ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accessories

AE0 K S EH1 S ER0 IY0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accessories-, *accessories*, accessorie , accessory
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are elegant and graceful, much better than accessories these days.ดูหรูหราแล้วก็ปราณีตกว่าของใช้สมัยนี้ตั้งเยอะ. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
There was a crisis in the Accessories Department.วิกฤติเครื่องประดับ The Devil Wears Prada (2006)
Thank God somebody came to work today. What about accessories for April?อย่างน้อยก็ยังมีคนทำงานเป็น แล้วเครื่องประดับของเดือนเมษาล่ะ The Devil Wears Prada (2006)
- It's like a little accessories store. - Oh, yeah.ขายพวกเครื่องประดับด้วย โอ้เย้ The Final Destination (2009)
The shining gold accessories on the dress will show out more elegance.เครื่องประดับสีทองที่ส่องประกายอยู่บนชุดเดรส ช่วยให้ดูมีระดับมากขึ้น Episode #1.3 (2009)
With tacky accessories who lives to recycle.กับเครื่องประดับโกโรโกโสของคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อรีไซเคิล Enough About Eve (2009)
Their look's perfection, and they've got accessories to match.พวกเธอดูเพอร์เฟ็คท์ และพวกเธอ มีเครื่องประดับที่เหมาะสม The Empire Strikes Jack (2010)
You'd be making us accessories after the fact.คุณทำให้เราเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด หลังเกิดเหตุ Sunset (2010)
If something jumps out, I have any number of accessories to match.ถ้ามีงานเข้ามา ผมมีอุปกรณ์อีกที่เหมาะสมจำนวนมาก 2.0 (2010)
Keep your accessories with you at all times.เก็บของติดตัวไว้ตลอด Toy Story 3 (2010)
♪ Of my accessoriesอื่น ๆ ของฉัน Blame It on the Alcohol (2011)
Made us both accessories to murder!ทำให้พวกเราเป็นฆาตกร Soul of Fire (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accessoriesAccessories were laid out on the shelf for sale.
accessoriesI bought a camera with its accessories.
accessoriesShe is wearing accessories.
accessoriesThe shop sells expensive accessories for women.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประดับยนต์[pradap yon] (n, exp) EN: custom auto accessories ; motoring
อุปกรณ์เสริม[uppakøn soēm] (n, exp) EN: accessories

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCESSORIES AE0 K S EH1 S ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accessories (n) ˈəksˈɛsərɪz (@1 k s e1 s @ r i z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
小物[こもの, komono] TH: ของจำพวกเครื่องประดับ  EN: accessories

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zubehör { n }; Zubehörteile { pl }accessories kit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
部品[ぶひん, buhin] (n) parts; accessories; components; (P) #4,677 [Add to Longdo]
服飾[ふくしょく, fukushoku] (n, adj-no) clothing and accessories; attire; (P) #15,408 [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[ko-deine-to (P); ko-deineito] (n, vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
シャネラー[shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャンクアクセサリー[jankuakusesari-] (n) junk accessories [Add to Longdo]
ブティック[buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accessory \Ac*ces"so*ry\, n.; pl. {Accessories}.
   1. That which belongs to something else deemed the principal;
    something additional and subordinate. "The aspect and
    accessories of a den of banditti." --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Same as {Accessary}, n.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fine Arts) Anything that enters into a work of art
    without being indispensably necessary, as mere ornamental
    parts. --Elmes.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Abettor; accomplice; ally; coadjutor. See {Abettor}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top