ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approach

AH0 P R OW1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approach-, *approach*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approach(n) การเข้าใกล้, Syn. coming, advance, access
approach(vi) เข้าใกล้, Syn. come near, near
approach(vt) เข้าตีสนิท, See also: เข้าหา, Syn. appeal to, speak to, address
approach(vt) คล้าย, See also: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น
approach(n) ความคล้ายกัน
approach(vt) ปฎิบัติต่อ, See also: จัดการ
approach(n) วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, Syn. method, program, procedure
approach(n) สิ่งที่คล้ายกัน
approachable(adj) ซึ่งเข้าใกล้ได้, Syn. accessible
approachable(adj) ที่เข้าถึงได้ง่าย, See also: ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย, Syn. friendly, receptive, sanction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approach(อะโพรช') vt., vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้, คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible, Ant. unfriendly, hostile

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้, วิธีการเข้าไป
approach(vi, vt) เข้าใกล้, เข้าหา, ประชิด, ทาบทาม, เข้าถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้, ไปมาสะดวก, พูดง่าย
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approach๑. แนวเข้าสู่การศึกษา๒. การทาบทาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approachอุณหภูมิแอปโพรช [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
approach๑. เข้าสู่๒. การเข้าสู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
approach, functionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, normativeแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, objectiveแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงวัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, structural-functionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, subjectiveแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงจิตวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, traditionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approachการเริ่มตรวจค้น, การเข้าใกล้ผู้ป่วย, การเข้าถึง [การแพทย์]
approach channelapproach channel, ร่องชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Approach, Abdominalผ่านเข้าทางหน้าท้อง, การเข้าทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Approach, Avilaการผ่าตัดเข้าสู่ข้อซาโคอิลิแลคทางด้านหน้า [การแพทย์]
Approach, Bailey and Badgleyวิธีผ่าตัดเข้าสู่กระดูกสันหลังระดับคอทางด้านหน้า [การแพทย์]
Approach, Banks and Laufmanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านหลังเฉียงใน [การแพทย์]
Approach, Bennettวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อไหล่ทางด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Broomheadการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเท้าด้านในและหลังเฉียงใต้ [การแพทย์]
Approach, Bruser Lateralวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านขวา [การแพทย์]
Approach, Callahanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกด้านหน้าเฉียงข้าง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
approach strategy(adj) กลยุทธ์เชิงรุก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
I was afraid to approach her, but that night, fate was on my side.ผมไม่กล้าเข้าไปหาเธอ แต่คืนนั้น โชคก็เข้าข้างผม Airplane! (1980)
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้ Day of the Dead (1985)
This is not the way to approach this, okay?ฮอลลีวูด! นี่คงไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดีนะ Mannequin (1987)
My Lord, I would like to approach the bench.พระเจ้าของฉันฉันต้องการ ใกล้ม้านั่ง In the Name of the Father (1993)
- [ Music Continues ] - put your hand behind your head, approach the counter right now.- [ ดนตรีอย่างต่อเนื่อง ] - ใส่มือของคุณอยู่ข้างหลังหัวของคุณ วิธีการนับในขณะนี้ Pulp Fiction (1994)
Crossing the Horizon. Optimum approach angle is 14 degrees.เข้าสู่เส้นขอบฟ้า วัดมุมเข้าได้ 14 องศา Event Horizon (1997)
- Heading 334, sir. Make your approach vector negative, 14 degrees.-ทำมุมทแยง 14 องศา Event Horizon (1997)
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น Event Horizon (1997)
Jerome. ls this the approach path we discussed?Jerome. Is this the approach path we discussed? Gattaca (1997)
#If you see him, please do not approach him.ถ้าหากว่าท่านเห็นเขา อย่าเข้าไปใกล้เขา The Jackal (1997)
I want to make sure you never approach the kids at Meishu School againฉันต้องการแน่ใจว่าคุณไม่ยุ่งกับเด็ก N \ ที่โรงเรียนเมชูอีก GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approachA big typhoon is approaching.
approachAccording to the weather forecast, the typhoon is approaching Okinawa.
approachAccording to the weather forecast the typhoon is likely to approach the coast.
approachAfter parting from me, he approached the station.
approachAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
approachA girl approached the king from among the crowd.
approachApproach the problem from a different angle.
approachAs he entered the hall, two men approached him.
approachA storm was approaching in our town.
approachA typhoon is approaching Japan.
approachBring the guns into play when the enemy approaches us.
approach"Certainly if someone is _that_ beautiful you'd draw back from approaching her." "Thought you'd agree."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะแกะ(v) approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai Definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เข้าตรีทูต(v) be nearly dead, See also: approach to death, Example: คนไข้รายนั้นเข้าขั้นตรีทูตแล้ว คงช่วยต่อไปไม่ได้, Thai Definition: มีอาการสามอย่างเมื่อใกล้จะตาย, อาการหนักปางตาย
เลียบเคียง(v) approach, See also: make an overture, be circumspect, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งเชิง, เลียบๆ เคียงๆ, Example: เขามาเลียบเคียงถามสถานะทางการเงินของผม คงอยากจะขอยืมเงิน, Thai Definition: หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไปใกล้ๆ เพื่อหยั่งใจเขาดู
อุปกรม(n) approach, Syn. การเข้าใกล้
อุปจาร(n) approach, Syn. การเข้าใกล้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตก(v) come, See also: approach, Syn. ย่างเข้า, ถึงเวลา, Example: พอตกเย็น พ่อก็ตั้งวงเหล้าทันที
แตกพาน(v) become pubescent, See also: approach adolescence, Syn. แตกเนื้อหนุ่ม, Example: แกเป็นพวกลาวโซ่ง อพยพมาจากเมืองเพชรฯ ตั้งแต่เริ่มแตกพาน, Thai Definition: เริ่มเป็นหนุ่ม
ประชิด(v) be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน
เฉียด(v) approach, See also: near, be almost, Syn. เฉียดฉิว, Example: บ้านหลังนั้นราคาเฉียด 10 ล้าน, Thai Definition: จวนจะถูก, ใกล้เคียง, จวนจะถึง
การทาบทาม(n) overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai Definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้าใกล้[kān khao klai] (n) EN: approach  FR: approche [ f ]
การเข้าสู่[kān khaosū] (n) EN: approaching
เข้าใกล้[khao klai] (v, exp) EN: get close ; close ; close up ; approach  FR: s'approcher
เข้าสู่[khaosū] (v) EN: reach ; enter ; approach  FR: entrer dans ; atteindre ; aborder
ใกล้[klai] (v) EN: near ; approach ; come near  FR: approcher
เกาะแกะ[kǿkae] (v) EN: approach ; flirt ; take liberties with (a woman)  FR: courtiser ; flirter avec
กลยุทธ์เชิงรุก[konlayut choēng ruk] (n, exp) EN: approach strategy ; offensive strategy
เลียบเคียง[līepkhīeng] (v) EN: approach ; make an overture ; be circumspect
วิธีการ[withīkān] (n) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique  FR: procédure [ f ] ; façon [ f ] ; méthode [ f ] ; procédé [ m ] ; processus [ m ] ; méthodologie [ f ] ; approche [ f ] ; manière [ f ] ; mode [ m ]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[withīkān thāng witthayāsāt] (n, exp) EN: scientific method ; scientific approach  FR: méthode scientifique [ f ] ; approche scientifique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APPROACH AH0 P R OW1 CH
APPROACHED AH0 P R OW1 CH T
APPROACHES AH0 P R OW1 CH IH0 Z
APPROACHING AH0 P R OW1 CH IH0 NG
APPROACHABLE AH0 P R OW1 CH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approach (v) ˈəprˈoutʃ (@1 p r ou1 ch)
approached (v) ˈəprˈoutʃt (@1 p r ou1 ch t)
approaches (v) ˈəprˈoutʃɪz (@1 p r ou1 ch i z)
approaching (v) ˈəprˈoutʃɪŋ (@1 p r ou1 ch i ng)
approachable (j) ˈəprˈoutʃəbl (@1 p r ou1 ch @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] approach; come closer, #5,068 [Add to Longdo]
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] approaching one's end; with one foot in the grave, #21,644 [Add to Longdo]
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, ] approach at swift gallop (on horses), #473,422 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annäherung { f } | Annäherungen { pl }approach | approaches [Add to Longdo]
Betrachtungsweise { f }approach (to); view (of) [Add to Longdo]
Kontaktaufnahme { f } | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts [Add to Longdo]
Lebensanschauung { f } | Lebensanschauungen { pl }approach to life | approaches to life [Add to Longdo]
Leitwerk { n } [ naut. ]approach pier [Add to Longdo]
Radarlandegerät { n }approach control radar [Add to Longdo]
Zufahrtsstraße { f }approach road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じりじり[jirijiri] (adv, n, vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アプローチ[apuro-chi] (n, vs) (1) approach; (2) (abbr) (See アプローチショット) approach shot; (P) [Add to Longdo]
アプローチショット[apuro-chishotto] (n) approach shot [Add to Longdo]
アプローチライト[apuro-chiraito] (n) approach light [Add to Longdo]
オーラルアプローチ[o-raruapuro-chi] (n) oral approach [Add to Longdo]
カカリ[kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
システムアプローチ[shisutemuapuro-chi] (n) systems approach [Add to Longdo]
システムズアプローチ[shisutemuzuapuro-chi] (n) systems approach [Add to Longdo]
セールスアプローチ[se-rusuapuro-chi] (n) sales approach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. t.
   1. To bring near; to cause to draw near; to advance.
    [Archaic] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To come near to in place, time, or character; to draw
    nearer to; as, to approach the city; to approach my cabin;
    he approached the age of manhood.
    [1913 Webster]
 
       He was an admirable poet, and thought even to have
       approached Homer.           --Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) To take approaches to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, n. [Cf. F. approche. See {Approach}, v.
   i.]
   1. The act of drawing near; a coming or advancing near. "The
    approach of summer." --Horsley.
    [1913 Webster]
 
       A nearer approach to the human type. --Owen.
    [1913 Webster]
 
   2. A access, or opportunity of drawing near.
    [1913 Webster]
 
       The approach to kings and principal persons.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Movements to gain favor; advances.
    [1913 Webster]
 
   4. A way, passage, or avenue by which a place or buildings
    can be approached; an access. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Fort.) The advanced works, trenches, or covered roads
    made by besiegers in their advances toward a fortress or
    military post.
    [1913 Webster]
 
   6. (Hort.) See {Approaching}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Golf) A stroke whose object is to land the ball on the
    putting green. It is made with an iron club.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Aviation) that part of a flight during which an airplane
    descends toward the landing strip.
    [PJC]
 
   9. (Bowling) the steps taken by a bowler just before
    delivering the ball toward the pins.
    [PJC.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. i. [imp. & p. p. {Approached}; p. pr.
   & vb. n. {Approaching}.] [OE. approchen, aprochen, OF.
   approcher, LL. appropriare, fr. L. ad + propiare to draw
   near, prope near.]
   1. To come or go near, in place or time; to draw nigh; to
    advance nearer.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore approached ye so nigh unto the city? --2
                          Sam. xi. 20.
    [1913 Webster]
 
       But exhorting one another; and so much the more, as
       ye see the day approaching.      --Heb. x. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw near, in a figurative sense; to make advances; to
    approximate; as, he approaches to the character of the
    ablest statesman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approach
   n 1: ideas or actions intended to deal with a problem or
      situation; "his approach to every problem is to draw up a
      list of pros and cons"; "an attack on inflation"; "his plan
      of attack was misguided" [syn: {approach}, {attack}, {plan
      of attack}]
   2: the act of drawing spatially closer to something; "the
     hunter's approach scattered the geese" [syn: {approach},
     {approaching}, {coming}]
   3: a way of entering or leaving; "he took a wrong turn on the
     access to the bridge" [syn: {access}, {approach}]
   4: the final path followed by an aircraft as it is landing [syn:
     {approach path}, {approach}, {glide path}, {glide slope}]
   5: the event of one object coming closer to another [syn:
     {approach}, {approaching}]
   6: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]
   7: the temporal property of becoming nearer in time; "the
     approach of winter" [syn: {approach}, {approaching},
     {coming}]
   8: a close approximation; "the nearest approach to genius"
   9: a relatively short golf shot intended to put the ball onto
     the putting green; "he lost the hole when his approach rolled
     over the green" [syn: {approach}, {approach shot}]
   v 1: move towards; "We were approaching our destination"; "They
      are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
      [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
      {draw close}, {come near}]
   2: come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or
     character; "This borders on discrimination!"; "His playing
     approaches that of Horowitz" [syn: {border on}, {approach}]
   3: begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult
     problem"; "approach a new project" [syn: {set about}, {go
     about}, {approach}]
   4: come near in time; "Winter is approaching"; "approaching old
     age" [syn: {approach}, {come near}]
   5: make advances to someone, usually with a proposal or
     suggestion; "I was approached by the President to serve as
     his adviser in foreign matters"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top