ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fake

F EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fake-, *fake*
Possible hiragana form: ふぁけ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fake(n) ของปลอม, See also: ของเทียม, ของเก๊, ของไม่แท้, Syn. copy, phony, imitation, Ant. genuine article
fake(adj) ปลอม, See also: เทียม, เก๊, ไม่แท้, Syn. fraudulent, Ant. genuine, real
fake(vt) ปลอมแปลง, See also: ทำเทียม, Syn. feign, copy, clone, simulate
fake(vi) สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, Syn. assume, pretend
fake(vt) สร้างเรื่องขึ้น, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ
fake up(phrv) แสร้งทำ, See also: หลอกว่า
fake out(phrv) หลอกลวง, See also: ทำให้หลงกล, ลวงให้เชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fake(เฟคฺ) { faked, faking, fakes } v., adj., n. (สิ่งที่, ผู้ที่) ปลอมแปลง, ทำเทียม, กุขึ้น, เสแสร้ง, แกล้ง.
faker(เฟ'เคอะ) n. ผู้ปลอมแปลง, ผู้เสแสร้ง, ผู้ทำเทียม.
fakery(เฟ'เคอรี) n. การปลอมแปลง, การเสแสร้ง, การทำเทียม, Syn. fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
fake(n) การกุเรื่องขึ้น, การอุปโลกน์, การปลอมแปลง, การหลอกหลวง
fake(vt) กุเรื่องขึ้น, อุปโลกน์ขึ้น, ปลอมแปลง, ทำเทียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fakeงานปลอม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
fake-bake(slang) การอาบแดดที่ไม่ต้องไปอาบแดดจริงๆ แต่ทำกันใน salon หรือ spa

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bill Carson's a fake name huh?บิล คาร์สันเป็นชื่อปลอมใช่ไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That fake too?นี่ก็ปลอมด้วยหรือเปล่า? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม Blazing Saddles (1974)
But we'll know it's the fake Rock Ridge!แต่เรารู้ว่าปลอม Blazing Saddles (1974)
Any minute now they're going to discover the town is fake and pull out!อีกเดี๋ยวมันคงรู้ว่าเมืองปลอม Blazing Saddles (1974)
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)
You've got fake incense. You must have been set up.แกได้กำยานของปลอมมา ตัดใจซะเถอะ Vampire Hunter D (1985)
"Even if I have to fake it....ถึงต้องเสแสร้งก็เถอะ Punchline (1988)
He bought his fucking button! That fake old tough guy!มันไม่อยากแก่ตายละ ไอแก่หนังเหี่ยว Goodfellas (1990)
She hides everything. Jewelry, even the fake stuff.แม่เขาเอาของทุกอย่างซ่อนไว้ เครื่องเพชรหรือแม้แต่ของปลอม The Joy Luck Club (1993)
To fake a signal from Vega what would you need?ปลอมสัญญาณจากเวก้า สิ่งที่คุณจะต้อง? Contact (1997)
- There's nothing fake about Truman himself.แต่ไม่มีอะไรปลอมในตัวทรูแมน The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fakeIchirou sounded somehow upset but my long years of hanging out with him told me that it was out and out fake.
fakeI don't need fake friends.
fakeShe was taken in by that fake gold certificate scandal and lost most of her money.
fake"You're OK without your glasses?" "Ah, these are fake you see, I thought it might make me brainier..."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๊(adj) fake, See also: false, counterfeit, spurious, sham, bogus, Syn. ปลอม, เทียม, Ant. จริง, แท้, Example: ของเก๊ย่อมจะปรากฏว่าเป็นของเก๊ แม้จะเป็นเวลานานก็ตาม, Thai Definition: ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อให้หลงผิดว่าเป็นของแท้, ไม่ใช่ของแท้, ไม่ใช่ของจริง, โดยปริยายหมายความว่า ไม่มีราคา, ใช้การไม่ได้, Notes: (จีน)
ปลอม(adj) fake, See also: counterfeit, artificial, Syn. ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Example: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม, Thai Definition: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
เสแสร้ง(v) pretend, See also: fake, simulate, Syn. แสร้ง, แกล้ง, หลอกลวง, หลอก, Ant. จริงใจ, Example: เขาเสแสร้งพูดถึงความทุกข์ยากของคนจน โดยไม่ได้สอดใส่ความรู้สึกอะไรลงไป, Thai Definition: แกล้งทำให้เข้าใจเป็นอื่น
ประดิษฐ์(adj) artificial, See also: fake, counterfeit, false, spurious, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Example: ดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้เหมือนจริงมาก, Thai Definition: ที่จัดทำขึ้นให้เหมือนของจริง ที่คิดทำขึ้นไม่เหมือนธรรมชาติ
เท็จเทียม(adj) fake, See also: counterfeit, spurious, Syn. ปลอม, Example: ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของเท็จเทียมที่เขาสร้างขึ้นมา, Thai Definition: ไม่ใช่ของจริง, ไม่ใช่ของแท้
ของปลอม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของเทียม, ของเก๊, Ant. ของจริง, ของแท้, Example: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก
ของเทียม(n) fake, See also: counterfeit, artificial goods, Syn. ของปลอม, ของเก๊, Ant. ของแท้, ของจริง, Example: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง, Thai Definition: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง
จอมปลอม(adj) phony, See also: fake, counterfeit, unreal, artificial, Syn. ปลอม, เทียม, เก๊, Ant. จริง, แท้, Example: เศรษฐีจอมปลอมถูกตำรวจจับได้ในข้อหาหลอกลวงประชาชน, Thai Definition: ที่หลอกลวงให้คนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง
เทียม(adj) fake, See also: spurious, deceptive, Syn. ปลอม, Ant. แท้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊[kē] (adj) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged  FR: faux ; factice ; contrefait
ของปลอม[khøng pløm] (n) EN: countefeiting ; fake  FR: imitation [ f ] ; faux [ m ] ; contrefaçon [ f ]
แกล้งทำ[klaēng tham] (adj) EN: fake  FR: feindre ; dissimuler
หมอเก๊[mø kē] (n, exp) EN: fake doctor  FR: faux médecin [ m ]
นกต่อ[nok tø] (n) EN: lure ; decoy ; imitation ; bait ; fake  FR: leurre [ m ]
พลอยหุง[phløi hung] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
พลอยเก๊[phløi kē] (n, exp) EN: imitation gem ; fake jewels  FR: pierre d'imitation
ปลอม[pløm] (adj) EN: fake ; counterfeit ; false ; forged ; bogus ;not genuine ; artificial  FR: faux ; contrefait ; artificiel
เสแสร้ง[sēsaēng] (v) EN: pretend ; fake ; simulate  FR: simuler ; affecter ; feinter ; déguiser
สินค้าเก๊[sinkhā kē] (n, exp) EN: imitation ; fake  FR: faux [ m ] ; imitation [ f ] ; contrefaçon [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FAKE F EY1 K
FAKED F EY1 K T
FAKER F EY1 K ER0
FAKES F EY1 K S
FAKERS F EY1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fake (v) fˈɛɪk (f ei1 k)
faked (v) fˈɛɪkt (f ei1 k t)
fakes (v) fˈɛɪks (f ei1 k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] fake; false; artificial; to borrow; if; suppose #1,170 [Add to Longdo]
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, ] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand #34,225 [Add to Longdo]
赝品[yàn pǐn, ㄧㄢˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] fake; counterfeit article #38,295 [Add to Longdo]
冒牌货[mào pái huò, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ ㄏㄨㄛˋ, / ] fake goods; imitation; forgery #58,758 [Add to Longdo]
伪饰[wěi shì, ㄨㄟˇ ㄕˋ, / ] faked decoration #137,351 [Add to Longdo]
假药[jiǎ yào, ㄐㄧㄚˇ ㄧㄠˋ, / ] fake drugs [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwindel { m }; Fälschung { f } | Schwindel { pl }; Fälschungen { pl }fake | fakes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桜(P);櫻(oK)[さくら, sakura] (n) (1) cherry tree; cherry blossom; (2) decoy; fake buyer; shill; (3) hired applauder; (4) (col) (See 桜肉) horse meat; (P) #1,488 [Add to Longdo]
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no, n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P) #6,979 [Add to Longdo]
いかさま裁判[いかさまさいばん, ikasamasaiban] (n) fake trial; kangaroo court [Add to Longdo]
がせ;ガセ[gase ; gase] (n, pref) fake; lie; nonsense [Add to Longdo]
なんちゃって[nanchatte] (int) (1) (col) just kidding!; (pref) (2) fake [Add to Longdo]
まやかし[mayakashi] (n, adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
やせ我慢;痩せ我慢;痩我慢[やせがまん, yasegaman] (n, vs) (uk) fake stoicism; pretended endurance (for sake of pride); false courage [Add to Longdo]
やらせ[yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
インチキ(P);いんちき[inchiki (P); inchiki] (adj-na, n, vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
ガセネタ;がせネタ;がせねた[gaseneta ; gase neta ; gaseneta] (n) faked information; bogus intelligence; disinformation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fake \Fake\, v. t. [Cf. Gael. faigh to get, acquire, reach, or
   OD. facken to catch or gripe.] [Slang in all its senses.]
   1. To cheat; to swindle; to steal; to rob.
    [1913 Webster]
 
   2. To make; to construct; to do.
    [1913 Webster]
 
   3. To manipulate fraudulently, so as to make an object appear
    better or other than it really is; as, to fake a bulldog,
    by burning his upper lip and thus artificially shortening
    it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fake \Fake\, n.
   A trick; a swindle. [Slang]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fake \Fake\, n. [Cf. Scot. faik fold, stratum of stone, AS.
   f[ae]c space, interval, G. fach compartment, partition, row,
   and E. fay to fit.] (Naut.)
   One of the circles or windings of a cable or hawser, as it
   lies in a coil; a single turn or coil.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fake \Fake\, v. t. (Naut.)
   To coil (a rope, line, or hawser), by winding alternately in
   opposite directions, in layers usually of zigzag or figure of
   eight form,, to prevent twisting when running out.
   [1913 Webster]
 
   {Faking box}, a box in which a long rope is faked; used in
    the life-saving service for a line attached to a shot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fake
   adj 1: fraudulent; having a misleading appearance [syn: {bogus},
       {fake}, {phony}, {phoney}, {bastard}]
   2: not genuine or real; being an imitation of the genuine
     article; "it isn't fake anything; it's real synthetic fur";
     "faux pearls"; "false teeth"; "decorated with imitation palm
     leaves"; "a purse of simulated alligator hide" [syn: {fake},
     {false}, {faux}, {imitation}, {simulated}]
   n 1: something that is a counterfeit; not what it seems to be
      [syn: {fake}, {sham}, {postiche}]
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   3: (football) a deceptive move made by a football player [syn:
     {juke}, {fake}]
   v 1: make a copy of with the intent to deceive; "he faked the
      signature"; "they counterfeited dollar bills"; "She forged
      a Green Card" [syn: {forge}, {fake}, {counterfeit}]
   2: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]
   3: speak insincerely or without regard for facts or truths; "The
     politician was not well prepared for the debate and faked it"
     [syn: {talk through one's hat}, {bullshit}, {bull}, {fake}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top