ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狽-, *狽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[狽, bèi, ㄅㄟˋ] a legendary wolf; distressed, wretched
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈[láng bèi, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ, / ] in a difficult situation; to cut a sorry figure, #14,708 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, / ] a legendary wolf; distressed; wretched, #31,778 [Add to Longdo]
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]
狼狈为奸[láng bèi wéi jiān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄢ, / ] villains collude together (成语 saw); to work hand in glove with sb (to nefarious ends), #56,887 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The journalist was too upset to distinguish vice from virtue.記者はひどく狼していたので善悪の区別ができなかった。
Information is sometimes held back from patients when it is thought it might upset them.情報が患者を狼させるかもしれないとき、それは患者には知らされない。
He was too upset to distinguish vice from virtue.彼はひどく狼していたので善悪の区別が出来なかった。
To my dismay I found I had lost my money.した事には、私はお金をなくしていた事に気づいた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Got a feeling you'd be good at this sort of work.[JA] あなたには才ェある気がするわ No One (2016)
More intelligent than men according to some maesters.[JA] 人間より知ェ高いと言うメイスターもいる Home (2016)
so it's probably a good subject to avoid if at all possible.[JA] だから可ネら避けたい話題だ Blood of My Blood (2016)
If I were to ask myself who I am, I would be in great difficulty.[CN] 288)}如果我問自己我是什麼人 我就會發現自己狼不堪 Francisca (1981)
You all know the facts that brought me ill fame.[CN] 288)}是什麼把我弄得狼不堪 Francisca (1981)
May they have your talent.[JA] 君の才闌・ッ継ぎますように The Door (2016)
Jerry Merryweather.[CN] ń腞ぱ Born to Be King (1983)
You're a Magistrate, but you're also an accomplice of this man.[CN] 你身為他們的父母官居然狠為奸 Fei hu wai zhuan (1993)
Every girl wants her boy To treat her sweet[CN] * 不要自恃甚高 你只會落個狼下場 Camp Rock (2008)
I met a man who came back from the dead, but the priest who did it-- it shouldn't have been possible.[JA] 死から蘇った者と会ったことはある しかしそれを行った僧侶は・ 可ナあってはならない事よ Home (2016)
Pu Yi fled.[CN] 溥儀狼逃走 Huo long (1986)
We must be on constant alert against internal sabotage, reactionaries within our land collaborating with agents and spies from abroad.[CN] 288)}我們必須隨時準備打擊那些 288)}和境外密探間諜狼為奸的境內反動分子 Papierove hlavy (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top