ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artificial

AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificial-, *artificial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
artificial preservative(n, phrase) สารเคมีกันเสีย
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial(adj) ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น, See also: ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น, Syn. man-made, manufactured
artificial(adj) ซึ่งไม่จริงใจ, See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
artificial(adj) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, Syn. unnatural
artificial(adj) เทียม, See also: ปลอม, สังเคราะห์, Syn. unreal, fake, Ant. natural, genuine, real
artificial insemination(n) การผสมเทียม
artificial intelligence(n) ปัญญาประดิษฐ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial(อาร์ทิฟิช'เชิล) adj. เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ. -artificiality n.
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด

English-Thai: Nontri Dictionary
artificial(adj) เทียม, ปลอม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artificial abortionการทำแท้ง [ มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial classificationการจำแนกแบบง่าย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial diabetesเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fecundation; insemination, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial feedingการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial fertilizationการทำให้มีลูกโดยการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial feverไข้ทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial insemination; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificialคนทำให้เกิดขึ้น [การแพทย์]
Artificial armsแขนเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial Art Meterialสิ่งเทียมศิลปวัตถุ, Example: สิ่งที่ทำเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร [สิ่งแวดล้อม]
Artificial Feedingการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]
Artificial flower industryอุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Artificial flowersดอกไม้ประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Artificial foodsอาหารเทียม [TU Subject Heading]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
artificial inseminationการผสมเทียม, การฉีดเชื้อสืบพันธุ์ของเพศผู้เข้าไปในมดลูกของเพศเมียแล้วสามารถทำให้เพศเมียตั้งท้องได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artificial languageภาษาประดิษฐ์
artificial sweetener(phrase) สารให้ความหวานเทียม
ARTIFICIAL TEAR(n) น้ำตาเทียม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm into reality reality, not this artificial reality.ฉันอยู่ในความเป็นจริง ไม่ใช่ความจริงเสมือน The Lawnmower Man (1992)
What is it? Artificial intelligence?มันคืออะไรกัน ระบบจักรกลอัฉริยะรึ? Ghost in the Shell (1995)
A top researcher in the field of artificial intelligence.นักวิจัยชั้นแนวหน้าในบรรดาหุ่นทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
Now, these three magnetic rings, when they align, it creates an artificial black hole which allows the ship to travel to any point in space.วงแหวนแม่เหล็ก 3 วง จัดเรียงเป็นแนวเดียวกัน มันจะทำให้เกิดหลุมดำจำลอง Event Horizon (1997)
Natural cocoa beans from Mt. Nicaragua. - No artificial sweeteners.จากเมล็ดโกโก้บนเนินเขานิคารากัว บริสุทธิ์ไม่ผสมน้ำตาลเทียม The Truman Show (1998)
It's a kind of stream-fishing, but you use these artificial lures.มันก็เหมือนการตกปลาในลำธารนั่นแหละ แต่คุณต้องใช้เหยื่อปลอมนี่ April Story (1998)
State-of-the-art artificial intelligence.สุดยอดแห่งงานศิลป์ ปัญญาประดิษฐ์นะ Resident Evil (2002)
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้ The Matrix Revolutions (2003)
(Doctor) Mary, you understand that even if the operation is successful artificial insemination doesn't always work.แมรี่, คุณเข้าใจนะว่าถึงการผ่าตัดจะสำเร็จ การผสมเทียมก็อาจจะไม่สำเร็จ 21 Grams (2003)
I'm going to have an operation and then we're going to try artificial insemination.ฉันกำลังจะเข้าทำการผ่าตัด และเราจะพยายามผสมเทียม และเราจะพยายามผสมเทียม 21 Grams (2003)
(Man) Terrific. (2nd man) Artificial insemination, huh?เยี่ยมจริง ผสมเทียม 21 Grams (2003)
All that drama about artificial insemination, kids' names, we got pictures of our friends' babies all over the place.ชื่อเด็ก... . เรามีรูปของลูกเพื่อนๆ อยู่ทุกที่ทั่วไปหมด 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artificialAI stands for artificial intelligence.
artificialAn artificial smile.
artificialArtificial coloring material.
artificialArtificial leather can't compare with the real thing.
artificialArtificial light is produced by means of electricity.
artificialArtificial tidelands are being developed on a country-wide basis.
artificialA workman is dropping off an arrangement of artificial flowers.
artificialBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
artificialHe revived the child with artificial respiration.
artificialI don't like artificial flowers.
artificialI found them lying on the artificial grass.
artificialI had an artificial insemination by donor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝนหลวง(n) artificial rain, Syn. ฝนเทียม, Example: ปีนี้คงต้องมีฝนหลวงให้ชาวนา เพราะปีนี้แล้งเหลือเกิน, Thai Definition: ฝนเทียมพระราชทาน
ปัญญาประดิษฐ์(n) artificial intelligence, Example: การพัฒนาทางซอฟท์แวร์ของระบบผู้ชำนาญการและเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งช่วยเสริมให้เกิดการพัฒนางานใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น, Thai Definition: การแสดงเชาวน์ของมนุษย์ที่กระทำต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ฝนเทียม(n) artificial rain, Syn. ฝนหลวง, Example: การโปรยสารเคมีทำฝนเทียมทำให้อากาศสกปรก, Thai Definition: ฝนที่เกิดจากกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
ผสมเทียม(v) artificial insemination, Example: สัตวแพทย์สามารถผสมเทียมลูกวัวพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ, Thai Definition: ผสมพันธุ์ด้วยวิธีฉีดน้ำอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์ตัวเมีย โดยไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกัน
ทองตากู(n) artificial gold, Syn. ทองตะกู, ทองตะโก, Thai Definition: สีทองที่เกิดจากการใช้รงค์ผสมน้ำมันยางอาบลงบนแผ่นตะกั่ว ถ้าทาลงบนโลหะจะมีสมบัติจับแน่นและกันสนิมได้
ประดิษฐ์(adj) artificial, See also: fake, counterfeit, false, spurious, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Example: ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก, Thai Definition: ที่จัดทำขึ้นให้เหมือนของจริง ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ
ดอกไม้ไหว(n) artificial flowers on spring wires, See also: paper flowers with quivering stems, Count Unit: ดอก, ช่อ, Thai Definition: ชื่อดอกไม้ประดิษฐ์ ทำด้วยกระดาษบ้าง ด้วยทองบ้าง แล้วเอาลวดเล็กๆ ขดทำเป็นต้นสั่นไหวได้
ดุ้งดิ้ง(adv) swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเทียม[dāothīem] (n) EN: artificial satellite  FR: satellite artificiel [ m ] ; satellite [ m ]
ดอกไม้เทียม[døkmāi thīem] (n, exp) EN: artificial flower  FR: fleur artificielle [ f ]
ฟันเทียม[fan thīem] (n, exp) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture  FR: fausse dent [ f ] ; fausses dents [ fpl ] ; dentier [ m ] ; prothèse dentaire [ f ]
ฝนหลวง[fon lūang] (n, exp) EN: artificial rain  FR: pluie artificielle [ f ]
ฝนเทียม[fon thīem] (n, exp) EN: artificial rain  FR: pluie artificielle [ f ]
ลวดดอกไม้ไหว[lūat døkmāiwai] (n, exp) EN: small wire for tying up artificial flowers
ไหมเทียม[mai thīem] (n, exp) EN: artificial silk ; rayon  FR: soie artificielle [ f ] ; rayonne [ f ]
มารยา[mānyā] (adj) EN: artful ; tricky ; artificial  FR: factice
ปัญญาประดิษฐ์[panyā pradit] (n, exp) EN: artificial intelligence  FR: intelligence artificielle [ f ]
ผายปอด[phāi pøt] (v, exp) EN: give artificial respiration  FR: pratiquer la respiration artificielle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARTIFICIAL AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L
ARTIFICIALLY AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artificial (j) ˌaːtɪfˈɪʃl (aa2 t i f i1 sh l)
artificially (a) ˌaːtɪfˈɪʃəliː (aa2 t i f i1 sh @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work, #4,133 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort, #5,463 [Add to Longdo]
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI), #33,894 [Add to Longdo]
假肢[jiǎ zhī, ㄐㄧㄚˇ ㄓ, ] artificial limb; prosthetic, #35,474 [Add to Longdo]
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] artificial satellite, #41,858 [Add to Longdo]
人工岛[rén gōng dǎo, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄠˇ, / ] artificial island, #76,318 [Add to Longdo]
人工概念[rén gōng gài niàn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] artificial concept [Add to Longdo]
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, ] artificial lighting [Add to Longdo]
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, / ] artificial satellite [Add to Longdo]
人造语言[rén zào yǔ yán, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] artificial language; constructed language [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betonwerkstein { m }artificial stone [Add to Longdo]
künstliche Grundwasseranreicherung { f }artificial recharge [Add to Longdo]
Kunstauge { n }artificial eye [Add to Longdo]
Kunstdünger { m }artificial fertilizer [Add to Longdo]
Kunsteisbahn { f }artificial ice rink [Add to Longdo]
Kunstlicht { n }artificial light [Add to Longdo]
Kunstseide { f }artificial silk; rayon [Add to Longdo]
Vergütung { f } (Metall)artificial aging [Add to Longdo]
juristische Personartificial person [Add to Longdo]
künstlich { adj } | künstlicher | am künstlichstenartificial | more artificial | most artificial [Add to Longdo]
künstliche Spracheartificial language [Add to Longdo]
künstliche Stimmeartificial voice [Add to Longdo]
künstliche Variableartificial variable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
アーティフィシャル;アーテフィシャル[a-teifisharu ; a-tefisharu] (adj-na) artificial [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
エリスリトール[erisurito-ru] (n) erythritol (artificial sweetener) [Add to Longdo]
オナカップ[onakappu] (n) artificial vagina (ger [Add to Longdo]
キシリトール;キシリトル[kishirito-ru ; kishiritoru] (n) (See 木糖醇) xylitol (artificial sweetener); artificial wood sugar (xylose) [Add to Longdo]
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
ズルチン[zuruchin] (n) dulcin (type of artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビット[sorubitto] (n) sorbitol (artificial sweetener) (ger [Add to Longdo]
ソルビトール[sorubito-ru] (n) sorbitol (artificial sweetener) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工言語[じんこうげんご, jinkougengo] artificial language [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Artificial \Ar`ti*fi"cial\, a. [L. artificialis, fr. artificium:
   cf. F. artificiel. See {Artifice}.]
   1. Made or contrived by art; produced or modified by human
    skill and labor, in opposition to natural; as, artificial
    heat or light, gems, salts, minerals, fountains, flowers.
    [1913 Webster]
 
       Artificial strife
       Lives in these touches, livelier than life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Feigned; fictitious; assumed; affected; not genuine.
    "Artificial tears." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Artful; cunning; crafty. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Cultivated; not indigenous; not of spontaneous growth; as,
    artificial grasses. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   {Artificial arguments} (Rhet.), arguments invented by the
    speaker, in distinction from laws, authorities, and the
    like, which are called inartificial arguments or proofs.
    --Johnson.
 
   {Artificial classification} (Science), an arrangement based
    on superficial characters, and not expressing the true
    natural relations species; as, "the artificial system" in
    botany, which is the same as the Linn[ae]an system.
 
   {Artificial horizon}. See under {Horizon}.
 
   {Artificial light}, any light other than that which proceeds
    from the heavenly bodies.
 
   {Artificial lines}, lines on a sector or scale, so contrived
    as to represent the logarithmic sines and tangents, which,
    by the help of the line of numbers, solve, with tolerable
    exactness, questions in trigonometry, navigation, etc.
 
   {Artificial numbers}, logarithms.
 
   {Artificial person} (Law). See under {Person}.
 
   {Artificial sines}, {tangents}, etc., the same as logarithms
    of the natural sines, tangents, etc. --Hutton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificial
   adj 1: contrived by art rather than nature; "artificial
       flowers"; "artificial flavoring"; "an artificial
       diamond"; "artificial fibers"; "artificial sweeteners"
       [syn: {artificial}, {unreal}] [ant: {natural}]
   2: artificially formal; "that artificial humility that her
     husband hated"; "contrived coyness"; "a stilted letter of
     acknowledgment"; "when people try to correct their speech
     they develop a stilted pronunciation" [syn: {artificial},
     {contrived}, {hokey}, {stilted}]
   3: not arising from natural growth or characterized by vital
     processes

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 artificial
  1. artificial; artistic
  2. artificial
  3. contrived

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 artificial
  artificial(artefarita)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top