ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bank clerk

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bank clerk-, *bank clerk*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bank clerkHe gets a reasonable salary as a bank clerk.
bank clerkHe is a bank clerk.
bank clerkHe married his daughter to a bank clerk.
bank clerkHer father is a bank clerk.
bank clerkI'm a bank clerk.
bank clerkMy father is a bank clerk.
bank clerkShe married a bank clerk.
bank clerkShe was formerly a bank clerk.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankbeamte {m} | Bankbeamten {pl}bank clerk | bank clerks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
行員[こういん, kouin] (n) (abbr) (See 銀行員) bank clerk; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bank clerk
      n 1: an employee of a bank who receives and pays out money [syn:
           {teller}, {cashier}, {bank clerk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top