ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บุคคลภายนอก

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บุคคลภายนอก-, *บุคคลภายนอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลภายนอก[N] outsider, See also: stranger, Example: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้าศึกษาในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท, Count unit: คน, กลุ่ม, Thai definition: ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บุคคลภายนอกน. บุคคลที่มิได้เป็นคู่กรณีหรือคู่สัญญา แต่อาจมีสิทธิเกี่ยวข้อง, บุคคลที่สาม ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third partyบุคคลภายนอก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
third partyบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interested third personบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party beneficiaryบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a place for outsiders.ไม่ใช่สถานที่สำหรับบุคคลภายนอก Bloodsport (1988)
He is in protective custody, incommunicado.เขาได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นหนา ห้ามพบกับบุคคลภายนอก Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
They don't let civilians in.เจ้าหน้าไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
[[Private property No Trespassers]][[ที่ส่วนบุคคล บุคคลภายนอกห้ามเข้า]] Heavenly Forest (2006)
It says "No Trespassers".มันบอกว่า "บุคคลภายนอกห้ามเข้า" นะ Heavenly Forest (2006)
Shit like that doesn't happen in our town, which points to an outsider.เรื่องระยำนั่นไม่ควรเกิดขึ้นในเมืองของเรา ซึ่งประเด็นชี้ไปที่บุคคลภายนอก Fun Town (2008)
And there's not much more outsiders than you muppets.และมีบุคคลภายนอกไม่มากไปกว่าพวกโง่ของแก Fun Town (2008)
And you're just going to spill the beans in front of an outsider?แล้วยังจะมากระจายข่าว ต่อหน้าบุคคลภายนอกอีกหรอ The Bus Pants Utilization (2011)
Basically what we're saying here is, uh, just don't blow it.อยากให้เรื่องที่เราคุยกันตรงนี้ ไม่ได้ยินไปถึงบุคคลภายนอกนะ Danse Macabre (2011)
Always consult with me before using outside counsel.มักจะมาปรึกษากับฉันตลอด ก่อนที่จะเรียกใช้บริการบุคคลภายนอก Say My Name (2012)
Yeah.สำหรับบุคคลภายนอก ช่าย Lights Out (2013)
It tells us, look at people outside the house.มันบอกเรา ให้มองหาบุคคลภายนอกบ้าน Like these homeless you keep mentioning. Gone Girl (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลภายนอก[n. exp.] (bukkhon phāinøk) EN: outsider ; third party ; unauthorized person   
บุคคลภายนอกห้ามเข้า[xp] (bukkhon phāinøk hām khao) EN: no unauthorized entry   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
outsider[N] บุคคลภายนอก, See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก, Syn. newcomer, intruder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
third personn. บุรุษที่สาม,บุคคลภายนอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top