Search result for

*rattle*

(169 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rattle, -rattle-
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattle[VI] ส่งเสียงรัว, Syn. knock, shake
rattle[N] เสียงรัว, See also: เสียงกรอกแกรก, Syn. prolonged noise
rattle[VI] ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว, Syn. bauble, toy
brattle[N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงโครมคราม, Syn. rattle
brattle[VT] ทำให้เกิดเสียงอึกทึก, Syn. rattle
prattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดจ้อ, Syn. chitchat, chat, twaddle
prattle[N] การพูดไร้สาระ
rattler[N] คนหรือสิ่งที่ส่งเสียงรัว
rattle on[PHRV] แล่นไปอย่างมีเสียง
rattle on[PHRV] พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ
rattle off[PHRV] พูดซ้ำคำเร็ว ๆ, See also: พูดรัวเร็ว, Syn. reel off, roll off
rattlepate[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlebrain
rattletrap[N] รถยนต์เก่าที่วิ่งเสียงดัง, Syn. rickety, tottery
rattle away[PHRV] ส่งเสียงดัง
rattle down[PHRV] ทำเชือกโยงเป็นขั้นบันไดเรือ
rattle over[PHRV] เคลื่อนไปข้ามด้วยเสียงดัง
rattlebrain[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlepate
rattlesnake[N] งูกะปะ, See also: งูหางกระดิ่ง
prattle away[PHRV] พูดเรื่อยเปื่อย, See also: พูดเจื้อยแจ้งไปเรื่อย
rattle along[PHRV] เคลื่อนที่ไม่เร็วมากและส่งเสียงแกรกกราก
prattle about[PHRV] พร่ำ, See also: พูดเกี่ยวกับ
rattle through[PHRV] ปฏิบัติหรือทำอย่างเร็ว
rattle around in[PHRV] อาศัยหรือทำงานใน (สถานที่ใหญ่กว่าที่จำเป็น)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brattle(แบรท'เทิล) n. เสียงอึกทึก,เสียงโครมคราม
rattle(แรท'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) ส่งเสียงรัว (เอี๊ยด ๆ ,กรอกแกรก,แกร๊ก ๆ..) ,เคลื่อนที่,วิ่ง,พูดอย่างรวดเร็ว,ทำให้วุ่น,จัดให้มีเชือกโยงเป็นขั้นบันไดของเรือ n. เสียงรัวดังกล่าว,ของเด็กเล่นที่เขย่าเสียงรัว,เสียงหายใจที่ผิดปกติ
rattlebrainn. คนขี้คุยที่โง, Syn. rattlehead,rattlepate
rattled(แรท'เทิลดฺ) adj. ทึ่ม,เซ่อ,ว้าวุ่น,กระวนกระวายใจ, Syn. dazed
rattlesnake(แรท'เทิลสเนค) n. งูกะปะ,งูหางดังรัว
rattletrapn. สิ่งของที่ส่งเสียงดังหรือรัว ,คนปากจัด,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของโบราณ

English-Thai: Nontri Dictionary
prattle(n) การพูดเพ้อเจ้อ,การพูดพร่ำ,การพูดจ้อ,การพูดเรื่อยเปื่อย
prattle(vi) พูดพร่ำ,พูดเพ้อเจ้อ,พูดเรื่อยเปื่อย,พูดจ้อ
rattle(vi) สั่น,มีเสียงแหลม,ปลุก,วิ่งเร็ว,พูดฉอด,พูดเพ้อเจ้อ
rattlesnake(n) งูกะปะ,งูเห่าปี่แก้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antirattle springสปริงลดการสั่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death rattleเสียงเสลดหางวัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, you know if you said you were rattled, we could take the rest of the day off.แต่ คุณรู้ไหม ถ้าคุณบอกว่าคุณเสียขวัญ เราก็โดดงานได้ทั้งวันเลย The Dark Knight (2008)
[Wheels rattle over boardwalk][เสียงล้อรถแล่นไปบนทางเดินไม้] New York, I Love You (2008)
The Leafs look rattled without Roanoke.ดูเหมือนว่าการขาดโรอาโน้ค ทำให้ลีฟส์ตกที่นั่งลำบากซะแล้ว The Love Guru (2008)
Guy complained of a rattle when he drives over bumps, right?คนบ่นเกี่ยวกับเรื่องเสียงดังนี้ เมื่อเขาขับรถข้ามลูกระนาดใช่มั้ย The Echo (2008)
[ Rattles, Clicks ][Rattles, Clicks] City of Ember (2008)
He arched his back, hissed like a rattlesnake and sprang out his claws like a switchblade.มันโก่งหลัง ทำเสียงขู่เหมือนงู แล้วฟาดกรงเล็บ ยังกะมีดดาบ Greatness Achieved (2008)
If you understand, shake rattle once for yes, twice for no.ถ้านายเข้าใจ เขย่าครั้งหนึ่ง ถ้าใช่ สองครั้งถ้า ไม่ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Rattle their cages. See if anybody...จะดูด้วยว่าที่นั้น มีใครอีก... Duplicity (2009)
♪ Well, I said shake, rattle and roll# Well, I said shake, rattle and roll Nowhere Boy (2009)
♪ I said shake, rattle and roll# I said shake, rattle and roll Nowhere Boy (2009)
♪ I said shake, rattle and roll# I said shake, rattle and roll Nowhere Boy (2009)
♪ I said shake, rattle and roll# I said shake, rattle and roll Nowhere Boy (2009)
Aucklanders ducked for cover last night as the latest in a... series of small earthquakes rattled the region.เจ้าหน้าที่เมืองออคแลนด์แจ้งว่า เมื่อคืนนี้เป็นครั้งล่าสุดใน... ชุดของ แผ่นดินไหวขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ Under the Mountain (2009)
Rattlesnakes are God's creatures, too.จาก DNA ของไท... V (2009)
Your tongue rattles too freely in your mouth!ลิ้นมึงส่งเสียงรัว บลาๆๆๆ อยู่ในปากมึง! The Thing in the Pit (2010)
I prattle on with pleasantries, but I cannot pretend indifference to what you revealed about Licinia.I prattle on with pleasantries, แต่ข้าไม่สามารถทำเป็นไม่แยแส กับสิ่งที่เจ้าพบเกี่ยวกับ Licinia Whore (2010)
Like a rattlesnake.เหมือนกับงูกะปะ Night on the Sun (2010)
And he rattles the chains I’ve been hearing for most of my life.แล้วมันก็สั่นโซ ที่ผมได้ยินมาทั้งชีวิต Blame It on Rio Bravo (2010)
Well, we must be doing something right if we've rattled Senator Burtoni.เราคงมาถูกทางแล้วละ วุฒิฯ เบอร์โตนีเป็นซะขนาดนี้ Senate Murders (2010)
let's go visit the crazy redheaded rattlesnake.ไปเยี่ยม นังบ้างูพิษหัวแดงกันเถอะ Oiled (2010)
(lock clicks, doorknob rattles)(เสียงล็อกประตู ตรวจลูกบิด) The Bozeman Reaction (2010)
The legos that Dean shoved into the vents... to this day, heat comes on and they can hear 'em rattle.ตัวต่อเลโก้ที่ดีน ยัดเข้าไปในช่องลม... ทุกวันนี้ เวลาความร้อนออกมา พวกเขายังได้ยินเสียงกรอกแกรก Swan Song (2010)
Look, I get it. You're rattled.ฟังนะ ฉันเข้าใจว่านายกำลังว้าวุ่น You Can't Handle the Truth (2010)
I apologize if I seem rattled.ฉันขอโทษ ที่มารบกวน Plan B (2010)
(matches rattle, thud)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
and more than four people were killed. (Object rattles) (Taps fingers on table)และมีคนมากกว่า 4 คนถูกฆ่าตาย โอ้ เป็นโชว์ที่น่าดูทีเดียวเมื่อเช้านี้ With You I'm Born Again (2010)
(Chain rattles)(chain rattles) With You I'm Born Again (2010)
Percy's rattled.เพอร์ซี่ดูว้าวุ่น... The Guardian (2010)
Snake? He means Rattlesnake Jake, Mr Rango.\ เขาไม่มาเพราะกลัวเหยี่ยวตัวนั้น Rango (2011)
And I ain't got no problem with this Rattlesnake Jake.งูหางกระดิ่งพวกนี้หรอก Rango (2011)
What are you going to do about Rattlesnake Jake? What? Where?นายอำเภอแล้วคุณจะรับมือยังไง? Rango (2011)
Call in Rattlesnake Jake. But Jake's the Grim Reaper.ไปเรียกตัวเจ้าเจ็ทหางกระดิ่งมา Rango (2011)
You come home, and all I do is rattle off a list of things that are broken.คุณกลับบ้าน และทั้งหมดที่ฉันทำ เป็นสิ่งเพ้อเจ้อที่ได้พังไปแล้ว ไม่เป็นไร Moments Later (2011)
Rattlesnake.งูหางกระดิ่ง I Wish I Was the Moon (2011)
Hello, little rattlesnake. Hello.หวัดดี เจ้างูหางกระดิ่งน้อย หวัดดี I Wish I Was the Moon (2011)
Look, I'm just trying to get you rattled, give you an idea what it's like when the shit starts to fly.ฟังนะผมแค่พยายามจะให้ คุณฝึกเร็วขึ้น มันเป็นไอเดียที่ดี มันเหมือนเวลาที่จะเริ่ม บิน Secrets (2011)
I'm lost in a world That rattles my brainI'm lost in a world That rattles my brain A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm lost in a world that rattles my brainI'm lost in a world that rattles my brain A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I'm lost in a world That rattles my brainI'm lost in a world That rattles my brain A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
I guess Nikita's got him pretty rattled.สงสัยนิกิต้าคงทำให้เขาสั่นได้พอสมควรนะ Glass Houses (2011)
If jenna is "a," I totally rattled her cage. She's on the move.ถ้าเจนน่าคือ"A" ฉันยิ่งไปเขย่ากรงเธอ เธอออกไปแล้ว My Name Is Trouble (2011)
Maybe we rattled their cage.พวกมันคงสับสน Eight Hours (2011)
I'll expect you shortly, Daniel. ♪ Don't let my mom rattle you.หวังว่าจะไม่ช้านะ เดเนียล ปล่อยแม่ผมไปเถอะ Pilot (2011)
The nervous responses. I guess I'm a little... rattled.การตอบโต้แบบประสาทๆ ผมคิดว่าผมคง เพ้อเจ้อ... Nature of the Beast (2011)
You look a little rattled.คุณดูกระวนกระวายใจ คุณสบายดีนะ Masked (2011)
So, why are you still talking to me? [ Keys rattle ] Ah, thank you.แล้วทำไมเจ้าถึงมัวคุยกับข้าล่ะ ขอบใจ The Girl Next Door (2011)
[ Pill rattles ] Doctor's orders.หมอสั่งไว้น่ะ The Girl Next Door (2011)
You know, for your rosary rattlers.ใช่ นั่นคือชาวยิวคนสุดท้ายที่ซิทอัพ The Rhinitis Revelation (2011)
Mrs. Cooper, we say "Catholics"" not "rosary rattlers."แล้วดูสิ มันทำให้เขาเป็นยังไง The Rhinitis Revelation (2011)
Maybe they're trying to rattle you, hoping you'll slip up.บางทีเค้าคงอยากจะเค้นคุณ ให้คุณคายออกมา Suspicion Song (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rattleHe angrily rattled the locked door.
rattleIt's better not to prattle on about meaningless things. The more you open your mouth the more likely you are to put your foot in it.
rattleShe got rattled by the stupid question.
rattleThe baby was shaking the rattle.
rattleThe bus rattled as we drove along the bumpy road.
rattleThe earthquake caused the house to rattle.
rattleThe party leader rattled on at great length about future policies.
rattleThe storm rattled the shutters.
rattleThe wind was so strong that the windows rattled.
rattleTom slept peacefully as the underground train rattled on its way.
rattleTrains rattled overhead.
rattleWhen you talk of the devil you will hear his bones rattle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พูดพร่ำ[V] chatter, See also: prattle, blather, babble, natter, rabbit on, schmooze, Syn. พูดพล่าม, พูดรำพัน, พูดพร่ำเพรื่อ, Example: คุณอย่ามัวพูดพร่ำอยู่เลย จะทำอะไรก็ทำลงไปเลย, Thai definition: ี่พูดมากจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ
อ้อแอ้[V] babble, See also: gabble, prattle, Example: เมื่อเด็กอายุ 5 – 8 สัปดาห์ เด็กจะเริ่มอ้อแอ้, Thai definition: อาการออกเสียงของเด็กที่เริ่มหัดพูด, อาการพูดไม่ชัดอย่างคนเมา
ต่อยหอย[ADV] talkatively, See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length, Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ, Example: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ, Thai definition: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)
กรุกกรัก[ADV] sound of hard things bumping against each other, See also: rattle, clatter, Syn. กุกกัก, Example: ใครทำอะไรข้างหลังบ้านเสียงกรุกกรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าตะขาบทอง [n. exp.] (khlā takhāp thøng) EN: Rattlesnake plant ; Shakers ; Hirsuta Shakers   
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
เสลดหางวัว[X] (salēt hāng wūa) EN: death rattle   

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLE    R AE1 T AH0 L
BRATTLE    B R AE1 T AH0 L
PRATTLE    P R AE1 T AH0 L
RATTLED    R AE1 T AH0 L D
RATTLER    R AE1 T AH0 L ER0
RATTLES    R AE1 T AH0 L Z
RATTLESNAKE    R AE1 T AH0 L S N EY2 K
RATTLESNAKES    R AE1 T AH0 L S N EY2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattle    (v) (r a1 t l)
prattle    (v) (p r a1 t l)
rattled    (v) (r a1 t l d)
rattler    (n) (r a1 t l @ r)
rattles    (v) (r a1 t l z)
prattled    (v) (p r a1 t l d)
prattler    (n) (p r a1 t l @ r)
prattles    (v) (p r a1 t l z)
rattlers    (n) (r a1 t l @ z)
prattlers    (n) (p r a1 t l @ z)
rattlepated    (j) (r a1 t l p ei t i d)
rattlesnake    (n) (r a1 t l s n ei k)
rattlesnakes    (n) (r a1 t l s n ei k s)
rattlebrained    (j) (r a1 t l b r ei n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geplapper {n}prattle [Add to Longdo]
Knarre {f}rattle; gun [Add to Longdo]
Rassel {f} | Rasseln {pl}rattle | rattles [Add to Longdo]
Schwätzer {m} | Schwätzer {pl}rattler | rattlers [Add to Longdo]
gerasselt; gescheppertrattled [Add to Longdo]
labern; plaudern; plappern | labernd; plaudernd; plapperndto prattle | prattling [Add to Longdo]
plaudertprattles [Add to Longdo]
plaudertenprattled [Add to Longdo]
rasseln; scheppern; knattern | rasselnd; scheppernd; knatternd | rasselt; scheppert; knattertto rattle | rattling | rattles [Add to Longdo]
röchelnto rattle; to ruckle [Add to Longdo]
verplaudern; verplappern | verplaudernd; verplappernd | verplaudert; verplappertto prattle away | prattling away | prattled away [Add to Longdo]
Klapperschlange {f} [zool.] | Klapperschlangen {pl}rattlesnake | rattlesnakes [Add to Longdo]
Klappergeräusch {n}rattle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
がたぴし[, gatapishi] (n,vs) rattle; rattling sound [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
がらがら蛇[がらがらへび;ガラガラヘビ, garagarahebi ; garagarahebi] (n) (uk) rattlesnake [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
ぺちゃくちゃ;ペチャクチャ[, pechakucha ; pechakucha] (adv,vs) (on-mim) chattering; chit-chat; (ladies) prattle [Add to Longdo]
ぺちゃぺちゃ[, pechapecha] (adv) (1) chatter; prattle; (2) sound of juicy food being bitten into [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
ガタガタ(P);がたがた(P)[, gatagata (P); gatagata (P)] (adj-na,adv,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) rattle; clatter; (P) [Add to Longdo]
サイドワインダー[, saidowainda-] (n) (1) sidewinder (species of rattlesnake, Crotalus cerastes); (2) sidewinder (missile) [Add to Longdo]
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
唠叨[láo dao, ㄌㄠˊ ㄉㄠ˙, / ] to prattle; to chatter; talkative; garrulous; to nag, #14,596 [Add to Longdo]
空谈[kōng tán, ㄎㄨㄥ ㄊㄢˊ, / ] prattle; idle chit-chat, #32,771 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, ] watchman's rattle, #39,893 [Add to Longdo]
拨浪鼓[bō làng gǔ, ㄅㄛ ㄌㄤˋ ㄍㄨˇ, / ] a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy); rattle-drum, #66,610 [Add to Longdo]
空喊[kōng hǎn, ㄎㄨㄥ ㄏㄢˇ, ] idle clamor; to prattle, #73,594 [Add to Longdo]
絮絮[xù xu, ㄒㄩˋ ㄒㄩ˙, ] endless prattle; to chatter incessantly, #89,879 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] watchman's rattle, #146,067 [Add to Longdo]
絮烦[xù fán, ㄒㄩˋ ㄈㄢˊ, / ] boring prattle, #333,747 [Add to Longdo]
[áo, ㄠˊ, ] to rattle; to shake. to smite, #570,507 [Add to Longdo]
发嘎嘎声[fā gā gā shēng, ㄈㄚ ㄍㄚ ㄍㄚ ㄕㄥ, / ] rattle [Add to Longdo]
絮聒[xù guō, ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛ, ] noisy prattle; to chatter loudly [Add to Longdo]
霸王鞭[bà wáng biān, ㄅㄚˋ ㄨㄤˊ ㄅㄧㄢ, ] a rattle stick used in folk dancing; rattle stick dance [Add to Longdo]
霹雳啪啦[pī lì pā lā, ㄆㄧ ㄌㄧˋ ㄆㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crack and rattle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\, n.
   1. A rapid succession of sharp, clattering sounds; as, the
    rattle of a drum. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. Noisy, rapid talk.
    [1913 Webster]
 
       All this ado about the golden age is but an empty
       rattle and frivolous conceit.     --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   3. An instrument with which a rattling sound is made;
    especially, a child's toy that rattles when shaken.
    [1913 Webster]
 
       The rattles of Isis and the cymbals of Brasilea
       nearly enough resemble each other.  --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       Pleased with a rattle, tickled with a straw. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. A noisy, senseless talker; a jabberer.
    [1913 Webster]
 
       It may seem strange that a man who wrote with so
       much perspicuity, vivacity, and grace, should have
       been, whenever he took a part in conversation, an
       empty, noisy, blundering rattle.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A scolding; a sharp rebuke. [Obs.] --Heylin.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) Any organ of an animal having a structure adapted
    to produce a rattling sound.
    [1913 Webster]
 
   Note: The rattle of a rattlesnake is composed of the hardened
      terminal scales, loosened in succession, but not cast
      off, and so modified in form as to make a series of
      loose, hollow joints.
      [1913 Webster]
 
   7. The noise in the throat produced by the air in passing
    through mucus which the lungs are unable to expel; --
    chiefly observable at the approach of death, when it is
    called the death rattle. See {R[^a]le}.
    [1913 Webster]
 
   {To spring a rattle}, to cause it to sound.
 
   {Yellow rattle} (Bot.), a yellow-flowered herb ({Rhinanthus
    Crista-galli}), the ripe seeds of which rattle in the
    inflated calyx.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. i. [imp. & p. p. {Rattled}
   (-t'ld); p. pr. & vb. n. {Rattling} (-tl[i^]ng).] [Akin to D.
   ratelen, G. rasseln, AS. hr[ae]tele a rattle, in
   hr[ae]telwyrt rattlewort; cf. Gr. kradai`nein to swing, wave.
   Cf. {Rail} a bird.]
   1. To make a quick succession of sharp, inharmonious noises,
    as by the collision of hard and not very sonorous bodies
    shaken together; to clatter.
    [1913 Webster]
 
       And the rude hail in rattling tempest forms.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       'T was but the wind,
       Or the car rattling o'er the stony street. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive or ride briskly, so as to make a clattering; as,
    we rattled along for a couple of miles. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To make a clatter with the voice; to talk rapidly and
    idly; to clatter; -- with on or away; as, she rattled on
    for an hour. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattle \Rat"tle\ (r[a^]t"t'l), v. t.
   1. To cause to make a rattling or clattering sound; as, to
    rattle a chain.
    [1913 Webster]
 
   2. To assail, annoy, or stun with a rattling noise.
    [1913 Webster]
 
       Sound but another [drum], and another shall
       As loud as thine rattle the welkin's ear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to disconcert; to confuse; as, to rattle one's
    judgment; to rattle a player in a game. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To scold; to rail at. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   {To rattle off}.
    (a) To tell glibly or noisily; as, to rattle off a story.
    (b) To rail at; to scold. "She would sometimes rattle off
      her servants sharply." --Arbuthnot.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top