ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banker

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banker-, *banker*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
investment banker(n) วาณิชธนากร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banker(n) นายธนาคาร, Syn. financier
banker(n) เจ้ามือ, See also: เจ้ามือการพนัน
banker(n) แท่นทำงาน, See also: แท่นแบบของงานแกะสลักหิน หรือก่ออิฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banker(แบง'เคอร์) n. นายธนาคาร, เจ้ามือbanking การธนาคาร
banker's billn. ธนบัตร, ตั๋วแลกเงินระหว่างธนาคารกับธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
banker(n) นายธนาคาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bankerนายธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banker's cardบัตรธนาคาร (บัตรเครดิต) [ ดู bank card และ cheque card ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bankerนายธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankerธนาคาร (ที่ทำธุรกิจด้วย) [เศรษฐศาสตร์]
Banker's commercial creditสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของธนาคาร [เศรษฐศาสตร์]
Bankersนายธนาคาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bankers have refused.ท่านไม่มีเครดิตเหลือในธนาคารครับ The Great Dictator (1940)
You're the smart banker what killed his wife.คุณนายธนาคารสมาร์ทสิ่งที่ฆ่าภรรยาของเขา The Shawshank Redemption (1994)
Why should I believe a smart banker like you?ทำไมฉันจึงควรเชื่อว่านายธนาคารสมาร์ทเช่นเดียวกับคุณ? The Shawshank Redemption (1994)
Yeah, I don't need no banker to tell me where the bears shit in the buckwheat.ใช่ฉันไม่จำเป็นต้องไม่มีนายธนาคารที่จะบอกฉันที่หมีอึในบัควีท The Shawshank Redemption (1994)
He used to be a banker on the outside.เขาเคยเป็นนายธนาคารที่อยู่ข้างนอก The Shawshank Redemption (1994)
Haven't got a bite to eat. The Jewish bankers all there should be persuading America to declare war on Germany.นายแบงก์ยิวควรชักชวนอเมริกา ประกาศสงครามกับเยอรมัน The Pianist (2002)
When I was 13 years old, my dad he was this macho, hot-shot banker guy, and I was just this skinny little kid who'd been caught trying on his mother's shoes one too many times... anyway, my dad said he would rather die than raise a little nellyboyเมื่อตอนผมอายุ 13 ปี พ่อของผม.. เค้าเป็นนายธนาคารหนุ่มรูปหล่อ กล้ามใหญ่ และผมเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึง Latter Days (2003)
For years he was involved with a man we knew as Le Chiffre a private banker to the world's terrorists.หลายปีมานี้ เขาร่วมงาน กับคนที่เรารู้จักในนามของ เลอชีฟ เป็นทั้งนายธนาคาร และผู้ก่อการร้ายระดับชาติ Casino Royale (2006)
- You're the only banker who drinks tea.-You're the only banker who drinks tea. Firewall (2006)
- But I have to because I'm your friend first and a banker second, all right?- แต่ฉันต้องบอก... ...เพราะว่าอย่างแรกฉันเป็นเพื่อนนาย และอย่างที่สองฉันเป็นนายแบงค์รู้มั้ย The Astronaut Farmer (2006)
My dad's not an investment banker in Manhattan.พ่อผมไม่ใช่นักลงทุนจากแมนฮัทตั้น Committed (2008)
Banker win.แบงค์เกอร์ชนะ Episode #1.8 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bankerHe is an able banker.
bankerHe learned his trade as a banker in London.
bankerInvestment bankers are tearing their hair out over the crash.
bankerThe actress said that she was engaged to a banker.
bankerThere is nothing of the banker in his bearing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ามือ(n) host, See also: banker (in gambling games), dealer (in card games), Example: วงการพนันบอลของไทยมีเจ้ามือที่รับแทงพนันบอลรายใหญ่ประมาณ 10 ราย, Thai Definition: ผู้ตั้งต้นในวงการพนัน เช่นวงไพ่, ผู้รับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เช่นถั่ว โป หวย
เจ้ามือหวย(n) host of lottery gamble, See also: banker of lottery gamble, Example: ขอนแก่นได้ชื่อว่ามีเจ้ามือหวยเถื่อนมากที่สุดในประเทศไทย, Count Unit: คน
นายธนาคาร(n) banker, Syn. นายแบงก์, Example: เขามีเพื่อนเป็นนายธนาคารใหญ่สามารถกู้ยืมได้ง่าย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้จัดการประจำธนาคารสาขานั้น
หัวเบี้ย(n) croupier, See also: banker, Ant. เจ้ามือ, Example: ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นเป็นหัวเบี้ยอยู่ที่บ่อน, Thai Definition: ผู้ที่เก็บและจ่ายเงินในบ่อนพนัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[baisangjāi ngoen thanākhān] (n, exp) EN: banker's draft
หัวเบี้ย[hūabīa] (n) EN: croupier ; banker  FR: croupier [ m ]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [ m ]
นายธนาคาร[nāi thanākhān] (n, exp) EN: banker  FR: banquier [ m ]
นักธนาคาร[nak thanākhān] (n, exp) EN: banker
พนักงานธนาคาร[phanakngān thanākhān] (n, exp) EN: bank ckerk ; banker  FR: employé de banque [ m ]
ธนบดี[thanabodī] (n) EN: owner of wealth ; lord of wealth ; proprietor ; rich man ; millionaire ; capitalist ; banker ; financier

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
banker
bankers
bankert
banker's
bankers'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banker
bankers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银行家[yín háng jiā, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄐㄧㄚ,    /   ] banker #26,238 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bankhalter { m } | Bankhalter { pl }banker | bankers [Add to Longdo]
Bankier { m }; Bankkaufmann { m }; Bankkauffrau { f } | Bankiers { pl }banker | bankers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンカー(P);バンカ[banka-(P); banka] (n) (1) banker; (2) bunker; (P) [Add to Longdo]
マーチャントバンカー[ma-chantobanka-] (n) merchant banker [Add to Longdo]
銀行員[ぎんこういん, ginkouin] (n) bank employee; banker [Add to Longdo]
銀行家[ぎんこうか, ginkouka] (n) banker [Add to Longdo]
銀行割引[ぎんこうわりびき, ginkouwaribiki] (n) banker's discount; bank discount [Add to Longdo]
寺銭[てらせん, terasen] (n) banker's cut or fee charged in a gambling saloon [Add to Longdo]
全銀[ぜんぎん, zengin] (n) (abbr) (See 全国銀行協会) Japanese Banker's Association [Add to Longdo]
全国銀行協会[ぜんこくぎんこうきょうかい, zenkokuginkoukyoukai] (n) (See 全銀) Japanese Banker's Association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banker \Bank"er\ (b[a^][ng]k"[~e]r), n.[See the nouns {Bank} and
   the verbs derived from them.]
   1. One who conducts the business of banking; one who,
    individually, or as a member of a company, keeps an
    establishment for the deposit or loan of money, or for
    traffic in money, bills of exchange, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. A money changer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. The dealer, or one who keeps the bank in a gambling house.
    [1913 Webster]
 
   4. A vessel employed in the cod fishery on the banks of
    Newfoundland. --Crabb. --J. Q. Adams.
    [1913 Webster]
 
   5. A ditcher; a drain digger. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   6. The stone bench on which masons cut or square their work.
    --Weale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banker
   n 1: a financier who owns or is an executive in a bank
   2: the person in charge of the bank in a gambling game

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top