ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bank account

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bank account-, *bank account*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bank account in the name of a robot.บัญชีในชื่อของหุ่นยนต์หรือ Bicentennial Man (1999)
Yeah, send it to my bank account lf not, you will be fucked upใช่ โอนเงินเข้าบัญชีฉัน ถ้านายเล่นลูกไม้ นายเจอดีแน่ Failan (2001)
Boys with big bank accounts are still boys.เด็กผู้ชายต่อให้มีเงิน ก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำ Goal! The Dream Begins (2005)
=Message me your bank account number==ช่วยแมสเสจบอกเลขที่บัญชีเธอด้วย= Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
The money will remain in escrow until I return and the winner of the contest enters his or her password into the encryptor whereupon the entire sum will be wired to any bank account in the world you nominate.เงินจะอยู่ในกองกลาง จนกว่าจะมอบคืน ..ผู้ชนะจะป้อนรหัสส่วนตัวใส่ลงในเครื่องของเรา.. เงินรวมทั้งหมด Casino Royale (2006)
If you didn't pay them the government could stick their hands into your bank account and take your money.ถ้าคุณไม่จ่ายภาษี รัฐบาลจะล้วงเข้าบัญชีคุณ และยึดเงินคุณไป The Pursuit of Happyness (2006)
At 8:00 this morning, he wired $100, 000 to a bank account in Tangier.แปดโมงเชัาวันนี้ เขาโอนเงิน1แสนเหรียญไปที่บัญชีในแทนเจียร์ The Bourne Ultimatum (2007)
You access this charge site and put the money from your bank account back here.คุณเพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์การเบิก/ถอนเงินนี้... ...และใส่จำนวนเงินจากบัญชีธนาคารลงไปตรงนี้ Eiga: Kurosagi (2008)
Charge from bank account Transfer from bank accountชาร์จจากธนาคาร โอนจากธนาคาร Eiga: Kurosagi (2008)
When he types in his bank account details and adds money, it will look like he has charged money through that site.เมื่อเขาลงบัญชีธนาคารลงไปและเติมเงิน, มันจะเหมือนกับว่าเขาได้เติมเงินลงในเว็ปไซต์นั้นแล้ว Eiga: Kurosagi (2008)
The 2, 000, 000 that was transfered to your bank account belonged to that gang.เงินสองล้านที่เข้าไปในบัญชีธนาคารของคุณนั่นเป็นของพวกนั้น Eiga: Kurosagi (2008)
The CIA has been trying to locate the hidden bank accounts of the Amad family for years.CIA พยายามจะตามรอย ชื่อบัญชี ของตระกูลอัลมัดมาเป็นปี Chuck Versus the DeLorean (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bank accountDrain one's bank account.
bank accountHe wished to keep the bank accounts separate for tax purposes.
bank accountIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
bank accountI looked at my bank account book, and happily discovered that I had an extra $50!
bank accountI've used up my wages, but I have my bank account to fall back on.
bank accountMay we know your bank account?
bank accountThere is a shortage of money in Brian's wallet and bank account.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บัญชีเงินฝาก(n) deposit account, See also: bank account, Syn. บัญชีธนาคาร, Example: จากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากจากธนาคารพบว่า เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้, Count Unit: บัญชี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีเงินฝาก[banchī ngoenfāk] (n, exp) EN: deposit account ; bank account ; account  FR: compte d'épargne [ m ] ; compte sur livret [ m ] ; compte bancaire [ m ]
บัญชีเงินฝากธนาคาร[banchī ngoenfāk thanākhān] (n, exp) EN: bank account  FR: compte bancaire [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
户头[hù tóu, ㄏㄨˋ ㄊㄡˊ, / ] bank account #43,596 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankkonto { n } | Bankkonten { pl }bank account | bank accounts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
預金[よきん, yokin] (n, vs) deposit; bank account; (P) #10,501 [Add to Longdo]
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s, vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account) [Add to Longdo]
銀行口座[ぎんこうこうざ, ginkoukouza] (n) bank account [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account [Add to Longdo]
普通預金[ふつうよきん, futsuuyokin] (n) ordinary bank account; (P) [Add to Longdo]
無記名預金[むきめいよきん, mukimeiyokin] (n) anonymous bank account [Add to Longdo]
預金口座[よきんこうざ, yokinkouza] (n) bank account [Add to Longdo]
預貯金[よちょきん, yochokin] (n) deposits and savings; bank account; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bank account
   n 1: a fund that a customer has entrusted to a bank and from
      which the customer can make withdrawals; "he moved his bank
      account to a new bank"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top