ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embankment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embankment-, *embankment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embankment(n) การสร้างเขื่อนกั้น
embankment(n) เขื่อน, See also: ทำนบ, Syn. bulwark, dam, dike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน, มูลดิน, ตลิ่งทาง, การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank

English-Thai: Nontri Dictionary
embankment(n) เขื่อน, มูนดิน, ทำนบ, ตลิ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embankmentคันดิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
embankmentembankment, คัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
embankment damembankment dam, เขื่อนวัสดุถม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Embankmentsคันทางดินถม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
embankment(n) a long artificial mound of stone or earth; built to hold back water or to support a road or as protection

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Embankment

n. 1. The act of surrounding or defending with a bank. [ 1913 Webster ]

2. A structure of earth, gravel, etc., raised to prevent water from overflowing a level tract of country, to retain water in a reservoir, or to carry a roadway, etc. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So the chicken goes down the embankment... drops the book in front of the frog and the frog is like, "Readit!"เซ็งเป็ด! เลยอดดูข่าวม๊อบปะทะเดือดกับตำรวจเลย เขาว่ามีคนขาขาดด้วยล่ะ ตกลงมันโดนแก๊สน้ำตา หรือทำระเบิดตกใส่กันเองก็ไม่รู้เนอะ Episode #2.5 (2008)
Do you know the little harbor down by the embankment?รู้จักท่าเรือแถวเขื่อนไหมจ้ะ? Womb (2010)
We black out. The car goes over the embankment.เราต่างหมดสติ รถพุ่งตกลงไปในเขื่อนดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I'm now driving down a railway embankment...ผมกำลังขับลงไปอุโมงค์ทางรถราง Episode #18.1 (2012)
Yeah, they were rear-ended, and their car went down an embankment.ใช่แล้ว พวกเขาถูกรถชนท้าย และรถของพวกเขาก็ตกลงไปในเขื่อน Secret's Safe with Me (2012)
Just stay close to the embankment!เพียงแค่อยู่ใกล้ชิดกับธนาคารคน Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Watch out for the steep embankment.ระวัง นี่ตลิ่งชันนะ Smurfs: The Lost Village (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embankmentThey strengthened the embankments to secure the village against floods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อนกั้นน้ำ(n) dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count Unit: เขื่อน, Thai Definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ
เขื่อน(n) dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ, Example: ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน, Count Unit: เขื่อน, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
รอ(n) embankment, See also: breakwater, Thai Definition: หลักปักกันกระแสน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อน[kheūoen] (n) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke  FR: barrage [ m ] ; réservoir [ m ] ; digue [ f ] ; lac de retenue [ m ]
เขื่อนหิน[kheūoen hin] (n, exp) EN: embankment dam
เขื่อนกั้นน้ำ[kheūoen kan nām] (n) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke  FR: barrage [ m ]
พูนดิน[phūndin] (n) EN: embankment
ทำนบ[thamnop] (n) EN: dyke = dike ; embankment ; dam ; weir   FR: digue [ f ] ; levée de terre [ f ] ; barrage [ m ] ; déversoir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
embankment
embankments

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embankment
embankments

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堤岸[dī àn, ㄉㄧ ㄢˋ,  ] embankment; bank; levee #41,546 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Damm { m } | Dämme { pl }embankment | embankments [Add to Longdo]
Eindämmung { f }; Uferdamm { m } | Eindämmungen { pl }; Uferdämme { pl }embankment | embankments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つつみ, tsutsumi] (n) bank; embankment; dike; (P) #5,745 [Add to Longdo]
堤防[ていぼう, teibou] (n, vs) bank; weir; embankment; levee; (P) #12,942 [Add to Longdo]
嵩上げ;かさ上げ[かさあげ, kasaage] (n, vs) increase; raising (e.g. embankment, levee); padding or inflation (e.g. of a bill) [Add to Longdo]
盛り土[もりつち;もりど, moritsuchi ; morido] (n) embankment (for road, railway, etc.); raising the ground level; fill [Add to Longdo]
盛土[もりつち, moritsuchi] (n) embankment [Add to Longdo]
築堤[ちくてい, chikutei] (n, vs) embankment; bank [Add to Longdo]
堤を築く[つつみをきずく, tsutsumiwokizuku] (exp, v5k) to build an embankment [Add to Longdo]
堤防を築く[ていぼうをきずく, teibouwokizuku] (exp, v5k) to construct an embankment [Add to Longdo]
土手[どて, dote] (n) (1) embankment; bank; (2) (abbr) (See どて焼き) beef sinew stewed in miso and mirin; (P) [Add to Longdo]
土堤[どでい, dodei] (n) (obsc) (See 土手・1) embankment made of earth; bank; levee [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top