ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bauble

B AO1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bauble-, *bauble*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bauble(n) เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ ราคาถูก, Syn. trinket

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ , ของฉาบฉวย, สิ่งที่ไม่มีค่า, ของเด็กเล่น, Syn. trifle

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย, ของเด็กเล่น, ของไม่มีค่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd really love to have a little Yuletide bauble as a good-luck charm for my audition.ฉันต้องการจริงๆที่จะมีของขวัญ ในวันคริสต์มาสเล็กๆน้อยๆ ให้เป็นเครื่องรางแห่งความโชคดีตอนที่ไปคัดเลือก Extraordinary Merry Christmas (2011)
That bauble around your neck.ไอ้เครื่องประดับรอบคอเจ้า... The Night Lands (2012)
Should you grow tired of Xaro's baubles and trinkets, it would be an honor to host you at the House of the Undying.หากท่านเบื่อหน่ายของเด็กเล่น และอัญมณีกระจี๊ดริดของซาโรแล้ว จะเป็นเกียรติมากหากได้ต้อนรับท่าน ที่เรือนของผู้ไม่ตาย The Ghost of Harrenhal (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BAUBLE B AO1 B AH0 L
BAUBLES B AO1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bauble (n) bˈɔːbl (b oo1 b l)
baubles (n) bˈɔːblz (b oo1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spielerei { f } | Spielereien { pl }bauble | baubles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安ぴか[やすぴか, yasupika] (n, adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bauble \Bau"ble\ (b[add]"b'l), n. [Cf. OF. baubel a child's
   plaything, F. babiole, It. babbola, LL. baubellum gem, jewel,
   L. babulus, a baburrus, foolish.]
   1. A trifling piece of finery; a gewgaw; that which is gay
    and showy without real value; a cheap, showy plaything.
    [1913 Webster]
 
       The ineffective bauble of an Indian pagod.
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   2. The fool's club. [Obs.] "A fool's bauble was a short stick
    with a head ornamented with an ass's ears fantastically
    carved upon it." --Nares.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bauble
   n 1: a mock scepter carried by a court jester
   2: cheap showy jewelry or ornament on clothing [syn: {bangle},
     {bauble}, {gaud}, {gewgaw}, {novelty}, {fallal}, {trinket}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top