Search result for

*wooden*

(246 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wooden, -wooden-
Possible hiragana form: *をおでん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wooden[ADJ] ทำด้วยไม้, See also: ประกอบด้วยไม้, Syn. wood, woody
wooden[ADJ] แข็งทื่อ, See also: ไม่มีอารมณ์ความรู้สึก, ไม่มีชีวิตชีวา
woodenly[ADV] อย่างทำด้วยไม้
woodenhead[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
woodenhead[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนสมองทื่อ, Syn. blockhead, dolt
woodenness[N] การทำด้วยไม้
woodenware[N] ภาชนะที่ทำด้วยไม้, See also: เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wooden(วูด'เดิน) adj. ทำด้วยไม้,งุ่มง่าม,แข็งทื่อ,เก้งก้าง,ไม่มีชีวิตชีวา,เฉยเมย,ครบรอบปีที่5,เป็นครั้งที่5, See also: woodenly adv. woodenness n.
wooden fibren. เส้นใยเนื้อไม้
wooden gasn. แก๊สไม้
woodenhead(วูด'เดินเฮด) n. คนโง่,คนหัวสมองทื่อ,คนหัวเป็นไม้, Syn. blockhead
woodenheaded(วูด'เดินเฮอดิด) adj. โง่,เง่า,มีหัวสมองทื่อ,มีหัวเป็นไม้, See also: wooden-headedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belly, woodenท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame buildings อาคารโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Building, Woodenการก่อสร้างด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Dolls, Woodenตุ๊กตาไม้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's why his first wife had a wooden leg, his second wife was Canadian.นั่นทำให้เมียคนแรกของเขาใส่ขาไม้ เมียคนที่ สองเป็นคนแคนาดา Lucky Thirteen (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)
There's a wooden hatch under a mound of dirt, please. please.มีประตูลับที่ทำด้วยไม้อยู่ใต้เนินดินนั่น ได้โปรด, ได้โปรด... 24: Redemption (2008)
A wooden box was left outside the front gateลังไม้ถูกวางไว้หน้าค่าย Three Kingdoms (2008)
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที Julie & Julia (2009)
THAT'S TRUE, BUT ONLY 7% OF ARSONISTS USE WOODEN MATCHESซึ่งก็คือผู้ต้องหาของเราและหมอนี่ ทำได้ดีมากการ์เซีย House on Fire (2009)
Bet you a wooden nickel they was talking about little Dr. Underpants and her whereabouts.พนันได้เลยว่าพวกเขาคุยกัน เรื่องด็อกเตอร์กกน.ตัวน้อย กับที่ซ่อนของหล่อน Cowboys and Indians (2009)
We ought to give you wooden bullets instead of silver ones.เราควรจะให้กระสุนไม้ แทนที่จะให้กระสุนเงิน Shake and Fingerpop (2009)
But if you shoot a Fanger straight in the heart with a wooden bullet, you are staking him right there.แต่ถ้าคุณจะยิงพวกมีเขี้ยวนั่นละก็ ต้องทะลุที่หัวใจ ด้วยกระสุนไม้ คุณฆ่ามันตรงนี้ Shake and Fingerpop (2009)
"Sea" is the leather chair with wooden armrests like the one in the living room.ทะเล คือ เก้าอี้เบาะหนังที่มีพักแขนทำด้วยไม้ แบบที่เรามีอยู่ในห้องนั่งเล่น Dogtooth (2009)
At first, we just focused on the guns, but then we thought, well, hey, what's a wooden arrow?อย่างแรกเลย เราแค่ต้อง ตั้งเป้าไปที่ปืน แล้วเราก็คิดได้ว่า เฮ้ ธนูไม้ล่ะ? Never Let Me Go (2009)
I got silver bullets, silver bullets with holy water, wooden bullets.ผมมีกระสุนเงิน กระสุนเงินกับน้ำศักสิทธิ์ กระสุนไม้ Never Let Me Go (2009)
Some kind of wooden shaft is connecting the head to the spine.มีไม้บางชนิดดามส่วนหัว ไว้กับกระดูกสันหลัง A Night at the Bones Museum (2009)
Don't see your wooden stakes, big guy.ไม่เห็นแท่งไม้ของนายเลยนี่ พ่อตัวโต Changing Channels (2009)
I don't know, okay. Some freak shot at me with wooden bullets,ฉันไม่รู้ โอเค ไอ้บ้าสักคน ยิงฉันด้วยกระสุนไม้ 162 Candles (2009)
Bye. I have tons of these wooden bullets, so nothin' funky.บาย ผมมีกระสุนไม้ แบบนี้เป็นตันๆ เลย The Turning Point (2009)
He just sat there, playing with this wooden thingy on his desk.เขาแค่นั่ง แล้วเล่นไอ้ไม้อะไรของเค้าบนโต๊ะนั่น Burlesque (2010)
- The long wooden block thingy.- ไม้อะไรที่ทำเป็นเหลี่ยมๆยาวๆ Burlesque (2010)
Locked in an old-fashioned wooden pillory. Prosecutor dick thompson can only hope his roll of the dice...ปรากฏตัวที่ศาลด้วยการสวมขื่อที่คอ และมือแบบโบราณ You Don't Know Jack (2010)
Do you know that there's acid in dove droppings? Do you know what that does to wooden lawn furniture?[มีความสุข.. Our Family Wedding (2010)
Wooden dummy to move my houseหุ่นไม้ย้ายไปห้องข้าก็แล้วกัน Ip Man 2 (2010)
It's, like, one of those old, wooden ones.ลักษณะเป็นโลงไม้เก่าๆ Buried (2010)
A wooden box. It's an old coffin, I think.ทำด้วยไม้ ผมว่าเป็นโลงศพเก่าๆ Buried (2010)
Yeah, in an old, wooden coffin.ครับ ในโลงไม้เก่าๆ Buried (2010)
Battling that little wooden man.สู้กับไอ้หุ่นไม้นั่นน่ะ Legends (2010)
You could empty every round in me and I'll heal. Not if I got wooden bullets. Please, come on in.ถึงแม้แกจะยิงฉันทะลุ แต่ฉันก็จะไม่เป็นไร ไม่ถ้าฉันมีลูกกระสุนไม้ ได้โปรด เข้ามาเถอะ Everything Is Broken (2010)
I would like you While I strike him with a large wooden spoon.ฉันอยากให้เธอช่วย ตอนที่ฉันเอาช้อนไม้อันยักษ์ทุบเขามากกว่า The Chase (2010)
His sister wanted some wooden shoes from Holland.น้องสาวเขาหวังว่าจะได้รองเท้าไม้จากฮอลแลนด์ Chromolume No. 7 (2010)
Now sister Mary can finally replace her wooden...คราวนี้ซิสเตอร์แมรี่จะได้แทนที่ไม้ของเธอ... A Little Night Music (2010)
And that's the way these things have worked since I was a woodentop.และวิธีเหล่านั้นมันใช้ได้ผล นับตั้งแต่ผมเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ Episode #1.5 (2010)
Well, don't just stare at me like a donkey with a wooden leg.นี่อย่ามองฉันเหมือนฉัน เป็นลาที่มีขาไม้ Britney/Brittany (2010)
70% of all teeth in this school are wooden.70% ของฟันทั้งหมดใน โรงเรียนนี้มันคือไม้ The Rocky Horror Glee Show (2010)
Careful. The wooden bullets and vervainระวังหน่อย กระสุนไม้ และเซรุ่ม Kill or Be Killed (2010)
A wall that paid for your medical school after your homemade wooden puzzle business went belly-up.กำแพงที่จ่ายค่าเทอมเรียนหมอให้คุณ ธุรกิจของเล่นตัวต่อไม้ก็ล้มไม่เป็นท่า Sorry Grateful (2010)
Acting is reacting. Victor, you were wooden!... ข้าพร้อมแล้วที่จะปกป้องเจ้าหญิงให้พ้นจากคนชั่ว Rango (2011)
Getting fucked really hard against a wooden desk.ตับๆๆ บนโต๊ะไม้ Bad Teacher (2011)
I got lots of wooden bullets,ผมมีกระสุนไม้มากมาย Daddy Issues (2011)
Anyway, they had this collar device that was really cool, so I just modified it some with some wooden nails, and when I pull...พวกเขาใช้ปลอกคอ เจ๋งมากเลย ฉันเพิ่งจะดัดแปลงมันด้วยตะปูไม้ และเมื่อฉันดึง Crying Wolf (2011)
Crossbows, wooden bullets and automatics?ปืนหน้าไม้, กระสุนไม้ และเครื่องกล? The Last Dance (2011)
Your boyfriend's outside with a rifle loaded with wooden bullets.แฟนเธออยู่ข้างนอก กับ ไรเฟิล ที่บรรจุกระสุนหัวไม้ The Last Day (2011)
Did you already forget the part about the gun with the wooden bullets? Tyler?ลืมแล้วเหรอ ว่าเขามีกระสุนหัวไม้ ไทเลอร์ The Last Day (2011)
It takes a lot more than wooden bullets to kill a werewolf.เธอไม่คิดหรอ ว่าฉันฆ่าเขาไปแล้ว? The Sun Also Rises (2011)
Their bullets are wooden?กระสุนพวกนั้นทำจากไม้หรือเปล่า You Smell Like Dinner (2011)
Uh-uh, no way! We got silver spray and wooden bullets. He would have killed me!อ๊ะอา ไม่มีทาง พวกเรามีสเปรย์เงินและกระสุนไม้ เขาเกือบจะฆ่าฉัน If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
Bet you don't think the wooden bullets inside are too damn funny.มึงว่ากระสุนไม้ ล้อเล่นมั้ยล่ะ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
A wooden box-- Balinese...กล่องไม้ จากบาหลี Can't See the Fae-Rest (2011)
Salad bowls, wooden trays, men's jewelry boxes,ถ้วยสลัด ถาดไม้ กล่องเครื่องประดับผู้ชาย Can't See the Fae-Rest (2011)
Heinze was trying to sell wooden things.ไฮนซ์พยายามมาขายของไม้ Can't See the Fae-Rest (2011)
Gregor's toy, a wooden knight.ของเล่นของเกรย์กอร์ อัศวินที่ทำด้วยไม้ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I don't care about stupid wooden swords.ข้าไม่สนใจเรื่อง ดาบไม้โง่ๆนี่หรอก A Golden Crown (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
woodenAn old wooden box served as table.
woodenA wooden building can easily catch fire.
woodenFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
woodenFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
woodenHe carved me a wooden doll.
woodenHe might, however, have seen a wooden peg of a different size or color.
woodenI'd rather live in a wooden house.
woodenI have a wooden comb.
woodenIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
woodenIt is the oldest wooden building in existence.
woodenI would like to purchase a wooden deck panel that can be laid on the porch.
woodenPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
woodenPlease use this wooden box in place of a chair.
woodenThe art of making wooden bowls like these has died out.
woodenThe garden was surrounded by a wooden fence.
woodenThe hermit lived in a wooden hut.
woodenThe Horyuji is the oldest wooden building in the world.
woodenThe old man named the wooden doll Pinocchio.
woodenThere were a few large old wooden houses in the town.
woodenThe village people built a wooden bridge across the river.
woodenThe wooden pieces are fastened with a peg.
woodenThey walked with him to an old wooden building near the farmhouse.
woodenThis is a wooden comb.
woodenThis is a wooden house.
woodenUsing a doubled-up cushion in place of a pillow I lie down on the hard wooden floor with nothing but a carpet spread over it.
woodenWooden buildings catch fire easily.
woodenWooden houses catch fire easily.
woodenWooden houses easily catch fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันโตก[N] kind of wooden utensil in northern Thailand, Syn. โตก, Example: ชาวบ้านยกขันโตกที่จัดไว้อย่างสวยงามออกมาต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะทำด้วยไม้กลึง ลักษณะคล้ายถาดกลม มีขาเป็นซี่ๆ ตั้งขึ้นมาแต่เชิง ไว้ใส่สำรับกับข้าว, Notes: ถิ่น-พายัพ
เขียงเท้า[N] clog, See also: wooden shoes, Syn. รองเท้าไม้, Example: เด็กๆ นักแสดงใส่เขียงเท้าเดินไปเดินมาเสียงดังกุบกับ, Count unit: คู่, Thai definition: รองเท้าสวมใส่ที่ทำมาจากไม้
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ปลัดขิก[N] small wooden image of penis, Syn. อ้ายขิก, ขุนเพ็ด, Example: พวกแม่ค้าเชื่อกันว่าถ้าเอาปลัดขิกมาวางไว้ในร้าน จะทำให้ลูกค้าเข้าร้านเยอะๆ, Count unit: อัน, Thai definition: รูปแกะจำลองอวัยวะเพศชาย มักทำด้วยไม้ ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
เฟี้ยม[N] wooden partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นเฟี้ยม พับหยักเหลื่อมกันเป็นมุมสี่ห้าบาน, Count unit: บาน, แผ่น, Thai definition: ฝาที่ทำเป็นบานๆ พับได้
ลิ่ม[N] wedge, See also: wooden pin, peg, Example: การทอนไม้ด้วยเลื่อยตัดมักใช้ลิ่มช่วยเพื่อให้ชักเลื่อยได้สะดวก, Thai definition: ไม้หรือเหล็กเป็นต้นที่มีสันหนาปลายบาง สำหรับจีมหรือขัดให้แน่น หรือตอกลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นท่อนไม้เพื่อให้แตกแยกออกจากกัน
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ตีกรับ[V] beat a Thai wooden rhythm instrument, Example: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป
ทัพสัมภาระ[N] timber or wood for building a house or vehicle, See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house, Thai definition: วัสดุสำหรับก่อสร้าง, ส่วนประกอบที่อาจประกอบเป็นยวดยานหรือบ้านเรือน
รักยม[N] wooden doll which used as amulet, See also: kind of amulet, Count unit: คู่, Thai definition: ของขลังอย่างหนึ่ง เป็นรูปตุ๊กตาเด็กเล็ก 2 ตัว ทำด้วยไม้รักและไม้มะยม เชื่อว่าทำให้เกิดเมตตามหานิยม
กระบะ[N] tray, See also: wooden tray, square-wooden tray, Example: เสื้อที่อยู่ในกระบะนั้นลดราคาครึ่งราคา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะไม้ก้นแบนมีขอบ ใช้อย่างถาด
กรับ[N] wooden rhythm clappers, Example: เด็กคนนั้นเลียนแบบนักดนตรีบนเวทีด้วยการใช้ไม้บรรทัดเคาะโต๊ะแทนกรับ, Count unit: คู่, Thai definition: ไม้สำหรับตีหรือขยับเป็นจังหวะในการฟ้อนรำขับร้อง มีหลายชนิด เช่น กรับคู่ กรับขยับ เป็นต้น
กากะเยีย[N] stand for palm-leaf books, See also: folding wooden bookrest, Thai definition: เป็นเครื่องสำหรับวางหนังสือใบลานทำด้วยไม้ 8 อัน ร้อยไขว้กันไว้
ขว้างกา[N] a wooden weapon sharpened at both ends, Thai definition: เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่เสี้ยมหัวท้ายให้แหลมใช้เป็นอาวุธ
หลาว[N] javelin, See also: wooden spear, lance, Example: เขาเสี้ยมหลาวจนแหลม, Count unit: เล่ม, Thai definition: ไม้ที่เสี้ยมแหลม เป็นอาวุธสำหรับแทง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
หีบไม้[X] (hīp māi) EN: crate (wooden)   FR: caisse en bois [f] ; cageot [m]
หุ่นไม้[n.] (hunmāi) EN: wooden figure ; puppet   FR: marionnette [f]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
เกี๊ยะ[n.] (kia) EN: wooden sandals ; wooden clogs   FR: sabots chinois [mpl]
กง[n.] (kong) EN: ribs of a wooden boat   
กงค้าง[n.] (kongkhāng) EN: ribs of a wooden boat placed at the sides   
กงวาน[n.] (kongwān) EN: bottom ribs of a wooden boat   
กบ[n.] (kop) EN: wooden wedge   
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]
ลังไม้[X] (lang māi) EN: crate ; wooden trunk   FR: caisse en bois [f] ; cageot en bois [m]
หลาว[n.] (lāo) EN: spear ; lance ; wooden spear ; javelin   FR: lance [f] ; javelot [m] ; pique [f]
ลิ่ม[n.] (lim) EN: wedge ; wooden pin ; peg   FR: coin [m] ; cale [f]
ล่อง[n.] (lǿng) EN: hole in the floor of a wooden house   
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam   FR: petite sculpture phallique [f]
สาก[n.] (sāk) EN: wooden pestle ; pestle   FR: pilon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WOODEN    W UH1 D AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wooden    (j) (w u1 d n)
woodenheaded    (j) (w u2 d n h e1 d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bretterzaun {m}wooden fence [Add to Longdo]
Holzbein {n}wooden leg; peg leg [Add to Longdo]
Holzboden {m}; Holzfußboden {m}wooden floor [Add to Longdo]
Holzkiste {f}wooden box; wooden case [Add to Longdo]
Holzwerkstoff {m}wooden composite [Add to Longdo]
Kochlöffel {m} | Kochlöffel {pl}wooden spoon | wooden spoons [Add to Longdo]
Laufsteg {m}; Steg {m}(wooden) footbridge [Add to Longdo]
Reinigungsholz {n}wooden cleaner [Add to Longdo]
Stiege {f}; Holztreppe {f}wooden staircase; wooden stairs [Add to Longdo]
hölzern {adj}wooden [Add to Longdo]
hölzern {adv}woodenly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっこ[, kakko] (n) (chn) (from からころ) (See からころ) geta; Japanese wooden clogs [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
ウッドカーペット[, uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
ウッドクリップ[, uddokurippu] (n) wooden clip; wooden clothespin [Add to Longdo]
チャグチャグ馬コ;チャグチャグ馬こ[チャグチャグうまコ(チャグチャグ馬コ);チャグチャグうまこ(チャグチャグ馬こ), chaguchagu uma ko ( chaguchagu uma ko ); chaguchagu umako ( chaguchagu uma ko )] (n) (1) Chagu Chagu Horse Festival (of Iwate Prefecture); (2) small wooden horse toy with bells on its neck (made in Iwate prefecture) [Add to Longdo]
フローリング[, furo-ringu] (n) wooden floor (from flooring); (P) [Add to Longdo]
雲鑼[うんら, unra] (n) yunluo (10 small gongs mounted in a wooden frame) [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) [Add to Longdo]
押さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade [Add to Longdo]
押さえ棒[おさえぼう, osaebou] (n) metal rod in a wooden plane which holds the chip breaker against the blade [Add to Longdo]
岡持ち[おかもち, okamochi] (n) wooden carrying box [Add to Longdo]
下水板[げすいいた, gesuiita] (n) wooden sewer covers [Add to Longdo]
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P) [Add to Longdo]
下駄掛け[げたがけ, getagake] (n) wearing wooden clogs [Add to Longdo]
下駄履き[げたばき, getabaki] (n) (1) wearing wooden clogs; (2) (col) floatplane [Add to Longdo]
火桶[ひおけ, hioke] (n) wooden brazier [Add to Longdo]
蛙股;蟇股;蛙又(iK)[かえるまた, kaerumata] (n) curved wooden support on top of the main beam of a house, now mainly decorative (shape evocates an open-legged frog) [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]
簡札[かんさつ, kansatsu] (n) wooden tag [Add to Longdo]
丸子船[まるこぶね, marukobune] (n) (arch) wooden transport ship used on Lake Biwa [Add to Longdo]
丸太船;丸太舟[まるたぶね, marutabune] (n) (1) (See 丸子船) wooden transport ship used on Lake Biwa; (2) vessel made from logs, e.g. large dugout canoe [Add to Longdo]
寄せ木[よせぎ, yosegi] (n) wooden mosaic; parquetry [Add to Longdo]
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie [Add to Longdo]
鬼板[おにいた, oniita] (n) (See 鬼瓦・1) wooden board used on the ridge-ends of a roof instead of an onigawara tile (sometimes covered in copper sheeting) [Add to Longdo]
[きぬた, kinuta] (n) wooden or stone block for beating cloth [Add to Longdo]
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage [Add to Longdo]
魚板[ぎょばん, gyoban] (n) wooden gong shaped like a fish [Add to Longdo]
駒下駄[こまげた, komageta] (n) low wooden clogs; komageta [Add to Longdo]
形木;模[かたぎ, katagi] (n) wooden printing block [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
稽古台[けいこだい, keikodai] (n) (1) training partner; (2) training hall (esp. one made of wooden planks and used for dancing practice) [Add to Longdo]
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing [Add to Longdo]
戸板[といた, toita] (n) wooden door (shutter) to carry things [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
御櫃;お櫃[おひつ, ohitsu] (n) (uk) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
硬い(P);固い(P);堅い(P);緊い(iK)[かたい, katai] (adj-i) (1) (esp. 固い & 堅い for wood, 硬い for metal and stone) hard; solid; tough; (2) stiff; tight; wooden; unpolished (e.g. writing); (3) strong; firm (not viscous or easily moved); (4) safe; steady; honest; steadfast; (5) obstinate; stubborn; (6) (ant [Add to Longdo]
行灯;行燈(oK)[あんどん;あんどう, andon ; andou] (n) fixed paper-enclosed lantern; paper-covered wooden stand housing an (oil) lamp [Add to Longdo]
高下駄[たかげた, takageta] (n) tall wooden clogs [Add to Longdo]
黒文字[くろもじ, kuromoji] (n) (1) spicebush; Lindera umbrellata; (2) toothpick; (3) natural wooden chopsticks (tea ceremony) [Add to Longdo]
腰板[こしいた, koshiita] (n) wooden paneling [Add to Longdo]
根っ木[ねっき, nekki] (n) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
根っ木打ち[ねっきうち, nekkiuchi] (n) (See 根っ木) children's game in which a wooden stick driven into the ground is dislodged by sticks thrown at it [Add to Longdo]
妻戸[つまど, tsumado] (n) (1) (pair of) wooden doors in the interior of a home; (2) (See 寝殿造) door to a pavilion in a Heian period palace [Add to Longdo]
才槌[さいづち, saiduchi] (n) small wooden mallet [Add to Longdo]
削り花[けずりばな, kezuribana] (n) (arch) wooden flower whittled from a log [Add to Longdo]
刷る(P);摺る[する, suru] (v5r,vt) (1) to print; (2) to color or pattern fabric using a wooden mold; (P) [Add to Longdo]
三角木馬[さんかくもくば, sankakumokuba] (n) ridged wooden bench used in SM practices (and in the Edo period for torturing female prisoners) [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder) [Add to Longdo]
桟唐戸[さんからど, sankarado] (n) (See 板唐戸) panelled wooden door [Add to Longdo]
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三弦[sān xián, ㄙㄢ ㄒㄧㄢˊ, ] sanxian, large family of 3-stringed plucked musical instruments, with snakeskin covered wooden soundbox and long neck, used in folk music, opera and Chinese orchestra [Add to Longdo]
[yǒng, ㄩㄥˇ, ] wooden figures buried with the dead [Add to Longdo]
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object [Add to Longdo]
套马杆[tào mǎ gǎn, ㄊㄠˋ ㄇㄚˇ ㄍㄢˇ, / ] lasso on long wooden pole [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] wooden shoes [Add to Longdo]
应县木塔[yìng xiàn mù tǎ, ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] the Yingxian wooden pagoda or Sakyamuni Pagoda near Datong in Shanxi province [Add to Longdo]
[chuō, ㄔㄨㄛ, ] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, ] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick [Add to Longdo]
书牍[shū dú, ㄕㄨ ㄉㄨˊ, / ] letter; wooden writing strips (arch.); general term for letters and documents [Add to Longdo]
木剑[mù jiàn, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] wooden sword [Add to Longdo]
木器[mù qì, ㄇㄨˋ ㄑㄧˋ, ] wooden articles [Add to Longdo]
木塔[mù tǎ, ㄇㄨˋ ㄊㄚˇ, ] wooden pagoda; wooden tower, turret, minaret etc [Add to Longdo]
木杆[mù gān, ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] wooden pole; wood (golf club) [Add to Longdo]
木筏[mù fá, ㄇㄨˋ ㄈㄚˊ, ] wooden raft; log raft [Add to Longdo]
木制[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden [Add to Longdo]
木讷[mù nè, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ, / ] wooden and slow; plain spoken; slow and prudent; inarticulate [Add to Longdo]
木质[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden [Add to Longdo]
木头[mù tou, ㄇㄨˋ ㄊㄡ˙, / ] wood; timber; log; fig. slow-witted; wooden (headed) [Add to Longdo]
木马[mù mǎ, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, / ] wooden horse; rocking horse; vaulting horse (gymnastics) [Add to Longdo]
木马计[mù mǎ jì, ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ ㄐㄧˋ, / ] wooden horse stratagem (cf Trojan horse) [Add to Longdo]
木鱼[mù yú, ㄇㄨˋ ㄩˊ, / ] mokugyo; wooden fish (percussion instrument) [Add to Longdo]
板凳[bǎn dèng, ㄅㄢˇ ㄉㄥˋ, ] wooden bench or stool [Add to Longdo]
板壁[bǎn bì, ㄅㄢˇ ㄅㄧˋ, ] wooden partition [Add to Longdo]
板胡[bǎn hú, ㄅㄢˇ ㄏㄨˊ, ] a bowed stringed instrument with a thin wooden soundboard [Add to Longdo]
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, ] sleeper (wooden support for railway track) [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China) [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, ] percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick [Add to Longdo]
[shuān, ㄕㄨㄢ, ] bottle stopper; wooden pin; plug [Add to Longdo]
桐人[tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
桐木偶[tóng mù ǒu, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄨˋ ㄡˇ, ] puppet burial object; wooden effigy buried to put a curse on sb [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, ] Japanese variant of 棧|栈; wooden crosspiece; warehouse [Add to Longdo]
梆子[bāng zi, ㄅㄤ ㄗ˙, ] watchman's clapper; wooden clappers with bars of unequal length [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕 [Add to Longdo]
棒槌[bàng chuí, ㄅㄤˋ ㄔㄨㄟˊ, ] wooden club (used to beat clothes in washing) [Add to Longdo]
[zhàn, ㄓㄢˋ, / ] a wooden or bamboo pen for sheep or cattle; wood or bamboo trestlework; a warehouse [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, ] (wooden mus. instr.) [Add to Longdo]
榫头[sǔn tou, ㄙㄨㄣˇ ㄊㄡ˙, / ] a tenon (wooden projection to fit into a mortise) [Add to Longdo]
[pán, ㄆㄢˊ, ] variant of 盤|盘; wooden tray [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] wooden tablet; edition [Add to Longdo]
楼板[lóu bǎn, ㄌㄡˊ ㄅㄢˇ, / ] floor; floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc) [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] dwelling on top of wooden stakes [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] wooden pestle or rammer [Add to Longdo]
无表情[wú biǎo qíng, ˊ ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] expressionless; wooden (expression); blank (face) [Add to Longdo]
照本宣科[zhào běn xuān kē, ㄓㄠˋ ㄅㄣˇ ㄒㄩㄢ ㄎㄜ, ] a wooden word-by-word reading [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd; larger version of the sheng 笙 [Add to Longdo]
[gāng, ㄍㄤ, ] bamboos placed across wooden frames on which grain may be stored in damp climates [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] free reed mouth organ, with wooden pipes stuck into a gourd [Add to Longdo]
[shà, ㄕㄚˋ, ] wooden fan carried in procession [Add to Longdo]
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, ] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring [Add to Longdo]
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, / ] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wooden \Wood"en\, a.
   1. Made or consisting of wood; pertaining to, or resembling,
    wood; as, a wooden box; a wooden leg; a wooden wedding.
    [1913 Webster]
 
   2. Clumsy; awkward; ungainly; stiff; spiritless.
    [1913 Webster]
 
       When a bold man is out of countenance, he makes a
       very wooden figure on it.       --Collier.
    [1913 Webster]
 
       His singing was, I confess, a little wooden. --G.
                          MacDonald.
    [1913 Webster]
 
   {Wooden spoon}.
    (a) (Cambridge University, Eng.) The last junior optime
      who takes a university degree, -- denoting one who is
      only fit to stay at home and stir porridge. "We submit
      that a wooden spoon of our day would not be justified
      in calling Galileo and Napier blockheads because they
      never heard of the differential calculus." --Macaulay.
    (b) In some American colleges, the lowest appointee of the
      junior year; sometimes, one especially popular in his
      class, without reference to scholarship. Formerly, it
      was a custom for classmates to present to this person
      a wooden spoon with formal ceremonies.
 
   {Wooden ware}, a general name for buckets, bowls, and other
    articles of domestic use, made of wood.
 
   {Wooden wedding}. See under {Wedding}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top