ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดุ้งดิ้ง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดุ้งดิ้ง-, *ดุ้งดิ้ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ดุ้งดิ้ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ดุ้งดิ้ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุ้งดิ้ง[ADV] swaggeringly, See also: artificially, Syn. สะบัดสะบิ้ง, เล่นตัว, ดีดดิ้น, ตุ้งติ้ง, Example: เธอเดินดุ้งดิ้งออกไปจากห้อง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดุ้งดิ้งว. กระตุ้งกระติ้ง, ตุ้งติ้ง ก็ว่า.
กระตุ้งกระติ้งว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, ตุ้งติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า.
ตุ้งติ้ง ๑ว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, กระตุ้งกระติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top