ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ติดตาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ติดตาม-, *ผู้ติดตาม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have orders to return with you and your companion to the ashram.ผมได้รับคำสั่งให้ไปส่งคุณ และผู้ติดตามที่อาศรม Gandhi (1982)
Prince Hapi would be honored to have Phileas Fogg and his travelling companions at his banquet.เจ้าชายฮาปี้ขอเชิญฟิเลียส ฟ็อกก์ และผู้ติดตามไปร่วมงานเลี้ยงขอรับ Around the World in 80 Days (2004)
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน" The Fog (2005)
i don't travel with an entourage.ผมไม่เดินทางกะผู้ติดตาม Aqua (2005)
Dastardly follower in charge of badness?ผู้ติดตามเลวๆ ดูแลเรื่องความเลว Happily N'Ever After (2006)
My goodness, you have a devoted following.คุณมีผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์จริงๆ The Illusionist (2006)
Captain's comin' up with that FBI guy. He's got a fuckin' entourage.สารวัตรมากับคนของ FBI มีคณะผู้ติดตามด้วย Waiting to Exhale (2007)
He's a man of few words but many followers, เขาเป็นชายพูดน้อย แต่มีผู้ติดตามมากมาย The Ten (2007)
The biggest group-- the base--followers.และกลุ่มใหญ่ที่สุดตรงฐาน.. ผู้ติดตาม Minimal Loss (2008)
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา Minimal Loss (2008)
The plan depends on reid and prentiss separating the diehards from the followers.แผนขึ้นอยู่กับรี้ด กับเพรนทิส ต้องแยกพวกถวายตัวกับพวกผู้ติดตาม Minimal Loss (2008)
Orellana and his men might've made it out of the jungle after all.โอรีเลนากับผู้ติดตามออกจากป่ามาได้ในที่สุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ติดตาม[phū tittām] (n, exp) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide

English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entourage(n) คณะผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, See also: ผู้ติดตามของบุคคลสำคัญ, Syn. escourt, follower, retinue
follower(n) ผู้ติดตาม, See also: พรรคพวก, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ลูกน้อง, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, Syn. disciple, adherent, supporter, Ant. objector
lackey(n) ผู้ติดตาม, See also: ข้าติดตาม, Syn. flunky, flunkey, toady
pursuivant(n) ผู้ติดตาม
tail(n) ผู้ติดตาม
tracer(n) ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower
cohort(โค'ฮอร์ท) n. ผู้ร่วมงาน, กลุ่ม, หมู่, กลุ่มนักรบ, กลุ่มทหาร, เพื่อน, ผู้ติดตาม, Syn. colleague
cortege(คอร์'ทิจฺ) n. ขบวน, ขบวนแห่, ขบวนแห่ศพ, ขบวนผู้ติดตาม, Syn. retinue
disciple(ดิไซ'เพิล) n. สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม. vt. ทำให้เป็นศิษย์, สอน, See also: discipleship n. ดูdisciple, Syn. follower
entourage(อานทูราจฺ') n. คณะผู้ติดตาม, สิ่งแวดล้อม, Syn. companions
famulus(แฟม' ยะลัส) n. ผู้ติดตาม -pl. famuli
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม, ผู้ตาม, บริวาร, สาวก, ลูกศิษย์, ผู้สนับสนุน, ผู้รับใช้, ผู้เลียนแบบ
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม, กลุ่มผู้สนับสนุน, -the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา
henchman n.คนสนิท, ผู้สนับสนุน, ผู้ติดตาม, คนรับใช้
lackey(แลค'คี) n., v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, คนใช้ผู้ชาย, ผู้ติดตาม., Syn. lacquey

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ติดตาม, สาวก
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน
disciple(n) สาวก, ศิษย์, สานุศิษย์, ผู้ติดตาม
follower(n) สาวก, ลูกศิษย์, ผู้รับใช้, บริวาร, ผู้ติดตาม
henchman(n) ลูกน้อง, คนรับใช้, คนสนิท, ผู้ติดตาม
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย, ขี้ข้า, ลูกกะโล่, ผู้ติดตาม
liegeman(n) คนรับใช้, ข้าฝ่าพระบาท, ลูกน้อง, ผู้ติดตาม
pursuer(n) ผู้ติดตาม, ผู้เจริญรอยตาม, ผู้ตามหา
retainer(n) ผู้ติดตาม, ค่าจ้าง, คนใช้, บริวาร
retinue(n) ผู้ติดตาม, บริวาร

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top