Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

access

AE1 K S EH2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -access-, *access*, acces
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
access(n) การระเบิดอารมณ์, See also: การปะทุของอารมณ์
access(vt) เข้า, See also: เข้าไป, Syn. get at, enter
access(vt) ได้รับสิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
access(n) ทางเข้า, Syn. entrance, passage, way
access(n) สิทธิ์ในการเข้าพบ
access(n) สิทธิ์หรือโอกาสในการใช้
accessory(n) เครื่องประดับตามสมัยนิยม, See also:
accessory(adj) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม, See also: , Syn. additional, extra
accessory(adj) ซึ่งสมรู้ร่วมคิด, See also:
accessory(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, See also:

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า, อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
access timeช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล) หมายถึง เวลาที่ใช้ในการที่หัวอ่าน (บางทีเรียกหัวเข็ม) ของหน่วยบันทึกจะสามารถอ่านแฟ้มข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล เช่น จากจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์ หากใช้เวลาเข้าถึงข้อมูลน้อย ก็หมายความว่า อ่านได้เร็ว ดู direct access, indirect access, random access, sequential access, immediate access ประกอบ
accessary(แอคเซส' ซารี) n., adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory
accessible(แอคเซส' ซิเบิล) adj. เข้าไปได้ง่าย, เข้าหาได้ง่าย, ใช้ง่าย, ได้ง่าย, Syn. obtainable
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
access(n) วิธีเข้าถึง
accessible(adj) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
accession(n) การยอมรับ, การเข้าถึง, การครอบครอง
accessory(n) ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
inaccessible(adj) ซึ่งเข้าไม่ถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access๑. การเข้าถึง๒. การออกสู่ทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
access๑. เข้าถึง๒. การเข้าถึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
access armก้านเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access codeรหัสการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access deniedข้อความห้ามเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access doorช่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access levelระดับการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
access mechanismกลไกการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accessการเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Accessการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Accessเข้าถึง, Example: การเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำงาน หรือเข้าถึงโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ [คอมพิวเตอร์]
Accessโปรแกรมแอคเซส, Example: โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่ผลิตและนำออกจำหน่ายโดยบริษัทไมโครซอฟต์สำหรับใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในระบบวินโดวส์ [เศรษฐศาสตร์]
Accessการเข้าถึง [การแพทย์]
Access and Benefit Sharingการแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง [การทูต]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Access controlการควบคุมการเข้าถึง [TU Subject Heading]
Access pointจุดเข้าถึง [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Accessoire { n } | Accessoires { pl }[แอคเซสซรี่] (n) ตกแต่ง
accessory(n) เครื่องประดับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who's got access to it ?Well, who else could've used that key? The Thing (1982)
Who had access to the candlestick?ใครจะสามารถเอาเชิงเทียนมาใช้ได้? Clue (1985)
You as a mere butler have no access to government secrets.คุณเป็นแค่พ่อบ้าน ไม่มีข้อมูลความลับของรัฐบาล Clue (1985)
I need access to the main lab to go further.ฉันอยากทำมันต่อที่แล๊บกลาง The Lawnmower Man (1992)
I'll have access to over 5, 000 other databases.ผมจะเจาะฐานข้อมูลห้าพันแห่ง The Lawnmower Man (1992)
You have access to the network node.เข้าสู่เครือข่ายข้อมูล The Lawnmower Man (1992)
They're in, and they're running a computer virus... that's placing triple key encryption codes... on all outside access and network connections.แถมยังปล่อยไวรัส ซึ่งถูกป้องกันสามชั้นและเข้ารหัส และมันกำลังกระจายไปทั่วระบบ The Lawnmower Man (1992)
Access denied.การเข้าถึงถูกปฏิเสธ The Lawnmower Man (1992)
Access denied.การเข้าถึงถูกปฏิเสธ The Lawnmower Man (1992)
Access denied.การเข้าถึงถูกปฏิเสธ The Lawnmower Man (1992)
Maintenance line access granted.การเข้าถึงได้รับการยิยยอม The Lawnmower Man (1992)
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessA bridge gives access to the island.
accessAccess only.
accessAccessories were laid out on the shelf for sale.
accessAccess to A is available from B
accessAccess to a suspected underground nuclear facility.
accessAccess to the mountaintop is difficult.
accessAccess to the resort is quite easy.
accessAccess to worldwide communication industry resources.
accessAll members have access to these books.
accessAll students have access to the library.
accessAll the citizens of the city have access to the city library.
accessAll the students of the university have access to the university library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เกี่ยวข้อง(n) accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai Definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้สมคบ(n) accomplice, See also: accessory, Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด, Example: เขาเป็นผู้สบคบกับขบวนการวางแผนลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศมานานแล้ว, Thai Definition: ผู้ที่ร่วมคบคิดกันทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ผู้สมรู้ร่วมคิด(n) accessory, See also: accomplice, Example: การโจรกรรมครั้งนี้มีผู้สมรู้ร่วมคิดกันประมาณ 20 คน, Thai Definition: ผู้ที่รู้เห็นเป็นใจกัน
เครื่องประกอบ(n) accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
เครื่องเครา(n) accessory, See also: parts, things, Syn. เครื่อง, สิ่ง, สิ่งของ, Example: เขาเอาเครื่องเคราสำหรับหากินไปหมด, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้ง่าย[chai-ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
การเข้าถึง[kān khaotheung] (n) EN: access  FR: accès [ m ]
เข้าถึง[khaotheung] (v) EN: access  FR: accéder
เข้าถึงได้ง่าย[khaotheung dāi ngāi] (adj) EN: accessible  FR: accessible
ของประกอบ[khøng prakøp] (n) EN: accessory ; supplementary item  FR: accessoire [ m ]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[khreūangchai phāinai bān] (n, exp) EN: household objects  FR: ustensiles domestiques [ mpl ] ; accessoires domestiques [ mpl ]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
เครื่องประกอบ[khreūang prakøp] (n) EN: secutity  FR: accessoires [ mpl ]
เครื่องอุปกรณ์[khreūang uppakøn] (n, exp) EN: implement ; articles for daily use  FR: accessoire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCESS AE1 K S EH2 S
ACCESSED AE1 K S EH2 S T
ACCESSION AH0 K S EH1 SH AH0 N
ACCESSING AE1 K S EH2 S IH0 NG
ACCESSORY AE0 K S EH1 S ER0 IY0
ACCESSIBLE AE0 K S EH1 S AH0 B AH0 L
ACCESSORIES AE0 K S EH1 S ER0 IY0 Z
ACCESSORIZE AE0 K S EH1 S ER0 AY2 Z
ACCESSORIZED AE0 K S EH1 S ER0 AY2 Z D
ACCESSIBILITY AE2 K S EH0 S AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
access (n) ˈæksɛs (a1 k s e s)
accessary (n) ˈəksˈɛsəriː (@1 k s e1 s @ r ii)
accession (n) ˈæksˈɛʃən (a1 k s e1 sh @ n)
accessory (n) ˈəksˈɛsəriː (@1 k s e1 s @ r ii)
accessible (j) ˈəksˈɛsəbl (@1 k s e1 s @ b l)
accessions (n) ˈæksˈɛʃənz (a1 k s e1 sh @ n z)
accessaries (n) ˈəksˈɛsərɪz (@1 k s e1 s @ r i z)
accessories (n) ˈəksˈɛsərɪz (@1 k s e1 s @ r i z)
accessibility (n) ˈəksˌɛsəbˈɪlɪtiː (@1 k s e2 s @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通路[tōng lù, ㄊㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] access #17,767 [Add to Longdo]
通达[tōng dá, ㄊㄨㄥ ㄉㄚˊ, / ] access #27,583 [Add to Longdo]
存取[cún qǔ, ㄘㄨㄣˊ ㄑㄩˇ, ] access #28,567 [Add to Longdo]
附属品[fù shǔ pǐn, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] accessory #61,344 [Add to Longdo]
门径[mén jìng, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] access #80,812 [Add to Longdo]
市场准入[shì chǎng zhǔn rù, ㄕˋ ㄔㄤˇ ㄓㄨㄣˇ ㄖㄨˋ, / ] access to markets [Add to Longdo]
易取得[yì qǔ dé, ㄧˋ ㄑㄩˇ ㄉㄜˊ, ] accessible [Add to Longdo]
易接近[yì jiē jìn, ㄧˋ ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, ] accessible [Add to Longdo]
访问方式[fǎng wèn fāng shì, ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 访 / ] access method [Add to Longdo]
进接[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, / ] access [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
アクセス[あくせす, akusesu] TH: การเข้าถึง(ยังเครือข่าย)  EN: access

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdeckung { f } | Abdeckungen { pl }access cover; blanking cover | access covers; blanking covers [Add to Longdo]
Accessoire { n } | Accessoires { pl }accessory | accessories [Add to Longdo]
Anschlussleitung { f }access line; flex [Add to Longdo]
Auffahrtsrampe { f }access ramp [Add to Longdo]
Ausschalter { m }access standby switch [Add to Longdo]
Autobahneinfahrt { f }access road [Add to Longdo]
Passwort { n }access key [Add to Longdo]
Steuerregister { n } für Ein-Ausgabekanal [ comp. ]access control register [Add to Longdo]
Verkehrsausscheidungsziffer { f } (VAZ); Präfix { n }access code; traffic discriminating digit; (international) prefix [Add to Longdo]
Zugangsprüfung { f }access check [Add to Longdo]
Zufahrtsstraße { f }access road [Add to Longdo]
Zugang { m }; Zutritt { m } | Zugänge { pl } | Zugang verbotenaccess | accesses | access denied [Add to Longdo]
Zugangsberechtigung { f }; Zutrittsberechtigung { f }access authorization [Add to Longdo]
Zugangsbeschränkung { f }access limitations [Add to Longdo]
Zugangsgebühr { f }access charge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録[とうろく, touroku] (n, vs) registration; accession; register; entry; record; (P) #998 [Add to Longdo]
継承[けいしょう, keishou] (n, vs) inheritance; succession; accession; (P) #1,574 [Add to Longdo]
アクセス[akusesu] (n, vs) access; (P) #1,680 [Add to Longdo]
部品[ぶひん, buhin] (n) parts; accessories; components; (P) #4,677 [Add to Longdo]
参入[さんにゅう, sannyuu] (n, vs) (1) entering (the marketplace); introducing (something) to the market; access; (2) (original meaning) visiting a high-class or noble individual; (P) #7,012 [Add to Longdo]
承継[しょうけい, shoukei] (n, vs) succession; accession; inheritance #12,972 [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n, adj-no) clothing and accessories; attire; (P) #15,408 [Add to Longdo]
アクセサリー(P);アクセサリ[akusesari-(P); akusesari] (n) accessory; (P) #17,802 [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) { comp } direct memory access; DMA [Add to Longdo]
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスアーム[あくせすあーむ, akusesua-mu] access arm [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch [Add to Longdo]
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode [Add to Longdo]
アクセスログ[あくせすろぐ, akusesurogu] access log [Add to Longdo]
アクセス可能[アクセスかのう, akusesu kanou] accessible (an) [Add to Longdo]
アクセス回線[アクセスかいせん, akusesu kaisen] access line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Access \Ac*cess"\ (#; 277), n. [F. acc[`e]s, L. accessus, fr.
   accedere. See {Accede}.]
   1. A coming to, or near approach; admittance; admission;
    accessibility; as, to gain access to a prince.
    [1913 Webster]
 
       I did repel his letters, and denied
       His access to me.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The means, place, or way by which a thing may be
    approached; passage way; as, the access is by a neck of
    land. "All access was thronged." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Admission to sexual intercourse.
    [1913 Webster]
 
       During coverture, access of the husband shall be
       presumed, unless the contrary be shown.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   4. Increase by something added; addition; as, an access of
    territory. [In this sense accession is more generally
    used.]
    [1913 Webster]
 
       I, from the influence of thy looks, receive
       Access in every virtue.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. An onset, attack, or fit of disease.
    [1913 Webster]
 
       The first access looked like an apoplexy. --Burnet.
    [1913 Webster]
 
   6. A paroxysm; a fit of passion; an outburst; as, an access
    of fury. [A Gallicism]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 access
   n 1: the right to enter [syn: {entree}, {access}, {accession},
      {admission}, {admittance}]
   2: the right to obtain or make use of or take advantage of
     something (as services or membership)
   3: a way of entering or leaving; "he took a wrong turn on the
     access to the bridge" [syn: {access}, {approach}]
   4: a code (a series of characters or digits) that must be
     entered in some way (typed or dialed or spoken) to get the
     use of something (a telephone line or a computer or a local
     area network etc.) [syn: {access}, {access code}]
   5: (computer science) the operation of reading or writing stored
     information [syn: {access}, {memory access}]
   6: the act of approaching or entering; "he gained access to the
     building"
   v 1: obtain or retrieve from a storage device; as of information
      on a computer
   2: reach or gain access to; "How does one access the attic in
     this house?"; "I cannot get to the T.V. antenna, even if I
     climb on the roof" [syn: {access}, {get at}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top