ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattlepate

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattlepate-, *rattlepate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattlepate[N] คนขี้โม้โอ้อวด, Syn. rattlebrain

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattlepated    (j) rˈætlpɛɪtɪd (r a1 t l p ei t i d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rattlepate \Rat"tle*pate`\ (r[a^]t"t'l*p[=a]t`), n.
     A rattlehead. --C. Kingsley.
     [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

rattlepate

 


  

 
rattlepate
  • คนขี้โม้โอ้อวด[Lex2]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top