ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สะบัดสะบิ้ง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะบัดสะบิ้ง-, *สะบัดสะบิ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะบัดสะบิ้ง[V] behave affectedly, Example: อย่าสะบัดสะบิ้งไปนักเลย, Thai definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
สะบัดสะบิ้ง[ADV] affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะบัดสะบิ้งก. แสดงอาการกะบึงกะบอนแสนงอน เช่น เวลางอนก็ทำกิริยาสะบัดสะบิ้ง.
สะบัดสะบิ้งน. ชื่อกลบทแบบหนึ่ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะบัดสะบิ้ง[v.] (sabatsabing) EN: behave affectedly   FR: minauder
สะบัดสะบิ้ง[adv.] (sabatsabing) EN: affectedly ; insincerely ; unnaturally   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top