Search result for

grim

(116 entries)
(0.0498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grim-, *grim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grim[ADJ] ร้ายกาจ, See also: โหดเหี้ยม, เคร่งขรึม, ดุร้าย, Syn. strict, harsh
grime[N] รอยเปื้อน, See also: คราบสกปรก, สิ่งสกปรก, เศษผง, ฝุ่น, Syn. soot, dirt, coal-dust
grime[VT] ทำให้เปื้อน, See also: ทำให้สกปรก
grimy[ADJ] เต็มไปด้วยฝุ่น, See also: อย่างสกปรก, Syn. soiled, stained, smutty
grimace[N] หน้าตาบูดบึ้ง, Syn. sneer, smirk
grimace[VI] ทำหน้าบูดบึ้ง, Syn. frown, glower
grimily[ADV] เต็มไปด้วยฝุ่น, See also: อย่างสกปรก
griminess[N] สิ่งสกปรก, See also: ความสกปรก, ขี้ฝุ่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grimalkin(กริแมล'คิน) n. แมว,แมวแก่ตัวเมีย
grime(ไกรม) n. สิ่งสกปรก,ฝุ่นบนผิวหน้า vt. ปกคลุมด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก, Syn. soot,dirt
grimes golden(ไกรมซ) n. แอปเปิ้ลสีเหลือง
grimy(ไกร'มี) adj. ซึ่งปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรก., See also: grimily adv. griminess n.
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
begrime(บิไกรม') {begrimed,begriming,begrimes} vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะ
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว

English-Thai: Nontri Dictionary
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
grime(n) ของเปื้อน,สิ่งสกปรก,ของเลอะเทอะ,ฝุ่น
grime(vt) ทำให้เบื้อน,ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
grimy(adj) เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
begrime(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เลอะเทอะ
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Grimace Testการตรวจข้อเข่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
grim ideaความคิดที่เป็นลบ
grim reaper (n) มัจจุราช

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grimes.แกร์ม Chuck Versus the Break-Up (2008)
Grimond, second son of Wessex.บุตรชายคนที่สองแห่งเวสเซก Lancelot (2008)
There was John Grimm, who sure fit his name.แล้วก็มี จอห์น กริมม์ ซึ่งมองโลกในแง่ร้ายสมชื่อ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
John Grimm who was right, he was gonna die there.จอห์น กริม ซึ่งพูดถูก ว่าเขาจะตายที่นี่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Grim, Colt, and Siad are gone.กริม, โคลท์, ไซแอนตายเรียบ Death Race (2008)
Hector Grimm, The Grimm Reaper.เฮกเตอร์ กริม, พญามัจจุราช Death Race (2008)
Grim, Cold and Siad are gone.กริม, โคลท์, ไซแอนตายเรียบวุธ Death Race (2008)
Grimกริม Death Race (2008)
That's just grim.แค่นี้เอง เหรอ The Ramen Girl (2008)
Well, if it ain't the Brothers Grim.ว้าว! นึกว่าสองพี่น้องกริมส์ซะอีก(หนังเรื่องหนึ่ง) Eagles and Angels (2008)
Nature's Grim Reaper and symbol of lethal purpose.มัจจุราชเดินดิน\ สัญลักษณ์การมุ่งเอาชีวิต G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All ground transports, rendezvous at Base Brothers Grimm.หน่วยขนส่งภาคพื้นดินทุกหน่วย ขอให้ไปรวมตัวกันที่ฐาน Brothers Grimm. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grimWhat's the matter, dad? Why are you grimacing like that?
grimMarcia looked grim when I told her the story.
grimThe outlook is grim.
grimThat evening tea was partaken of in a grim silence.
grimThe firemen's face was grim when he came out of the burning house.
grimIn this line of work, if you make a grim face the customers won't come.
grimThe students grimaced at the teacher.
grimIt's a grim world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสยะ[V] sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว
รอยเปื้อน[N] stain, See also: grime, blot, spot
แสยะปาก[V] grimace, See also: grimace with the mouth, Syn. แบะปาก, Example: เขาชอบแสยะปาก เมื่อรู้สึกไม่พอใจ, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือเกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[n.] (jārik) EN: pilgrim   FR: pèlerin [m]
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage   FR: faire un pèlerinage
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū thudong) EN: pilgrimage keeping   
เลื้อย[v.] (leūay) EN: climb ; clim up   FR: grimper
ไม้เลื้อย[n. exp.] (māi leūay) EN: climber ; trailer ; creeper ; vine ; rambler ; clematis   FR: plante grimpante [f]
ไม้รอเลื้อย[n.] (māi rōleūay) EN: scandent ; climbing plant   FR: plante grimpante [f]
หน้าเหี้ยม[adj.] (nā hīem) EN: looking grim   
นกเปลือกไม้[n.] (nok pleūak māi) EN: Brown-throated Treecreeper   FR: Grimpereau discolore [m] ; Grimpereau à gorge brune [m] ; Grimpereau varié [m]
ป่าย[v.] (pāi) EN: climb ; clamber   FR: grimper ; gravir
พืชไม้เลื้อย[n. exp.] (pheūt māi leūay) EN: climbing plant ; climber   FR: plante grimpante [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIM    G R IH1 M
GRIMA    G R IY1 M AH0
GRIME    G R AY1 M
GRIMM    G R IH1 M
GRIMY    G R AY1 M IY0
GRIMES    G R AY1 M Z
GRIMLY    G R IH1 M L IY0
GRIMME    G R IH1 M
GRIMM'S    G R IH1 M Z
GRIMACE    G R IH1 M AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grim    (j) (g r i1 m)
grime    (v) (g r ai1 m)
grimy    (j) (g r ai1 m ii)
grimed    (v) (g r ai1 m d)
grimes    (v) (g r ai1 m z)
grimly    (a) (g r i1 m l ii)
Grimsby    (n) (g r i1 m z b ii)
grimace    (v) (g r i1 m ei1 s)
grimier    (j) (g r ai1 m i@ r)
griming    (v) (g r ai1 m i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grimasse {f}grimace [Add to Longdo]
Grimasse schneidento grimace; to pull a face [Add to Longdo]
Grimassen schneidendgrimacing [Add to Longdo]
Grimm {m}fury; fierceness [Add to Longdo]
Grimmdarm {m} [anat.]colon [Add to Longdo]
Grimmigkeit {f}grimness [Add to Longdo]
grimmig; ernst; verbissen {adj} | grimmiger | am grimmigstengrim | grimmer | grimmest [Add to Longdo]
grimmig {adv}grimly [Add to Longdo]
grimmig; wütend {adj}fierce [Add to Longdo]
grimmig; wütend {adj} | grimmiger | am grimmigstenfurious | more furious | most furious [Add to Longdo]
grimmig; mürrisch {adj}po-faced [Br.] [Add to Longdo]
Grimwoodpieper {m} [ornith.]Grimwood's Longclaw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag [Add to Longdo]
イカチー[, ikachi-] (adj-f) (sl) (See 厳い) grim; stern [Add to Longdo]
グリムの法則[グリムのほうそく, gurimu nohousoku] (n) Grimm's law [Add to Longdo]
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells [Add to Longdo]
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers [Add to Longdo]
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage [Add to Longdo]
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song [Add to Longdo]
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown [Add to Longdo]
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, ] grim; unfeeling; callous [Add to Longdo]
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, ] grim; stern; harsh [Add to Longdo]
严峻[yán jùn, ㄧㄢˊ ㄐㄩㄣˋ, / ] grim; severe; rigorous [Add to Longdo]
格里姆斯塔[Gé lǐ mǔ sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄇㄨˇ ㄙ ㄊㄚˇ, ] Grimstad (city in Agder, Norway) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]
鬼神[きじん, kijin] grimmiger_Gott, Gottheiten, Seele_eines_Verstorbenen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grim \Grim\ (gr[i^]m), a. [Compar. {Grimmer} (-m[~e]r); superl.
   {Grimmest} (-m[e^]st).] [AS. grim; akin to G. grimm, equiv.
   to G. & D. grimmig, Dan. grim, grum, Sw. grym, Icel. grimmr,
   G. gram grief, as adj., hostile; cf. Gr. ?, a crushing sound,
   ? to neigh.]
   Of forbidding or fear-inspiring aspect; fierce; stern; surly;
   cruel; frightful; horrible.
   [1913 Webster]
 
      Whose grim aspect sets every joint a-shaking. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The ridges of grim war.         --Milton.
 
   Syn: Syn.-- Fierce; ferocious; furious; horrid; horrible;
     frightful; ghastly; grisly; hideous; stern; sullen;
     sour.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grim
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: shockingly repellent; inspiring horror; "ghastly wounds";
     "the grim aftermath of the bombing"; "the grim task of
     burying the victims"; "a grisly murder"; "gruesome evidence
     of human sacrifice"; "macabre tales of war and plague in the
     Middle ages"; "macabre tortures conceived by madmen" [syn:
     {ghastly}, {grim}, {grisly}, {gruesome}, {macabre}, {sick}]
   3: harshly ironic or sinister; "black humor"; "a grim joke";
     "grim laughter"; "fun ranging from slapstick clowning ... to
     savage mordant wit" [syn: {black}, {grim}, {mordant}]
   4: harshly uninviting or formidable in manner or appearance; "a
     dour, self-sacrificing life"; "a forbidding scowl"; "a grim
     man loving duty more than humanity"; "undoubtedly the
     grimmest part of him was his iron claw"- J.M.Barrie [syn:
     {dour}, {forbidding}, {grim}]
   5: filled with melancholy and despondency ; "gloomy at the
     thought of what he had to face"; "gloomy predictions"; "a
     gloomy silence"; "took a grim view of the economy"; "the
     darkening mood"; "lonely and blue in a strange city";
     "depressed by the loss of his job"; "a dispirited and
     resigned expression on her face"; "downcast after his
     defeat"; "feeling discouraged and downhearted" [syn:
     {gloomy}, {grim}, {blue}, {depressed}, {dispirited},
     {down(p)}, {downcast}, {downhearted}, {down in the mouth},
     {low}, {low-spirited}]
   6: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 grim
   nasty; ugly
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top