Search result for

approach

(100 entries)
(0.0694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approach-, *approach*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approach    [N] การเข้าใกล้, Syn. coming, advance, access
approach    [VI] เข้าใกล้, Syn. come near, near
approach    [VT] เข้าตีสนิท, See also: เข้าหา, Syn. appeal to, speak to, address
approach    [VT] คล้าย, See also: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น
approach    [N] ความคล้ายกัน
approach    [VT] ปฎิบัติต่อ, See also: จัดการ
approach    [N] วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, Syn. method, program, procedure
approach    [N] สิ่งที่คล้ายกัน
approachable    [ADJ] ซึ่งเข้าใกล้ได้, Syn. accessible
approachable    [ADJ] ที่เข้าถึงได้ง่าย, See also: ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย, Syn. friendly, receptive, sanction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approach๑. แนวเข้าสู่การศึกษา๒. การทาบทาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approachอุณหภูมิแอปโพรช [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
approach๑. เข้าสู่๒. การเข้าสู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
approach, functionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, normativeแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, objectiveแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงวัตถุวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, structural-functionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงโครงสร้างและหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, subjectiveแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงจิตวิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
approach, traditionalแนวเข้าสู่การศึกษาเชิงประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approachการเริ่มตรวจค้น, การเข้าใกล้ผู้ป่วย, การเข้าถึง [การแพทย์]
approach channelapproach channel, ร่องชักน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Approach, Abdominalผ่านเข้าทางหน้าท้อง, การเข้าทางผนังหน้าท้อง [การแพทย์]
Approach, Avilaการผ่าตัดเข้าสู่ข้อซาโคอิลิแลคทางด้านหน้า [การแพทย์]
Approach, Bailey and Badgleyวิธีผ่าตัดเข้าสู่กระดูกสันหลังระดับคอทางด้านหน้า [การแพทย์]
Approach, Banks and Laufmanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านหลังเฉียงใน [การแพทย์]
Approach, Bennettวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อไหล่ทางด้านหลัง [การแพทย์]
Approach, Broomheadการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเท้าด้านในและหลังเฉียงใต้ [การแพทย์]
Approach, Bruser Lateralวิธีผ่าตัดเข้าสู่ข้อเข่าทางด้านขวา [การแพทย์]
Approach, Callahanการผ่าตัดเข้าสู่ข้อตะโพกด้านหน้าเฉียงข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approachMy boss told me it's hard to approach me.
approachNo sooner has one typhoon passed than the next one approaches.
approachThere seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.
approachThe president is difficult to approach.
approachU.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.
approachThat was his nearest approach to a smile.
approachWhen Jesus saw Nathanael approaching, he said of him...
approachGreat approach.
approachChristmas is fast approaching.
approachChristmas is fast approaching.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)
approachable(อะโพรช'ชะเบิล) adj. ซึ่งเข้าใกล้ได้,คุยด้วยได้ง่าย. -approachability n., Syn. accessible ###A. unfriendly,hostile)

English-Thai: Nontri Dictionary
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
approachable(adj) ซึ่งเข้าถึงได้,ไปมาสะดวก,พูดง่าย
unapproachable(adj) ยากจะเข้าใกล้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาะแกะ    [V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เข้าตรีทูต    [V] be nearly dead, See also: approach to death, Example: คนไข้รายนั้นเข้าขั้นตรีทูตแล้ว คงช่วยต่อไปไม่ได้, Thai definition: มีอาการสามอย่างเมื่อใกล้จะตาย, อาการหนักปางตาย
เลียบเคียง [V] approach, See also: make an overture, be circumspect, Syn. หยั่งเสียง, หยั่งเชิง, เลียบๆ เคียงๆ, Example: เขามาเลียบเคียงถามสถานะทางการเงินของผม คงอยากจะขอยืมเงิน, Thai definition: หาทางใช้คำพูดหรือแสดงอาการกรายเข้าไปใกล้ๆ เพื่อหยั่งใจเขาดู
อุปกรม    [N] approach, Syn. การเข้าใกล้
อุปจาร    [N] approach, Syn. การเข้าใกล้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตก    [V] come, See also: approach, Syn. ย่างเข้า, ถึงเวลา, Example: พอตกเย็น พ่อก็ตั้งวงเหล้าทันที
แตกพาน [V] become pubescent, See also: approach adolescence, Syn. แตกเนื้อหนุ่ม, Example: แกเป็นพวกลาวโซ่ง อพยพมาจากเมืองเพชรฯ ตั้งแต่เริ่มแตกพาน, Thai definition: เริ่มเป็นหนุ่ม
ประชิด    [V] be close to, See also: approach to, adjoin, come up against, be adjacent to, close in, come nearer, be contiguous, Syn. ติด, ชิด, เข้าถึงตัว, เข้าชิดตัว, เข้าใกล้, ขนาบ, ใกล้ชิด, เคียง, Ant. ห่าง, Example: ทหารยกกองทัพมาประชิดชายแดน
เฉียด [V] approach, See also: near, be almost, Syn. เฉียดฉิว, Example: บ้านหลังนั้นราคาเฉียด 10 ล้าน, Thai definition: จวนจะถูก, ใกล้เคียง, จวนจะถึง
การทาบทาม    [N] overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้าใกล้[n.] (kān khao klai) EN: approach   FR: approche [f]
การเข้าสู่[n.] (kān khaosū) EN: approaching   
เข้าใกล้[v. exp.] (khao klai) EN: get close ; close ; close up ; approach   FR: s'approcher
เข้าสู่[v.] (khaosū) EN: reach ; enter ; approach   FR: entrer dans ; atteindre ; aborder
ใกล้[v.] (klai) EN: near ; approach ; come near   FR: approcher
เกาะแกะ[v.] (kǿkae) EN: approach ; flirt ; take liberties with (a woman)   FR: courtiser ; flirter avec
กลยุทธ์เชิงรุก[n. exp.] (konlayut choēng ruk) EN: approach strategy ; offensive strategy   
เลียบเคียง[v.] (līepkhīeng) EN: approach ; make an overture ; be circumspect   
วิธีการ[n.] (withīkān) EN: procedure ; way ; medium ; approach ; means ; methodology ; method ; mode ; technique   FR: procédure [f] ; façon [f] ; méthode [f] ; procédé [m] ; processus [m] ; méthodologie [f] ; approche [f] ; manière [f] ; mode [m]
วิธีการทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (withīkān thāng witthayāsāt) EN: scientific method ; scientific approach   FR: méthode scientifique [f] ; approche scientifique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROACH    AH0 P R OW1 CH
APPROACHED    AH0 P R OW1 CH T
APPROACHES    AH0 P R OW1 CH AH0 Z
APPROACHING    AH0 P R OW1 CH IH0 NG
APPROACHABLE    AH0 P R OW1 CH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approach    (v) (@1 p r ou1 ch)
approached    (v) (@1 p r ou1 ch t)
approaches    (v) (@1 p r ou1 ch i z)
approaching    (v) (@1 p r ou1 ch i ng)
approachable    (j) (@1 p r ou1 ch @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zufahrtsstraße {f}approach road [Add to Longdo]
Radarlandegerät {n}approach control radar [Add to Longdo]
Leitwerk {n} [naut.]approach pier [Add to Longdo]
Betrachtungsweise {f}approach (to); view (of) [Add to Longdo]
Annäherung {f} | Annäherungen {pl}approach | approaches [Add to Longdo]
Lebensanschauung {f} | Lebensanschauungen {pl}approach to life | approaches to life [Add to Longdo]
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
アプローチ[, apuro-chi] (n,vs) (1) approach; (2) (abbr) (See アプローチショット) approach shot; (P) [Add to Longdo]
アプローチショット[, apuro-chishotto] (n) approach shot [Add to Longdo]
アプローチライト[, apuro-chiraito] (n) approach light [Add to Longdo]
オーラルアプローチ[, o-raruapuro-chi] (n) oral approach [Add to Longdo]
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go) [Add to Longdo]
システムアプローチ[, shisutemuapuro-chi] (n) systems approach [Add to Longdo]
システムズアプローチ[, shisutemuzuapuro-chi] (n) systems approach [Add to Longdo]
セールスアプローチ[, se-rusuapuro-chi] (n) sales approach [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来临[lái lín, ㄌㄞˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] approach; come closer [Add to Longdo]
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, / ] approaching one's end; with one foot in the grave [Add to Longdo]
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, ] approach at swift gallop (on horses) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. t.
   1. To bring near; to cause to draw near; to advance.
    [Archaic] --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To come near to in place, time, or character; to draw
    nearer to; as, to approach the city; to approach my cabin;
    he approached the age of manhood.
    [1913 Webster]
 
       He was an admirable poet, and thought even to have
       approached Homer.           --Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) To take approaches to.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, n. [Cf. F. approche. See {Approach}, v.
   i.]
   1. The act of drawing near; a coming or advancing near. "The
    approach of summer." --Horsley.
    [1913 Webster]
 
       A nearer approach to the human type. --Owen.
    [1913 Webster]
 
   2. A access, or opportunity of drawing near.
    [1913 Webster]
 
       The approach to kings and principal persons.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. Movements to gain favor; advances.
    [1913 Webster]
 
   4. A way, passage, or avenue by which a place or buildings
    can be approached; an access. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Fort.) The advanced works, trenches, or covered roads
    made by besiegers in their advances toward a fortress or
    military post.
    [1913 Webster]
 
   6. (Hort.) See {Approaching}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Golf) A stroke whose object is to land the ball on the
    putting green. It is made with an iron club.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. (Aviation) that part of a flight during which an airplane
    descends toward the landing strip.
    [PJC]
 
   9. (Bowling) the steps taken by a bowler just before
    delivering the ball toward the pins.
    [PJC.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Approach \Ap*proach"\, v. i. [imp. & p. p. {Approached}; p. pr.
   & vb. n. {Approaching}.] [OE. approchen, aprochen, OF.
   approcher, LL. appropriare, fr. L. ad + propiare to draw
   near, prope near.]
   1. To come or go near, in place or time; to draw nigh; to
    advance nearer.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore approached ye so nigh unto the city? --2
                          Sam. xi. 20.
    [1913 Webster]
 
       But exhorting one another; and so much the more, as
       ye see the day approaching.      --Heb. x. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw near, in a figurative sense; to make advances; to
    approximate; as, he approaches to the character of the
    ablest statesman.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approach
   n 1: ideas or actions intended to deal with a problem or
      situation; "his approach to every problem is to draw up a
      list of pros and cons"; "an attack on inflation"; "his plan
      of attack was misguided" [syn: {approach}, {attack}, {plan
      of attack}]
   2: the act of drawing spatially closer to something; "the
     hunter's approach scattered the geese" [syn: {approach},
     {approaching}, {coming}]
   3: a way of entering or leaving; "he took a wrong turn on the
     access to the bridge" [syn: {access}, {approach}]
   4: the final path followed by an aircraft as it is landing [syn:
     {approach path}, {approach}, {glide path}, {glide slope}]
   5: the event of one object coming closer to another [syn:
     {approach}, {approaching}]
   6: a tentative suggestion designed to elicit the reactions of
     others; "she rejected his advances" [syn: {overture},
     {advance}, {approach}, {feeler}]
   7: the temporal property of becoming nearer in time; "the
     approach of winter" [syn: {approach}, {approaching},
     {coming}]
   8: a close approximation; "the nearest approach to genius"
   9: a relatively short golf shot intended to put the ball onto
     the putting green; "he lost the hole when his approach rolled
     over the green" [syn: {approach}, {approach shot}]
   v 1: move towards; "We were approaching our destination"; "They
      are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
      [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
      {draw close}, {come near}]
   2: come near or verge on, resemble, come nearer in quality, or
     character; "This borders on discrimination!"; "His playing
     approaches that of Horowitz" [syn: {border on}, {approach}]
   3: begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult
     problem"; "approach a new project" [syn: {set about}, {go
     about}, {approach}]
   4: come near in time; "Winter is approaching"; "approaching old
     age" [syn: {approach}, {come near}]
   5: make advances to someone, usually with a proposal or
     suggestion; "I was approached by the President to serve as
     his adviser in foreign matters"

Are you satisfied with the result?

Go to Top