ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattle on

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattle on-, *rattle on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattle on[PHRV] แล่นไปอย่างมีเสียง
rattle on[PHRV] พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you understand, shake rattle once for yes, twice for no.ถ้านายเข้าใจ เขย่าครั้งหนึ่ง ถ้าใช่ สองครั้งถ้า ไม่ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattle on
   v 1: talk incessantly and tiresomely [syn: {yack}, {jaw}, {yack
      away}, {rattle on}, {yap away}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

rattle on ( R AE1 T AH0 L AA1 N)

 


  

 
rattle on
 • แล่นไปอย่างมีเสียง[Lex2]
 • พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top