ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้รับใช้

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้รับใช้-, *ผู้รับใช้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับใช้[N] servant, See also: domestic helper, Syn. คนรับใช้, คนใช้, Ant. เจ้านาย, Example: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Might have got gangrene from that.ฉันจะต้องออกกับผู้รับใช้ของ เรา How I Won the War (1967)
Pretty tough for a valet, this fella.ดูไม่น่าเป็นผู้รับใช้ Titanic (1997)
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor.ข้าคือผู้รับใช้แห่งไฟลึกลับ ผู้ถือเปลวไฟแห่งอานอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Judging by this, you guys are prime Minion material.ประเมิณแล้ว พวกคุณเป็นผู้รับใช้ที่ดี Inspector Gadget 2 (2003)
"Your humble servant, Silence Dogood.""ผู้รับใช้ที่ต่ำต้อย, ไซเรนท์ ดูกู๊ด." National Treasure (2004)
- Palvelen patriarkkaa.- ข้าคือผู้รับใช้ของเพเทรีย. Kingdom of Heaven (2005)
I'm a man of God.พ่อเป็นผู้รับใช้พระเจ้า พ่อสมควรจะทำเช่นไรล่ะ? Pilot (2005)
and yet you serve them: the Priory.และเป็นผู้รับใช้พวกเขาเหล่าไพเออรี่ The Da Vinci Code (2006)
A servant of the people, talking back like that?พูดอย่างนี้, เนี่ยะเหรอผู้รับใช้ประชาชน? The Host (2006)
I come before you as but a servant, humble and contrite.ข้าน้อมคารวะท่านในฐานะผู้รับใช้ อ่อนน้อม และขอไถ่โทษ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Vannacutt is just a servant.แวนนาคัตคือผู้รับใช้ Return to House on Haunted Hill (2007)
I shall be your servant forever.ข้าจะเป็นผู้รับใช้ท่านตลอดไป Sita Sings the Blues (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับใช้[n.] (phūrapchai) EN: servant ; domestic helper   FR: serviteur [m] ; domestique [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divine[N] ผู้รับใช้ศาสนา, See also: สาวก, ผู้เลื่อมใส, นักบวช, Syn. priest, clergyman, theologian
server[N] ผู้รับใช้, See also: ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย, Syn. waiter, waitress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
chasseur(แชเซอ') n. สมาชิกกองทหารติดอาวุธที่สามารถเคลื่อนกำลังได้รวดเร็ว,ผู้รับใช้ที่แต่งเครื่องแบบ,นายพราน
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
public servantn. ข้าราชการ,ผู้รับใช้ประชาชน
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
soldier(โซล'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน
squire(สไคว'เออะ) n. (ในอังกฤษ) ผู้ดีบ้านนอก,คหบดีบ้านนอก,ผู้รับใช้นักรบสมัยก่อน,นาย,ทนายความ,ตุลาการ,ผู้เอาอกเอาใจสตรี,เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ. vt. รับใช้นักรบ,ปรน-นิบัติ,เอาอกเอาใจ., Syn. valet,attendant,page
varlet(วาร์'ลิท) n. คนใช้,คนรับใช้,ผู้รับใช้,อัศวิน,อันธพาล,คนเสเพล, Syn. caste

English-Thai: Nontri Dictionary
follower(n) สาวก,ลูกศิษย์,ผู้รับใช้,บริวาร,ผู้ติดตาม
minister(n) ทูต,พระ,รัฐมนตรี,ผู้รับใช้
ministrant(n) ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยเหลือ
server(n) ผู้รับใช้,ถาดรองจาน,ผู้บริการ,คนเสิร์ฟ

German-Thai: Longdo Dictionary
Diener(n) |m, pl. Diener| ผู้รับใช้, คนรับใช้, (ในบางโอกาส อาจหมายถึง ทาส) , See also: Related: f. Dienerin, n. Dienstmädchen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top