ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blab

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blab-, *blab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blab(vi) ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
blab out(phrv) เผยความลับ, Syn. blabble out
blabbler(n) พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
blabbermouth(n) คนปากสว่าง, See also: คนปากพล่อย, Syn. gossipmonger, rumormonger, tattler
blabbermouth(sl) เปิดเผยให้คนอื่นรู้, See also: บอกให้รู้กันทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blab(แบลบ) { blabbed, blabbing, blabs } vt. เปิดเผยความลับ vi., n. (การ) พูดพล่อย ๆ , พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
semblable(เซม'บละเบิล) adj. คล้าย, คล้ายคลึง, ดูเหมือน. n. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, สิ่งที่คล้ายคลึงกัน., See also: semblably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi, vt) พูดพล่อย, พูดมาก, เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ, คนพูดมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You, Harglow, and Cane put me through all of this... so I can blab to the media... about Cane's haunted little town... help you sell a few more million copies.ทั้งคุณ ฮาร์โกลว์ รวมทั้งเคน พาผมมาเจอเรื่องทั้งหมดนี่ เพื่อที่ผมจะได้แจ้นไปบอกสื่อ เกี่ยวกับเคนและไอ้เมืองสยองขวัญนี่ In the Mouth of Madness (1994)
Open up or I blab your secret to everyone.ออกมานะ ไม่งั้นผมจะเปิดเผยความลับคุณนะ The Right Stuff (2007)
He goes and blabs to...เขากลับไปโพนทนา Ratatouille (2007)
You are going to blab about your husband's death, right?คุณจะพูดพล่ามเรื่องการตายของสามีคุณ, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
Yeah, and the sooner, the better, before she blabs to her grandmother and anyone else that would listen.ใช่ ยิ่งเร็วยิ่งดี ก่อนที่เธอจะหลุดปาก บอกยายเธอ และก่อนคนอื่นๆจะรู้เรื่องนี้เข้า Pilot (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยจ้อ(v) blabber on, See also: babble on, Syn. จ้อ, พูดจ้อ, Ant. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก, Example: ดวงดอมคุยจ้อกับพี่ไปตลอดทาง โดยมีเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย, Thai Definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
พูดโพล่ง(v) blurt out, See also: blab, say something unthinkingly, Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง, Example: ุเธอพูดโพล่งออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจถึงความไม่ดีของเขา, Thai Definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง, พูดอย่างตรงไปตรงมา
ปากพล่อย(adj) blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai Definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากบอน(v) blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai Definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกับ[chen dīokap] (conj) EN: like ; as  FR: semblable à
คล้าย[khlāi] (adj) EN: similar ; analogus  FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คง[khong] (adv) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible  FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คุยจ้อ[khui jø] (v, exp) EN: blabber on
ละม้าย[lamāi] (v) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like  FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้าย[lamāi] (adj) EN: similar  FR: semblable ; similaire
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ[mai nācheūa] (adj) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable  FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่า[nā] (adv) EN: likely ; probably  FR: probablement ; vraisemblablement
ปากบอน[pākbøn] (v) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly  FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blab (v) blˈæb (b l a1 b)
blabs (v) blˈæbz (b l a1 b z)
blabbed (v) blˈæbd (b l a1 b d)
blabber (v) blˈæbər (b l a1 b @ r)
blabbers (v) blˈæbəz (b l a1 b @ z)
blabbing (v) blˈæbɪŋ (b l a1 b i ng)
blabbered (v) blˈæbəd (b l a1 b @ d)
blabbering (v) blˈæbərɪŋ (b l a1 b @ r i ng)
blabbermouth (n) blˈæbəmauθ (b l a1 b @ m au th)
blabbermouths (n) blˈæbəmauðz (b l a1 b @ m au dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blabla { n }malarkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
藤豆;鵲豆[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top