ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addition

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addition-, *addition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addition(n) การบวก, Syn. summing up, computing, totaling
addition(n) การเพิ่มเติม, See also: การต่อเติม, การเสริม, Syn. increasing, expanding
addition(n) สิ่งที่เพิ่ม, See also: สิ่งที่เติม, สิ่งที่เสริม
additional(adj) ที่เพิ่มขึ้น, See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, Syn. added, supplementary, further

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.

English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม, การบวก, การเพิ่ม, การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additionการเพิ่มเติม, การต่อเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
additionการบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addition to ageอายุบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional characterอักขระเพิ่มเติม [ มีความหมายเหมือนกับ special character ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional insuranceการเอาประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional perilภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional polymerisationการเกิดพอลิเมอร์แบบเติม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
addition polymerization reactionปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม, ปฏิกิริยาเคมีที่มอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทำปฏิกิริยาการเติมซ้ำ ๆ กัน แล้วได้สารใหม่ซึ่งมีโมเลกุลใหญ่ขึ้นที่เรียกว่า  พอลิเมอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
addition reactionปฏิกิริยาการเติม, 1. ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมเป็นสารใหม่เพียงชนิดเดียว 2. ปฎิกิริยาเคมีที่เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอมรวมเป็นโมเลกุลเดียวกับสารอินทรีย์ประเภทไม่อิ่มตัวตรงตำแหน่งพันธะคู่หรือพันธะสาม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Additional expense(n) ค่าใช้จ่ายเิพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must now warn you that, in addition to the plaintiff's charges I'm seriously considering citing you with contempt.ผมขอเตือนในตอนนี้ว่า นอกเหนือจากที่ฝ่ายโจทก์ร้องเรียนมา ผมขอกล่าวโทษว่าคุณกำลังหมิ่นประมาท Oh, God! (1977)
You'll be a permanent addition to this archaeological find.คุณจะกลายเป็นส่วยเกินของการค้นพบ ทางโบราณคดีครั้งนี้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน Akira (1988)
Clark says: "What's this, some new addition to Lurp rations?"คลาร์คบอกว่า "อาหารเสริมหรือไงจ่า" Casualties of War (1989)
Soldiers must now ensure all departures, in addition to their other duties.ทหารต้องสร้างความมั่นใจ ว่าทุกคนออกไปได้ เป็นหน้าที่เสริมอีกด้วย Wild Reeds (1994)
- D.J. As you all know, we have an addition to our crew. Dr. Weir, you care to join us?เป็นอย่างที่รู้เรามีลูกเรือใหม่คนหนึ่ง ดร.เวียร์ เชิญพบกับพวกเรา Event Horizon (1997)
Glutton, hedonist former celestial body, recent addition to the human race.คุณชอบกิน มีความสุขกับการใช้ชีวิต ...ก่อนที่ร่างกายจะไปสู่สวรรค์ / สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาสู่ชีวิตมนุษย์ City of Angels (1998)
I should warn you... that in addition to competing against each other... for the top grade in this class... you will also be competing for one of my firm's... highly coveted four internship spots next year... where you will get to assist on actual cases.ผมขอเตือนพวกคุณไว้ก่อน ว่านอกจากจะต้องแข่งกันทำคะแนน ให้เป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแล้ว Legally Blonde (2001)
It's hard to understand because it says, "In addition to" but I can't understand in addition to what?เข้าใจยากเพราะเขียนว่า รวมกับ... แต่ฉันไม่เข้าใจว่ารวมกับอะไร? Punch-Drunk Love (2002)
We've located two supercells in addition to the one over Scotland.เราพบพายุยักษ์อีก 2 ลูก The Day After Tomorrow (2004)
Looks like we have yet another addition to the family.ดูเหมือนว่าครอบครัวเราจะมีสมาชิกใหม่น่ะนี่ Howl's Moving Castle (2004)
And in addition to landing that commercial Carter also landed the girl.ยิ่งกว่านั้น เป็นการ เริ่มทำธุรกิจของเขา ...คาร์เตอร์ ก็ได้เป็นเจ้าของสาวสวย A Cinderella Story (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addition"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
additionAdditional imports of American beef are planned to meet rising demand.
additionAdditions and deletions are not shown immediately.
additionHe can speak French in addition to English.
additionHe goes to a part-time high school every evening in addition to the work he does during the day.
additionHe has some income in addition to his salary.
additionHe is a new addition to the teaching staff.
additionHe is an excellent piano player. In addition, he is a good singer and a very good dancer.
additionHe is handsome. In addition, he is good at sport.
additionHe is quick at addition.
additionHow much was the additional charge?
additionIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊ะเจี๊ยะ(n) additional charges, Syn. เงินกินเปล่า, Example: โรงเรียนรัฐบาลดังๆ บางโรงเก็บค่าแป๊ะเจี๊ยะสูงกว่าโรงเรียนเอกชนด้วยซ้ำ
ส่วนเสริม(n) addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
เกษียน(n) supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai Definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ
เครื่องประกอบ(n) accessory, See also: addition, element, composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ส่วนเพิ่มเติม, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: อุปกรณ์ย่อยของสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก หรือความปลอดภัย
การต่อเติม(n) expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai Definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การทด(n) carrying forward, See also: addition, transfer, Syn. การเพิ่ม, Example: ครูสอนการทดเลขในใจกับเด็กๆ
การพ่วง(n) addition, See also: attachment, annex, appendage, Syn. การแนบ, การแนบท้าย
การเพิ่มเติม(n) addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai Definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
บริการเสริม(n) additional service

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเก็บเงิน[bai kep ngoēn] (n, exp) EN: bill  FR: addition [ f ] ; note [ f ]
บิล = บิลล์[bin] (n) EN: bill ; receipt  FR: facture [ f ] ; addition [ f ] ; reçu [ m ]
บริการเสริม[børikān soēm] (n, exp) EN: additional service  FR: service supplémentaire [ m ]
บวก[būak] (v) EN: add  FR: additionner
เช็คบิล[chek bin] (x) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up  FR: demander l'addition
การบวก[kānbūak] (n) EN: combination  FR: addition [ f ]
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [ f ] ; croissance [ f ] ; addition [ f ] ; ajout [ m ]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [ f ] ; ajout [ m ]
การต่อเติม[kān tøtoēm] (n, exp) EN: addition
เก็บตังค์[kep tang] (v, exp) EN: the bill please ; the check please  FR: l'addition , s'il vous plaît

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
addition
additions
additional
additional
additionally
additionally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addition
additions
additional
additionally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ,  ] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore #687 [Add to Longdo]
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ,  ] additional; annex #8,470 [Add to Longdo]
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ,  ] addition #37,934 [Add to Longdo]
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ,   /  ] addition; appendix; addendum #859,474 [Add to Longdo]
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ,    /   ] additional ticket desk; stand-by counter [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addition { f } | Additionen { pl }addition | additions [Add to Longdo]
Additionsbefehl { m }add instruction [Add to Longdo]
Additionsübertrag { m }; Übertrag { m }add carry [Add to Longdo]
Additionswert { m }; Zusatz { m }addend [Add to Longdo]
Familienzuwachs { m }addition to the family [Add to Longdo]
Kapazitätserweiterung { f }addition to capacity [Add to Longdo]
Lagerzugang { m }; Lagerzugänge { pl }addition to stocks [Add to Longdo]
Zusatz { m } | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv, conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) #481 [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] (n, vs, adj-no) addition; supplement; append (e.g. to a file); appendix; (P) #531 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
[けん, ken] (conj, n) and; in addition; concurrently; (P) #1,612 [Add to Longdo]
増加[ぞうか, zouka] (n, vs) increase; increment; addition; (P) #2,208 [Add to Longdo]
尚(P);猶[なお, nao] (adv, conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P) #2,705 [Add to Longdo]
[か, ka] (n) (1) addition; increase; (2) (abbr) (See 加奈陀) Canada; (P) #2,779 [Add to Longdo]
別冊(P);別册(oK)[べっさつ, bessatsu] (n) separate volume; extra issue; supplement; additional volume; supplementary volume; (P) #4,113 [Add to Longdo]
付加(P);附加[ふか, fuka] (n, vs, adj-no) addition; annexation; appendage; (P) #6,640 [Add to Longdo]
付記[ふき, fuki] (n, vs) addition; appendix; note #6,974 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
加算[かさん, kasan] addition (vs) [Add to Longdo]
桁上げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
算術加算[さんじゅつかさん, sanjutsukasan] arithmetic addition [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
増設メモリ[ぞうせつメモリ, zousetsu memori] additional memory [Add to Longdo]
直列加算[ちょくれつかさん, chokuretsukasan] serial addition [Add to Longdo]
追加[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
追加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
追加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
追加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
加法[かほう, kahou] Addition [Add to Longdo]
加減[かげん, kagen] Addition_und_Subtraktion, Befinden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addition \Ad*di"tion\, n. [F. addition, L. additio, fr. addere
   to add.]
   1. The act of adding two or more things together; -- opposed
    to {subtraction} or {diminution}. "This endless addition
    or addibility of numbers." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything added; increase; augmentation; as, a piazza is an
    addition to a building.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) That part of arithmetic which treats of adding
    numbers.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A dot at the right side of a note as an indication
    that its sound is to be lengthened one half. [R.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A title annexed to a man's name, to identify him
    more precisely; as, John Doe, Esq.; Richard Roe, Gent.;
    Robert Dale, Mason; Thomas Way, of New York; a mark of
    distinction; a title.
    [1913 Webster]
 
   6. (Her.) Something added to a coat of arms, as a mark of
    honor; -- opposed to {abatement}.
    [1913 Webster]
 
   {Vector addition} (Geom.), that kind of addition of two
    lines, or vectors, AB and BC, by which their sum is
    regarded as the line, or vector, AC.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Increase; accession; augmentation; appendage; adjunct.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addition
   n 1: a component that is added to something to improve it; "the
      addition of a bathroom was a major improvement"; "the
      addition of cinnamon improved the flavor" [syn: {addition},
      {add-on}, {improver}]
   2: the act of adding one thing to another; "the addition of
     flowers created a pleasing effect"; "the addition of a leap
     day every four years" [ant: {deduction}, {subtraction}]
   3: a quantity that is added; "there was an addition to property
     taxes this year"; "they recorded the cattle's gain in weight
     over a period of weeks" [syn: {addition}, {increase}, {gain}]
   4: something added to what you already have; "the librarian
     shelved the new accessions"; "he was a new addition to the
     staff" [syn: {accession}, {addition}]
   5: a suburban area laid out in streets and lots for a future
     residential area
   6: the arithmetic operation of summing; calculating the sum of
     two or more numbers; "the summation of four and three gives
     seven"; "four plus three equals seven" [syn: {summation},
     {addition}, {plus}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 addition /adisjɔ̃/ 
  addition; adjunct; account; bill; calculation

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 addition
  addition

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Addition /adiːtsiːoːn/ 
  addition

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top