ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

access key

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -access key-, *access key*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He keeps the access key to the secured area in his pants, which I can easily access.เขาเก็บกุญแจเข้าพื้นที่ปลอดภัย ไว้ในกางเกง ซึ่งฉันสามารถเอามาได้ง่ายๆ Chuck Versus the Three Words (2010)
Guard has an access key to the stairwell.ยามมีกุญแจบัญไดหนีไฟ Ilsa Pucci (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスキー[, akusesuki-] (n) {comp} access key [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top