)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Niggers are having a good time with our policy banks in Harlem.นิโกรกำลังมีช่วงเวลาที่ดีกับธนาคารนโยบายของเราในย่านฮาร์เล็ม The Godfather (1972)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
In going through Hal's memory banks I discovered his original orders.ในการที่จะผ่าน แฮล ของ ธนาคารหน่วยความจำ ฉันค้นพบคำสั่งเดิมของเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Father's the bank manager.พ่อเป็นผู้จัดการธนาคาร. Cinema Paradiso (1988)
I've been selling my sperm to a fertility clinic. The sperm bank has a night-deposit slot. I'm making a fortune.ผมขายสเปิร์มให้คลินิกตอนกลางคืน Punchline (1988)
I don't even hate that clown at the bank who tells me. I can't cash my check for 10 days.ผมไม่เกลียดพนง.ธนาคารที่บอกว่า ผมขึ้นเช็คใน 10 วันไม่ได้ Punchline (1988)
Ray, when the bank opens in the morning, they'll foreclose.เรย์ ตอนธนาคารเปิดพรุ่งนี้เช้า พวกเขาจะจำนองมัน Field of Dreams (1989)
A Lisbon bank account, my dears!บัญชีธนาคารลิสบอน Dears ของฉัน! The Russia House (1990)
What's really funny is that fucking bank job in Secaucus.อาชีพที่ตลกสุดๆคือ งานธนาคารในเซซอลซัส Goodfellas (1990)
And I got 50 more saved in the bank right now.และฉันยังมีอีก 50 เหรียญอยู่ในธนาคาร Of Mice and Men (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
bankA bank lends us money at interest.
bankA bank was built to keep back the water of the river.
bankA big rock stuck out from the bank into the river.
bankA burglar broke into the bank last night.
bankAccording to John, the bank closes at 3 p.m.
bankAfter the heavy rains the river overflowed its banks.
bankA gang of thieves broke into the bank.
bankA gang of three robbed the bank in broad daylight.
bankAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
bankAll of a sudden the river rose and broke its banks.
bankA lot of companies are going under lately because banks are so tight with their money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธ.[N] bank, See also: bk., Syn. ธนาคาร
ธกส.[N] Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, See also: BAAC, Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธปท.[N] Bank of Thailand, Syn. ธนาคารแห่งประเทศไทย
เข้าบัญชี[V] deposit, See also: bank, Syn. ฝากบัญชี, Thai definition: นำเงินฝากบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินฝาก[N] deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count unit: บัญชี
เงินฝาก[N] deposit, See also: bank deposit, Syn. เงินออม, Example: ธนาคารจะให้ของขวัญพิเศษในวันปีใหม่แก่ผู้ที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน 10 ล้านบาท, Count unit: บาท
ฝั่งน้ำ[N] bank (of a river), See also: river bank, canal bank, water-course bank, Syn. ริมฝั่ง, ตลิ่ง, ริมน้ำ, ชายฝั่ง, ฝั่ง, Example: ชนบางเผ่าในแอฟริกาเวลาคลอดลูกต้องไปคลอดที่ริมฝั่งน้ำ, Thai definition: ที่ดินริมน้ำเป็นขอบเขตแม่น้ำ ลำคลอง
ฟาก[N] bank, See also: side, shore, Syn. ฝั่ง, ข้าง, Example: เขาเดินข้ามท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ เพื่อไปอีกฟากหนึ่ง, Count unit: ฟาก
เจ้ามือ[N] host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือหวย[N] host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงค์[n.] (baeng) EN: bank   FR: banque [f]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ngoen) EN: bank draft ; draft   
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
บัญชีเงินฝาก[n. exp.] (banchī ngoenfāk) EN: deposit account ; bank account ; account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[n. exp.] (banchī ngoenfāk thanākhān) EN: bank account   FR: compte bancaire [m]
บัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (bat Ē.Thī.Ēm.) EN: banking card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
บัตรประกันเครดิต[n. exp.] (bat prakan khrēdit) EN: bank card   FR: carte bancaire [f]
บัตรธนาคาร[n. exp.] (bat thanākhān) EN: bank card   FR: carte de banque [f] ; carte bancaire [f]
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque

CMU English Pronouncing Dictionary
BANK B AE1 NG K
BANKO B AE1 NG K OW0
BANKE B AE1 NG K
BANKS B AE1 NG K S
BANKEN B AE1 NG K AH0 N
BANKEY B AE1 N K IY2
BANK'S B AE1 NG K S
BANKER B AE1 NG K ER0
BANKES B AE1 NG K S
BANKED B AE1 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bank (v) bˈæŋk (b a1 ng k)
banks (v) bˈæŋks (b a1 ng k s)
banked (v) bˈæŋkt (b a1 ng k t)
banker (n) bˈæŋkər (b a1 ng k @ r)
bankers (n) bˈæŋkəz (b a1 ng k @ z)
banking (v) bˈæŋkɪŋ (b a1 ng k i ng)
banknote (n) bˈæŋknout (b a1 ng k n ou t)
bankroll (n) bˈæŋkroul (b a1 ng k r ou l)
bankrupt (v) bˈæŋkrʌpt (b a1 ng k r uh p t)
bank-bill (n) bˈæŋk-bɪl (b a1 ng k - b i l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银行[yín háng, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, ] banking; finance; financial, #864 [Add to Longdo]
[piào, ㄆㄧㄠˋ, ] bank note; ticket; a vote, #1,063 [Add to Longdo]
[àn, ㄢˋ, ] bank; shore; beach; coast, #5,914 [Add to Longdo]
行长[háng zhǎng, ㄏㄤˊ ㄓㄤˇ, / ] bank president, #7,038 [Add to Longdo]
中国银行[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of China, #7,520 [Add to Longdo]
[pàn, ㄆㄢˋ, ] bank; field-path, #8,525 [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
交通银行[Jiāo tōng Yín háng, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of Communications, #16,106 [Add to Longdo]
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, / ] bank notes; paper currency, #22,004 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
バンコク[ばんこく, bankoku] บางกอก หรือ กรุงเทพมหานคร

German-Thai: Longdo Dictionary
Bank(n) |die, pl. Banken| ธนาคาร, See also: das Kreditinstitut
Banken(n) |pl.|, See also: die Bank

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bank {f} | Banken {pl}bank | banks [Add to Longdo]
Bank {f}settle [Add to Longdo]
Bank {f}; Gruppe {f}bank [Add to Longdo]
Bank {f}; Sitzbank {f} | Bänke {pl}; Werkbänke {pl}bench | benches [Add to Longdo]
Bankabrechnung {f}statement [Add to Longdo]
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker {m}bank employee; bank assistant; banker [Add to Longdo]
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank [Add to Longdo]
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching [Add to Longdo]
Bankbeamte {m} | Bankbeamten {pl}bank clerk | bank clerks [Add to Longdo]
Bankbeleg {m}bank receipt [Add to Longdo]
Bankbuch {n} | Bankbücher {pl}passbook | passbooks [Add to Longdo]
Bankdirektor {m} | Bankdirektoren {pl}bank director | bank directors [Add to Longdo]
Bankeinzug {m}automatic debit transfer system [Add to Longdo]
Bankett {n}; Bankettessen {n}; Festessen {n} | Bankette {pl}banquet; banquet meal | banquets [Add to Longdo]
Bankettservice {m}banquet service; catering service [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴん札;ピン札[ぴんさつ(ぴん札);ピンさつ(ピン札), pinsatsu ( pin satsu ); pin satsu ( pin satsu )] (n) (col) crisp, unwrinkled banknote [Add to Longdo]
みずほ銀行[みずほぎんこう, mizuhoginkou] (n) Mizuho Bank [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行(P);郵貯銀行[ゆうちょぎんこう, yuuchoginkou] (n) JP Bank (former Postal Savings Bank, created when the Postal Services were privatized); (P) [Add to Longdo]
ゆうちょ銀行を除く;郵貯銀行を除く[ゆうちょぎんこうをのぞく, yuuchoginkouwonozoku] (exp,v5k) excluding the Post Office bank; excluding Japan Post Bank [Add to Longdo]
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex [Add to Longdo]
アイバンク[, aibanku] (n) eye bank [Add to Longdo]
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]
アメリカ輸出入銀行[アメリカゆしゅつにゅうぎんこう, amerika yushutsunyuuginkou] (n) Export-Import Bank (US) [Add to Longdo]
イングランド銀行[イングランドぎんこう, ingurando ginkou] (n) Bank of England [Add to Longdo]
インターネットバンキング[, inta-nettobankingu] (n) {comp} Internet banking [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking [Add to Longdo]
データバンク[でーたばんく, de-tabanku] databank [Add to Longdo]
バンキング[ばんきんぐ, bankingu] banking [Add to Longdo]
バンク[ばんく, banku] bank [Add to Longdo]
順番検査[じゅんばんけんさ, junbankensa] sequence check [Add to Longdo]
付番核[ふばんかく, fubankaku] rank stem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
番犬[ばんけん, banken] Wachhund [Add to Longdo]
破産[はさん, hasan] Bankrott, Konkurs [Add to Longdo]
蛮行[ばんこう, bankou] Barbarei, Brutalitaet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banc \Banc\, Bancus \Ban"cus\, Bank \Bank\, n. [OF. banc, LL.
   bancus. See {Bank}, n.]
   A bench; a high seat, or seat of distinction or judgment; a
   tribunal or court.
   [1913 Webster]
 
   {In banc}, {In banco} (the ablative of bancus), {In bank}, in
    full court, or with full judicial authority; as, sittings
    in banc (distinguished from sittings at {nisi prius}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\ (b[a^][ng]k), n. [OE. banke; akin to E. bench, and
   prob. of Scand. origin; cf. Icel. bakki. See {Bench}.]
   1. A mound, pile, or ridge of earth, raised above the
    surrounding level; hence, anything shaped like a mound or
    ridge of earth; as, a bank of clouds; a bank of snow.
    [1913 Webster]
 
       They cast up a bank against the city. --2 Sam. xx.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   2. A steep acclivity, as the slope of a hill, or the side of
    a ravine.
    [1913 Webster]
 
   3. The margin of a watercourse; the rising ground bordering a
    lake, river, or sea, or forming the edge of a cutting, or
    other hollow.
    [1913 Webster]
 
       Tiber trembled underneath her banks. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An elevation, or rising ground, under the sea; a shoal,
    shelf, or shallow; as, the banks of Newfoundland.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining)
    (a) The face of the coal at which miners are working.
    (b) A deposit of ore or coal, worked by excavations above
      water level.
    (c) The ground at the top of a shaft; as, ores are brought
      to bank.
      [1913 Webster]
 
   6. (A["e]ronautics) The lateral inclination of an
    a["e]roplane as it rounds a curve; as, a bank of 45[deg]
    is easy; a bank of 90[deg] is dangerous.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A group or series of objects arranged near together; as, a
    bank of electric lamps, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. The tilt of a roadway or railroad, at a curve in the road,
    designed to counteract centrifugal forces acting on
    vehicles moving rapiudly around the curve, thus reducing
    the danger of overturning during a turn.
    [PJC]
 
   {Bank beaver} (Zool.), the otter. [Local, U.S.]
 
   {Bank swallow}, a small American and European swallow
    ({Clivicola riparia}) that nests in a hole which it
    excavates in a bank.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, v. t. [imp. & p. p. {Banked}(b[a^][ng]kt); p. pr. &
   vb. n. {Banking}.]
   1. To raise a mound or dike about; to inclose, defend, or
    fortify with a bank; to embank. "Banked well with earth."
    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. To heap or pile up; as, to bank sand.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass by the banks of. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Engineering) To build (a roadway or railroad) with an
    inclination at a curve in the road, so as to counteract
    centrifugal forces acting on vehicles moving rapiudly
    around the curve, thus reducing the danger of vehicles
    overturning at a curve; as, the raceway was steeply banked
    at the curves.
    [PJC]
 
   {To bank a fire}, {To bank up a fire}, to cover the coals or
    embers with ashes or cinders, thus keeping the fire low
    but alive.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, n. [Prob. fr. F. banc. Of German origin, and akin
   to E. bench. See {Bench}.]
   1. A bench, as for rowers in a galley; also, a tier of oars.
    [1913 Webster]
 
       Placed on their banks, the lusty Trojan sweep
       Neptune's smooth face, and cleave the yielding deep.
                          --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) The bench or seat upon which the judges sit.
    (b) The regular term of a court of law, or the full court
      sitting to hear arguments upon questions of law, as
      distinguished from a sitting at Nisi Prius, or a court
      held for jury trials. See {Banc}. --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. (Printing) A sort of table used by printers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Music) A bench, or row of keys belonging to a keyboard,
    as in an organ. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, n. [F. banque, It. banca, orig. bench, table,
   counter, of German origin, and akin to E. bench; cf. G. bank
   bench, OHG. banch. See {Bench}, and cf. {Banco}, {Beach}.]
   1. An establishment for the custody, loan, exchange, or
    issue, of money, and for facilitating the transmission of
    funds by drafts or bills of exchange; an institution
    incorporated for performing one or more of such functions,
    or the stockholders (or their representatives, the
    directors), acting in their corporate capacity.
    [1913 Webster]
 
   2. The building or office used for banking purposes.
    [1913 Webster]
 
   3. A fund to be used in transacting business, especially a
    joint stock or capital.
    [1913 Webster]
 
       Let it be no bank or common stock, but every man be
       master of his own money.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gaming) The sum of money or the checks which the dealer
    or banker has as a fund, from which to draw his stakes and
    pay his losses.
    [1913 Webster]
 
   5. In certain games, as dominos, a fund of pieces from which
    the players are allowed to draw; in Monopoly, the fund of
    money used to pay bonuses due to the players, or to which
    they pay fines.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. a place where something is stored and held available for
    future use; specifically, an organization that stores
    biological products for medical needs; as, a blood bank,
    an organ bank, a sperm bank.
    [PJC]
 
   {Bank credit}, a credit by which a person who has given the
    required security to a bank has liberty to draw to a
    certain extent agreed upon.
 
   {Bank of deposit}, a bank which receives money for safe
    keeping.
 
   {Bank of issue}, a bank which issues its own notes payable to
    bearer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, v. t.
   To deposit in a bank. --Johnson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, v. i.
   1. To keep a bank; to carry on the business of a banker.
    [1913 Webster]
 
   2. To deposit money in a bank; to have an account with a
    banker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bank \Bank\, v. i. (A["e]ronautics)
   To tilt sidewise in rounding a curve; -- said of a flying
   machine, an a["e]rocurve, or the like.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bank
   n 1: sloping land (especially the slope beside a body of water);
      "they pulled the canoe up on the bank"; "he sat on the bank
      of the river and watched the currents"
   2: a financial institution that accepts deposits and channels
     the money into lending activities; "he cashed a check at the
     bank"; "that bank holds the mortgage on my home" [syn:
     {depository financial institution}, {bank}, {banking
     concern}, {banking company}]
   3: a long ridge or pile; "a huge bank of earth"
   4: an arrangement of similar objects in a row or in tiers; "he
     operated a bank of switches"
   5: a supply or stock held in reserve for future use (especially
     in emergencies)
   6: the funds held by a gambling house or the dealer in some
     gambling games; "he tried to break the bank at Monte Carlo"
   7: a slope in the turn of a road or track; the outside is higher
     than the inside in order to reduce the effects of centrifugal
     force [syn: {bank}, {cant}, {camber}]
   8: a container (usually with a slot in the top) for keeping
     money at home; "the coin bank was empty" [syn: {savings
     bank}, {coin bank}, {money box}, {bank}]
   9: a building in which the business of banking transacted; "the
     bank is on the corner of Nassau and Witherspoon" [syn:
     {bank}, {bank building}]
   10: a flight maneuver; aircraft tips laterally about its
     longitudinal axis (especially in turning); "the plane went
     into a steep bank"
   v 1: tip laterally; "the pilot had to bank the aircraft"
   2: enclose with a bank; "bank roads"
   3: do business with a bank or keep an account at a bank; "Where
     do you bank in this town?"
   4: act as the banker in a game or in gambling
   5: be in the banking business
   6: put into a bank account; "She deposits her paycheck every
     month" [syn: {deposit}, {bank}] [ant: {draw}, {draw off},
     {take out}, {withdraw}]
   7: cover with ashes so to control the rate of burning; "bank a
     fire"
   8: have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on
     your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my
     grandmother's recipes" [syn: {trust}, {swear}, {rely},
     {bank}] [ant: {distrust}, {mistrust}, {suspect}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 bank
  1. bank
  2. bank; sandbank

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Bank /baŋk/ 
  bank; bench; settle

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bank /bɑŋk/
  1. bank
  2. bench
  3. bank; sandbank
  4. bench; easel; tressle; workbench

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 bank
  bank

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top