Search result for

*distinctly*

(120 entries)
(0.0287 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: distinctly, -distinctly-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distinctly[ADV] อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง, Syn. differently, excellently
indistinctly[ADV] อย่างคลุมเครือ, See also: อย่างเลือนราง, อย่างไม่ชัดเจน, Syn. fuzzily, obscurely, unclearly, Ant. clearly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come on! (man speaks indistinctly)มาสิ New Haven Can Wait (2008)
[CHRIS SPEAKING INDISTINCTLY][CHRIS SPEAKING INDISTINCTLY24: Redemption (2008)
[SHOUTING INDISTINCTLY][SHOUTING INDISTINCTLY24: Redemption (2008)
[SPEAKING INDISTINCTLY]เมื่อผู้ก่อตั้งประเทศของพวกเรา 24: Redemption (2008)
I remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan.นี่มันเหมือนเกม แมวกับหนู พวกนักเคลื่อนไหว The Cove (2009)
But the smell was distinctly animal.แต่กลิ่นมันแตกต่างกับสัตว์อย่างชัดเจน Scratches (2009)
[DAMON WHISPERING INDISTINCTLY]The Night of the Comet (2009)
- No, I distinctly remember being impressedไม่หรอก ฉันจำฝังใจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
One we can be proud of. (Chuckles) (Woman speaking indistinctly on tv)เพียงคนเดียวที่ฉันชื่นชม ช่วยอยู่ห่างๆ ฉันที The Grandfather: Part II (2009)
(Woman speaking indistinctly)The Grandfather: Part II (2009)
Some truths may not be heard the way we hoped they would. (Speaks indistinctly) But they linger long after they've been said.ความจริงบางเรื่อง อาจจะไม่ได้ถูกรับรู้ ในทางที่เราหวังให้เป็น แต่มันก็จะยังคงอยู่ยาวนาน หลังจากที่ได้ถูกนำมาพูดแล้ว The Treasure of Serena Madre (2009)
(speaks indistinctly) Why are you here?คุณมาที่นี่ทำไม The Bang Bang Club (2010)
(She speaks indistinctly.)ฉันมึนไปหมดแล้ว เป็นค่ำคืนที่ดีมากเลยค่ะ The Bang Bang Club (2010)
(SHOUTS INDISTINCTLY)[ตะโกนคลุมเครือ] Inception (2010)
[Whispers] Thank you. [Yelling indistinctly] Ready.ขอบคุณ พร้อม Chapter Twelve 'Upon This Rock' (2010)
I distinctly rememberข้าพอจะจำได้เลาๆ Voyage of Temptation (2010)
[continues indistinctly] I guess you got your warrant.เดาว่าคุณคงมีหมายมาแล้ว Mosley Lane (2010)
(people shouting indistinctly)- โอเค Death and All His Friends (2010)
(crowd shouting indistinctly)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(crowd shouting indistinctly)It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
(man speaking indistinctly)(man speaking indistinctlyWith You I'm Born Again (2010)
[Indistinctly whispering].. Take It! (2010)
I distinctly remember.ไม่ไม่ไม่ไม่สามารถ Tangled (2010)
[SHOUTING INDISTINCTLY][SHOUTING INDISTINCTLYThe Town (2010)
(PEOPLE TALKING INDISTINCTLY)(คนพูดราง) We Bought a Zoo (2011)
Earlier today, I distinctly recall seeing you talking to Lord Stark in his chambers.วันนี้ ข้าจำได้ว่า เห็นท่านคุยกับลอร์ดสตาร์ค ในห้องของเขา The Wolf and the Lion (2011)
Good. ( Lyrics continue indistinctly ) Man:ดี สเปนเซอร์ , คุณมาทำอะไรที่นี่? Blind Dates (2011)
Broadcast continues, indistinctly)Grace (2011)
It's a pretty good speech... (man shouting indistinctly) (Morgan muttering)พูดคมดีแหะ ... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
(Shawn and Deeks shouting indistinctly)Cyber Threat (2011)
[Men speaking indistinctly]Foe (2011)
(CHILDREN TALKING INDISTINCTLY)(CHILDREN TALKING INDISTINCTLYTower Heist (2011)
[CROWD CHATTERING INDISTINCTLY][CROWD CHATTERING INDISTINCTLYSomething Borrowed (2011)
[MOUTHS INDISTINCTLY]Wrath of the Titans (2012)
(man shouting indistinctly)(man shouting indistinctlyWelcome to Briarcliff (2012)
(Music continues) There are far worse fates. (People speak indistinctly)ในประวัติศาสตร์วรรณกรรม นั่นเป็นชะตากรรมที่แย่ที่สุด ผมมาที่นี่เพื่อจะเก็บข้อมูล จากทางฝั่งของคุณมิสซิสเกร์ยสัน Infamy (2012)
No. (People murmuring indistinctly) Spineless, seersucking dilettante.ไม่ คนขี้ขลาด คนไม่ได้เรื่อง Infamy (2012)
[Men shouting indistinctly]Wolf and Cub (2012)
[Both speaking indistinctly]Wolf and Cub (2012)
[Conversation continues indistinctly]Identity Crisis (2012)
[Nurse speaking indistinctly] All right, I'm calling.เอาล่ะ ผมกำลังโทรไป Matsya Nyaya (2012)
[Children chattering indistinctly]Matsya Nyaya (2012)
(Man speaks indistinctly in Russian)Ice Queen (2012)
...caught... (broadcast continues indistinctly)รับได้ ..... Pilot (2012)
Because I distinctly remember her getting into a BMW.เพราะฉันจำได้ว่า เธอขับ BMW Woman in Black (2012)
(TV playing indistinctly) This is not fair!ไม่ยุติธรรมเลย The Safe (2012)
I didn't even get to do my pas de bourree. Aw. (Tv playing indistinctly) In Mexico, it's known as Historia de Amor.ฉันยังไม่ได้เต้นท่า พาสเดบูเร เลย ในเม็กซิโก รู้จักในชื่อ ฮิสทอเรีย เดอ อามอร์ Thanksgiving IV (2012)
(Tv playing indistinctly)ผมรู้แล้ว! Twenty Years (2012)
She's got you down. (Axl and Sue arguing indistinctly)เธอทำให้คุณผิดหวัง Twenty Years (2012)
(VOICES WHISPERING INDISTINCTLY)(VOICES WHISPERING ราง) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แว่ว[ADV] indistinctly
อุบอิบ[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, Example: พี่เขินบ่นอุบอิบ พลางหัวเราะสลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาไปตามทางเดิน, Thai definition: อาการที่พูดหรือบ่นเบาๆ และไม่ชัดเจนด้วยเกรงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างชัดเจน[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. อย่างเห็นได้ชัด, Ant. อย่างเลือนลาง, Example: โรคจิตแพทย์ชนิดคาทาโทนิก มีลักษณะสำคัญคือมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงผิดปกติอย่างชัดเจน, Thai definition: อย่างสังเกตเห็นได้ชัด
ไม่ชัด[ADV] ambiguously, See also: vaguely, not clearly, indistinctly, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: คนไทยบางคนพูดไทยไม่ชัดไม่รู้ว่าจงใจให้เหมือนฝรั่งหรือเปล่า, Thai definition: ออกเสียงไม่ตรงตามเสียงนั้นเพราะเพี้ยนไป
รำไร[ADV] indistinctly, See also: dimly, faintly, obscurely, Syn. รางๆ, Ant. ชัดแจ้ง, Example: ตะวันรอนสีหมากสุกลอยเรี่ยยอดไม้ ทอดเงารำไร, Thai definition: เห็นไม่ชัดในระยะไกล
แว่ว[V] hear vaguely, See also: hear in the distance, hear slightly, hear indistinctly, dimly hear, Ant. ชัดเจน, Example: เสียงเด็กๆ หัวเราะกันอย่างสนุกสนานแว่วดังมากขึ้นทุกขณะ เมื่อเดินจวนจะถึงสนามเด็กเล่น, Thai definition: ได้ยินแต่ไม่ชัดแจ้ง
เงาๆ[ADV] indistinctly, See also: blurredly, dimly, Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง, Ant. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว, Example: ฝนตกหนักมากทำให้เขามองเห็นเพียงลางๆเท่านั้น
อ้อมแอ้ม[ADV] mumblingly, See also: indistinctly, hesitantly, Example: เมื่อพิจารณาจากทรวดทรงขององค์พระแล้ว เขากล้าตอบได้อย่างไม่อ้อมแอ้มว่าเป็นพระในสมัยลพบุรี, Thai definition: ไม่ฉะฉาน, ไม่ชัดเจน, ไม่เต็มปาก
อู้อี้[ADV] indistinctly, Ant. ชัดเจน, Example: เขายืนบิดตัวบ่นอะไรอู้อี้อยู่, Thai definition: เสียงไม่ชัดเจนอย่างเสียงคนจมูกบี้ หรือคนบ่น
เด่นชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
ตาพร่า[V] dim (eyes), See also: blur, dizzy, dazed, unable to see distinctly, Syn. ตาฟาง, ตามัว, ตาฝ้า, Ant. ตาใส, ตาดี, Example: แสงไฟจากรถคันหน้าสาดเข้าตาทำให้เราตาพร่าไปหมดเกือบมองไม่เห็นทางข้างหน้า, Thai definition: อาการที่ตามองเห็นไม่ชัดเจน, มองเห็นเป็นภาพมัวๆ
เต็มตา[ADV] clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai definition: เห็นชัดกับตา
ถนัดตา[ADV] obviously, See also: distinctly, Syn. ชัดเจน, Example: ผมลุกขึ้นเดินเข้าไปหาเขา เพื่อจะดูให้ถนัดตา
ถนัดถนี่[ADV] distinctly, See also: clearly, perfectly, Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน, Example: ถ้ายืนที่จุดนี้เราจะเห็นลูกฟุตบอลเข้าประตูถนัดถนี่ที่สุด, Notes: (ปาก)
ทนโท่[ADV] obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai definition: ปรากฏชัดแก่ตา
ฉะฉาน[ADV] fluently, See also: vigorously, glibly, clearly, distinctly, forcefully, lucidly, eloquently, unequivocally, Syn. ฉาดฉาน, ชัดถ้อยชัดคำ, Ant. ตะกุกตะกัก, Example: ทุกคำถามเขาตอบได้อย่างฉะฉานและน่าประทับใจมาก
รางๆ[ADV] dimly, See also: faintly, vaguely, indistinctly, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: ปล่องไฟจากโรงงานทำเส้นก๋วยเตี๋ยวพ่นควันโขมง จนแลเห็นหลังคาตึกรางๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ราง[ADV] indistinctly, See also: faintly, dimly, vaguely, Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ชัดถ้อยชัดคำ[ADV] distinctly, See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly, Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง, Example: เขาเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำ
ชัด[ADV] clearly, See also: obviously, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง, Example: การกระทำของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่จริงใจ
ชัดเจน[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly, Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง, Example: ข่าวจากหนังสือพิมพ์เขียนชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ชัดแจ้ง[ADV] clearly, See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Example: ผู้บรรยายอธิบายความหมายของคำว่าโลกาภิวัตน์ได้ชัดแจ้งมาก, Thai definition: เห็นหรือเข้าใจโดยตลอด ปราศจากข้อสงสัย
กระจะ[ADV] clear, See also: obviously, manifestly, palpably, distinctly, Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน, Example: ผู้ใหญ่บ้านอ่านแถลงการณ์ของนายอำเภอให้ลูกบ้านฟังอย่างกระจะ
กระจ่าง[ADV] clearly, See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด, Ant. คลุมเครือ, เคลือบแคลง, Example: นักศึกษารู้กระจ่างขึ้นหลังจากครูอธิบายรอบที่สอง
คมชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, Syn. ชัด, กระจ่าง, Ant. มัว, Example: เมดดูลาในส่วนของผนังชั้นในของลูกตาเป็นบริเวณที่รับความรู้สึกเห็นได้คมชัดที่สุด, Thai definition: มองเห็นได้ชัดเจน
คลุม[ADV] ambiguously, See also: vaguely, obscurely, indistinctly, Syn. คลุมเครือ, Example: เขาตอบคำถามอย่างคลุมๆ เลยไม่รู้ว่าจะสรุปอย่างไร, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดให้จะแจ้ง เช่น พูดคลุมๆ
คลุมเครือ[ADV] vaguely, See also: indistinctly, ambiguously, obscurely, Syn. กำกวม, Example: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง
แจ้งชัด[ADV] clearly, See also: obviously, explicitly, evidently, distinctly, Example: เขาประกาศอย่างแจ้งชัดถึงกำหนดการลาออกจากราชการของเขา
แจ่มกระจ่าง[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: ท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเข้าใจอย่างแจ่มกระจ่างถึงความหมายดีอยู่แล้ว
แจ่มแจ้ง[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: เซลส์แมนคนนั้นอธิบายให้เราฟังอย่างแจ่มแจ้งถึงวิธีการใช้เครื่องมือ
แจ่มชัด[ADV] clearly, See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently, Example: การคิดพิจารณาถึงปัญหาต่างๆ จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น
เลือนราง[ADV] dimly, See also: vaguely, indistinctly, Syn. มัว, Ant. ชัดเจน, แจ่ม, Example: โมจำเสียงพ่อได้เลือนรางเต็มที
จะจะ[ADV] obviously, See also: clearly, explicitly, distinctly, Syn. ชัดเจน, กระจ่าง, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: พวกเราเห็นจะจะว่าเขาจะทำร้ายหล่อน
จะแจ้ง[ADV] clearly, See also: explicitly, distinctly, obviously, Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. ไม่ชัด, คลุมเครือ, Example: ผู้บรรยายอธิบายความเห็นของเขาได้จะแจ้งมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly   FR: clairement ; distinctement ; nettement
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently   
แจ้งชัด[adv.] (jaēngchat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly   FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously   FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently   FR: clairement ; distinctement
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly   
อ้อมแอ้ม[adv.] (øm-aēm) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly   FR: indistinctement ; inaudiblement
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly   
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly   
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear   FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly   FR: indistinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTINCTLY    D IH2 S T IH1 NG K T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distinctly    (a) (d i1 s t i1 ng k t l ii)
indistinctly    (a) (i2 n d i s t i1 ng k t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly [Add to Longdo]
undeutlich {adv}indistinctly [Add to Longdo]
unklar {adv}indistinctly [Add to Longdo]
verschieden {adv}distinctly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] to mutter; to talk indistinctly [Add to Longdo]
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, / ] blurred; hard to make out distinctly [Add to Longdo]
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, ] lifelike; true to life; distinctly; clearly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Distinctly \Dis*tinct"ly\, adv.
   1. With distinctness; not confusedly; without the blending of
    one part or thing another; clearly; plainly; as, to see
    distinctly.
    [1913 Webster]
 
   2. With meaning; significantly. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou dost snore distinctly;
       There's meaning in thy snores.    --Shak.
 
   Syn: Separately; clearly; plainly; obviously.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top