Search result for

*sorry*

(184 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sorry, -sorry-
Longdo Dictionary อังกฤษ (EN) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH)
sorryสุมาเต๊อะ
See also: 2

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sorry[ADJ] ที่ขอโทษ, See also: ที่รู้สึกผิด, Syn. remorseful, sheepish, Ant. unregretful, shameless
sorry[ADJ] น่าสงสาร
sorry[INT] ขอโทษ
feel sorry for[IDM] สงสาร
sorry' bout that[SL] เสียใจด้วย, Syn. sorry about that

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sorry(ซอ'รี) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,น่าสมเพช,น่าสงสาร, Syn. regretful,sympathetic)

English-Thai: Nontri Dictionary
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sorry sorry[sor-ry sor-ry] (n ) ชื่อเพลงไตเติ้ลในอัลบั้มที่3ของศิลปินกลุ่มวงซุเปอร์จูเนียร์ ในตอนที่ปล่อยเพลงออกมานั้นได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมาก และยังขึ้นชาร์ตหลายๆชาร์ตอีกด้วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Baby, I'm so sorry.ฉันโกหก Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I'm sorry, sir? Right now.พระเจ้า Saw 3D: The Final Chapter (2010)
I'm sorry you fell in love with a serial killer, all right?ฉันเสียใจด้วยที่คุณตกหลุมรัก กับฆาตกรต่อเนื่อง Bad Blood (2010)
No, I'm sorry. I can't take you to the hospital.ไม่ได้ ฉันขอโทษ ฉันพาคุณไปโรงพยาบาลไม่ได้ Bad Blood (2010)
You fucking did not. I'm sorry.- เธอไม่ควรทำลงไป Bad Blood (2010)
Oh, you're sorry.- ฉันขอโทษ โอ้ เธอขอโทษ Bad Blood (2010)
Sorry, Sook. You remember our conversation?ขอโทษด้วยซุกกี้ Bad Blood (2010)
I'm sorry about shooting your gun at you.ฉันขอโทษด้วยที่ยิงปืนใส่คุณ Bad Blood (2010)
So sorry I couldn't be more help. Oh.ขอโทษด้วย ที่ผมช่วยอะไรไม่ได้ Bad Blood (2010)
And I'm sorry to compromise your manhood like this, but hell hath no fury like a vampire queen broke.และฉันเีสียใจที่ต้องทำให้ ความเ็ป็นชายของคุณ ตกอยู่ในอันตราย ด้วยแรงโกรธกริ้วขององค์ราชินี แวมไพร์ที่ใกล้ถังแตก Bad Blood (2010)
No, I'm sorry.ไม่ใช่ครับ ผมเสียใจด้วย Bad Blood (2010)
Yeah, I'm sorry. It's just, uh-ครับ ผมขอโทษที รู้สึกว่าเออ-- Bad Blood (2010)
I'm sorry.ฉันเสียใจ I Smell a Rat (2010)
I am so sorry. I will turn that off right now.ฉันขอโทษนะ ฉันจะ ปิดเดี๋ยวนี้ล่ะ I Smell a Rat (2010)
Hey, boss. Sorry I'm late.- เฮ้ หัวหน้า ขอโทษนะที่มาสาย I Smell a Rat (2010)
Well, sorry for being sorry.ไงล่ะ ขอโทษที่ขอโทษแล้วกัน I Smell a Rat (2010)
Oh, I'm sorry. It's just something I do.ฉันขอโทษ มันก็แค่บางอย่างที่ต้องทำ I Smell a Rat (2010)
I'm so sorry, Talbot.ฉันขอโทษ ทัลบอต I Smell a Rat (2010)
And I am more sorry than I can ever say.และฉันเสียใจ มากกว่าที่จะเอ่ยออกมา I Smell a Rat (2010)
I'm so sorry, Jason.ฉันเสียใจ เจสัน Evil Is Going On (2010)
Ah. Sorry.อ้า ขอโทษที The Edge (2010)
I'm sorry to see you suffer like this, but I thought you had the right to know.ผมเสียใจที่เห็นเห็นคุณเจ็บปวด แบบนี้ Evil Is Going On (2010)
I'm terribly sorry, Mr. Compton.ชั้นขอโทษจริงๆคุณคอมพ์ตัน Beautifully Broken (2010)
You're sorry?ขอโทษรึ? Beautifully Broken (2010)
Never seen it before. Sorry.เสียใจด้วย ไม่เคยเห็น Beautifully Broken (2010)
Sorry I'm not dressed, but we were expecting you last night.ขอโทษที่ไม่ได้แต่งตัว เราคาดว่าจะเจอคุณเมื่อคืน Beautifully Broken (2010)
I'm sorry.ฉันขอโทษ ถ้านายพาฉันไปโรงพยาบาล Beautifully Broken (2010)
Oh, Jason. I'm sorry.โอ เจสัน ฉันขอโทษ Beautifully Broken (2010)
Uh, yeah, sorry. Well, what can I do to help?โอ โทษที แล้วพี่จะช่วยได้ยังไง Beautifully Broken (2010)
He's a Mexican, but he ain't raped me yet. I'm sorry.เขาเป็นเม็กซิกัน แต่ก็ไม่เผ็ดร้อนเท่าไหร่ ขอโทษด้วย Beautifully Broken (2010)
Listen, I'm sorry.ฟังนะ ผมขอโทษ ผมรู้ว่าไม่ควรมาที่นี่ Beautifully Broken (2010)
I'm sorry, darling. I didn't hear you.ขอโทษที่รัก ผมไม่ได้ยิน Beautifully Broken (2010)
I am so, so sorry you had to go through that all alone.แม่เสียใจมาก ที่ลูกต้องผ่านเรื่องนี้คนเดียว Beautifully Broken (2010)
Anybody fucking sorry about that?มีใครอยากจะขอโทษเรื่องบ้านี่ไหม Beautifully Broken (2010)
I'm supposed to feel sorry for you now?ฉันควรจะรู้สึกเสียใจ กับนายตอนนี้ด้วยไหม Beautifully Broken (2010)
I'm sorry to waste your time.ผมขอโทษ ที่ทำให้เสียเวลา Beautifully Broken (2010)
I'm sorry if it's hard on you being here, but I gotta work, and I am not leaving you alone.ขอโทษด้วย เธอคงไม่อยากมาที่นี่ แต่ฉันต้องทำงาน และฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียว Beautifully Broken (2010)
I'm so sorry to have to do this to you.ฉันขอโทษ ฉันต้องทำ It Hurts Me Too (2010)
Sorry.โทษที It Hurts Me Too (2010)
I'm sorry I wasn't there, and I'm sorry it happened.ฉันขอโทษ ฉันไม่อยู่ที่นั่น และขอโทษที่มันเกิดขึ้น It Hurts Me Too (2010)
I'm sorry I gotta be the one to break it to you.ฉันขอโทษที่ต้องเป็นคนบอกนาย It Hurts Me Too (2010)
Sorry.โทษที 9 Crimes (2010)
- Sorry. It's okay, I'm just not used to it.ไม่เป็นไร ฉันแค่ไม่เคยชิน 9 Crimes (2010)
Sorry, Sam.ขอโทษ แซม 9 Crimes (2010)
- Sorry. Jessica?เจสสิก้า? 9 Crimes (2010)
- I'm awful sorry. - No, you're not.ฉันแย่มากเลยหรอโทษทีนะ ปล่าวสักหน่อย Trouble (2010)
I'm sorry.ฉันขอโทษ Trouble (2010)
I'm sorry, Franklin.ฉันขอโทษ,แฟรงคลิ้น Trouble (2010)
Sorry, I'm just kind of waiting on somebody.ฉันมีข่าวมาบอกนะ Trouble (2010)
Sorry. I'm liquored up.ขอโทษ ฉันเมามาก Trouble (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sorryA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
sorryAh, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
sorry"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
sorryAll right! You will be sorry for this.
sorryAlthough he was wrong, he didn't say he was sorry.
sorryAs such is the case, I am sorry I can't accept your kind invitation.
sorryAs you are sorry, I'll forgive you.
sorry"Can I have it?" "Sorry, I drank it at the hotel!" "Thought so."
sorry"Could you do this instead of me?" "Sorry, I'm too busy."
sorryCould you move over a little. Oh, sorry. I didn't realize I was taking up so much space.
sorryEh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
sorryGet out, or you will be sorry.
sorryGive it your all, and you won't be sorry later.
sorry"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."
sorryHe could not help feeling sorry for her.
sorryHe is fuming that they will be sorry for it some day.
sorryHe was all the more angry because she wasn't in the least sorry.
sorryHe will be sorry for it some day.
sorryHis death made all feel sorry.
sorry"How long does it take to get to Vienna on foot?" "Sorry, I'm a stranger here."
sorryHuh? Oh, I'm sorry.
sorryI am sorry, but I cannot meet your requirement.
sorryI am sorry, but I have someone coming.
sorryI am sorry father is out.
sorryI am sorry for his mistake.
sorryI am sorry for you.
sorryI am sorry I am previously engaged.
sorryI am sorry I am unable to attend your party.
sorryI am sorry I can't go.
sorryI am sorry I can't go with you today.
sorryI am sorry I did not write to you for such a long time.
sorryI am sorry if I disturbed you.
sorryI am sorry if my words hurt you.
sorryI am sorry I have imposed so much on you.
sorryI am sorry I have kept you waiting so long.
sorryI am sorry she is not here.
sorry"I am sorry," sighed the tree.
sorryI am sorry that I can't meet you tonight.
sorryI am sorry that I could not go with her.
sorryI am sorry that I have troubled you so much.
sorryI am sorry that my friend is not here.
sorryI am sorry that she is absent from the conference.
sorryI am sorry that you should leave here.
sorryI am sorry to cancel the appointment at the last minute.
sorryI am sorry to encumber you with the children.
sorryI am sorry to have kept you waiting.
sorryI am sorry to have kept you waiting so long.
sorryI am sorry to have missed the TV program last night.
sorryI am sorry to have taken up your valuable time.
sorryI am sorry to have troubled you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียดาย[V] regret, See also: feel sorry for the loss, Example: โค้ชเสียดายที่นักกีฬาแพ้ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: รู้สึกเสียดาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: excuse me ! ; sorry !   FR: excusez-moi ! ; pardon ! ; veuillez m'excuser
ผิดไปแล้ว[v. exp.] (phit pai laēo) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong   
รู้สึกเสียใจ[v. exp.] (rūseuk sīajai) EN: be sorry ; apologize ; be apologetic ; feel sorry   
รู้สึกสงสาร[v. exp.] (rūseuk songsān) EN: feel sorry for ; feel pity for   
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve   FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer

CMU English Pronouncing Dictionary
SORRY    S AA1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sorry    (j) (s o1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entschuldigung {f}sorry [Add to Longdo]
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone [Add to Longdo]
bedaueresorry [Add to Longdo]
betrübt; traurigsorry [Add to Longdo]
leid; traurig; betrübt; bekümmertsorry [Add to Longdo]
Das tut mir leid.I'm sorry about that. [Add to Longdo]
Entschuldigen Sie die Störung, aber könnten Sie mir sagen, ob ...I'm sorry to trouble you, but could you tell me if ... [Add to Longdo]
Es tut mir Leid.I am sorry. [Add to Longdo]
Es tut mir außerordentlich Leid.I am awfully sorry. [Add to Longdo]
Es tut mir furchtbar Leid.I'm awfully sorry. [Add to Longdo]
Es tut mir schrecklich leid.I'm dreadfully sorry. [Add to Longdo]
Es tut mir wirklich Leid.I'm really sorry. [Add to Longdo]
Leider muss ich sagen ...I'm sorry to say ... [Add to Longdo]
Sie tut mir leid.I'm sorry for her. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
すぃません[, suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
すまん[, suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
めんご[, mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere) [Add to Longdo]
サーセン[, sa-sen] (exp) (sl) (See すいません) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P) [Add to Longdo]
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P) [Add to Longdo]
恐れ入りますが[おそれいりますが, osoreirimasuga] (exp) (pol) Sorry to impose but ...; Excuse me but ... [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]
恐縮[きょうしゅく, kyoushuku] (exp,n) shame; very kind of you; sorry to trouble; (P) [Add to Longdo]
恨むらくは;憾むらくは[うらむらくは, uramurakuha] (exp,adv) I regret that; I feel terrible but; I'm sorry but [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
済みません[すみません, sumimasen] (int) (uk) (pol) sorry; excuse me; thank you; (P) [Add to Longdo]
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P) [Add to Longdo]
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately [Add to Longdo]
失礼しました[しつれいしました, shitsureishimashita] (n) excuse me; I'm sorry [Add to Longdo]
心苦しい[こころぐるしい, kokorogurushii] (adj-i) painful; being sorry; feeling sorry [Add to Longdo]
申し兼ねる[もうしかねる, moushikaneru] (exp,v1) I'm sorry to trouble you; Excuse me for making such a request [Add to Longdo]
申し難い[もうしにくい, moushinikui] (exp) I'm sorry to trouble you [Add to Longdo]
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.) [Add to Longdo]
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P) [Add to Longdo]
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P) [Add to Longdo]
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P) [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
大儀ながら[たいぎながら, taiginagara] (exp) (See 大儀・1) sorry to trouble you, but ... [Add to Longdo]
痛み入る[いたみいる, itamiiru] (v5r,vi) to be greatly obliged; to be very sorry [Add to Longdo]
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner [Add to Longdo]
用心するにこしたことはない;用心するに越したことはない[ようじんするにこしたことはない, youjinsurunikoshitakotohanai] (exp) better safe than sorry; one should err on the side of caution [Add to Longdo]
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不过意[bù guò yì, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] be sorry; feel apologetic [Add to Longdo]
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, ] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally [Add to Longdo]
对不住[duì bù zhù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, / ] I'm sorry; pardon me; same as 對不起|对不起 [Add to Longdo]
对不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me [Add to Longdo]
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, / ] Sorry, please register first [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] regret, be sorry; alarmed [Add to Longdo]
惋惜[wǎn xī, ㄨㄢˇ ㄒㄧ, ] to feel sorry for a person over sth that should have happened [Add to Longdo]
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, ] ashamed and sorry; suffering shame and remorse [Add to Longdo]
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, / ] mournful; sad; grieved; sorry [Add to Longdo]
报谦[bào qiān, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢ, ] sorry [Add to Longdo]
抱歉[bào qiàn, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ, ] be sorry; feel apologetic; regret [Add to Longdo]
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure [Add to Longdo]
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, ] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor. [Add to Longdo]
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, / ] regret; pity; sorry [Add to Longdo]
难过[nán guò, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄛˋ, / ] feel sorry; be grieved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sorry \Sor"ry\, a. [Compar. {Sorrier}; superl. {Sorriest}.] [OE.
   sory, sary, AS. s[=a]rig, fr. s[=a]r, n., sore. See {Sore},
   n. & a. The original sense was, painful; hence, miserable,
   sad.]
   1. Grieved for the loss of some good; pained for some evil;
    feeling regret; -- now generally used to express light
    grief or affliction, but formerly often used to express
    deeper feeling. "I am sorry for my sins." --Piers Plowman.
    [1913 Webster]
 
       Ye were made sorry after a godly manner. --2 Cor.
                          vii. 9.
    [1913 Webster]
 
       I am sorry for thee, friend; 't is the duke's
       pleasure.               --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She entered, were he lief or sorry.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Melancholy; dismal; gloomy; mournful. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       All full of chirking was this sorry place.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Poor; mean; worthless; as, a sorry excuse. "With sorry
    grace." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Cheeks of sorry grain will serve.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Good fruit will sometimes grow on a sorry tree.
                          --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Hurt; afflicted; mortified; vexed; chagrined;
     melancholy; dismal; poor; mean; pitiful.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 sorry [sɔri]
   excuseme
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top