ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sheepish

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheepish-, *sheepish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sheepish(adj) ขี้อาย, See also: เหนียมอาย, รู้สึกอาย, Syn. abashed, shamed, Ant. unabashed, unashamed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sheepish(ชิพ'พิช) adj. เหนียมอาย, เหมือนแกะ (เหนียมอาย, เชื่อฟัง), See also: sheepishness n., Syn. grined

English-Thai: Nontri Dictionary
sheepish(adj) ขี้อาย, เหนียมอาย, เชื่อฟัง

WordNet (3.0)
sheepishly(adv) in a sheepish manner
shamefaced(adj) showing a sense of shame, Syn. sheepish
sheeplike(adj) like or suggestive of a sheep in docility or stupidity or meekness or timidity, Syn. sheepish

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sheepish

a. 1. Of or pertaining to sheep. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

2. Like a sheep; bashful; over-modest; meanly or foolishly diffident; timorous to excess. [ 1913 Webster ]

Wanting change of company, he will, when he comes abroad, be a sheepish or conceited creature. Locke. [ 1913 Webster ]

-- Sheep"ish*ly, adv. -- Sheep"ish*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even the sheepish kids!กำจัดเด็กพวกนั้นให้หมดไป ไม่เว้นแม้แต่เด็กที่ติ๋มๆก็ตาม Crazy First Love (2003)
Every July, you sit there staring at me before coming in here with that sheepish look on your face to ask to-- I have to tell you something.ทุกๆเดือนกรกฎาคม คุณจะอยู่ที่นั้นมองฉันอยู่ ก่อนมาตรงนี้พร้อมกับความละอายบนใบหน้า เพื่อที่จะขอให้ฉันบอกคุณทุกเรื่องๆ Break Point (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sheepishHe hung his head sheepishly.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sheepish
sheepishly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheepish
sheepishly
sheepishness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top