ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sponsor

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sponsor-, *sponsor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sponsor(n) ผู้อุปถัมภ์, Syn. patron, promoter
sponsor(n) ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, Syn. publicizer
sponsor(vt) อุปถัมภ์, See also: สนับสนุน, Syn. patronize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sponsor(สพอน'เซอะ) n. ผู้ประกัน, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ส่งเสริม vt. ประกัน, ค้ำประกัน, อุปถัมภ์, ส่งเสริม., See also: sponsorial adj. sponsorship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sponsor(n) ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ค้ำประกัน
sponsor(vt) ส่งเสริม, อุดหนุน, ค้ำประกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sponsorผู้อุปถัมภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sponsoring state partiesรัฐภาคีผู้อุปถัมภ์ [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sponsor(n) (ธุรกิจ) ผู้คำรายใหญ่, See also: ผู้ค้าส่ง, ยี่ปั๊ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're lookin' for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.เรากำลังหาสปอนเซอร์ สำหรับทีมบ๊อบสเลดจาไมก้าทีมแรก Cool Runnings (1993)
- The sponsors are threatening us.- สปอนเซอร์ก็ขู่เลิกสัญญา The Truman Show (1998)
We have our corporate sponsor story.ส่วนเรามีเรื่องสปอนเซอร์ของบรรษัทไว้เล่าต่อ The Corporation (2003)
We made our sponsor announcement on the Today Show on June 18 ...were thrilled to be sponsored by First U.S.A...เราประกาศหาสปอนเซอร์ ในรายการทูเดย์โชว์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน .... The Corporation (2003)
We're thrilled to be working with first U.S.A as our corporate sponsor and they're covering our college tuition we found First U.S.A as our sponsor and we're proud to be working with them our sponsor if First U.S.Aเรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเฟิร์สท์ยูเอสเอ ในฐานะผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยของเรา... . The Corporation (2003)
we're really thrilled to announce First U.S.A as our sponsor we're thrilled to be working with First U.S.A... and so we give First U.S.A a good name in the media and include them in our news storiesเรายินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า เฟิร์สท์ยูเอสเอ เป็นผู้สนับสนุนของเรา... . The Corporation (2003)
- Why is that? - I needed the sponsor to take my cause to another level.เพราะผมต้องการบริษัทใหญ่ๆ มาช่วยอุดมการณ์ของเราน่ะสิ I Heart Huckabees (2004)
But we have sponsors for the first time ever.แต่เราเพิ่งได้สปอนเซฮร์ครั้งแรก Super Rookie (2005)
Sponsor stated they have no idea where he is.สปอนเซอร์ที่ระบุว่าพวกเขามี ความคิดที่เขาเป็น Cars (2006)
Oh, he's just sad 'cause you left town and went to your big race to win the Piston Cup that you've always dreamed about your whole life and get that big ol' sponsor and that fancy helicopter you was talkin' about.โอ้เขาเป็นเพียงเศร้า ทำให้คุณออกจากเมือง และเดินไปที่การแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ของคุณจะชนะถ้วยลูกสูบ ที่คุณเคยฝันเสมอเกี่ยวกับ ชีวิตของคุณทั้งหมด Cars (2006)
Is this what a sponsor normally does on their first meeting?ปกติแล้วนัดเจอครั้งแรกกับผู้สนับสนุน เขาทำกันแบบนี้เหรอ See-Through (2007)
I ended up seeing my sponsor today at lunch.ผมถึงกับต้องไปเจอผู้สนับสนุน วันนี้ตอนเที่ยง See-Through (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sponsorAll the expenses will fall on the sponsor.
sponsorIn order to qualify for the home stay you must have an interview with the sponsors.
sponsorMy sponsor was willing to agree to my suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: backer, patron, Syn. ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้เกื้อหนุน
ผู้อุปการะ(n) benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้อุปถัมภ์(n) supporter, See also: sponsor, giver, guardian, contributor, Syn. ผู้อุปการะ, Example: เด็กกำพร้าเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอด ปากเหยี่ยวปากกา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ค้ำจุน, ผู้ที่เลี้ยงดู, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count Unit: ราย, เจ้า, Thai Definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)
สปอนเซอร์(n) sponsor, See also: supporter, Syn. ผู้สนับสนุน, Example: คณะผู้จัดงานแสดงความขอบคุณสปอนเซอร์ตามลำดับความสำคัญ, Count Unit: ราย, เจ้า, Thai Definition: บุคคลหรือบริษัทที่ตกลงให้เงินสนับสนุนกิจกรรมนั้นหากมีการโฆษณาให้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสนับสนุน[kān sanapsanun] (n) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration  FR: soutien [ m ] ; support [ m ] ; appui [ m ] ; parrainage [ m ]
ผู้ให้[phūhai] (n) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor  FR: donateur [ m ]
ผู้รับรอง[phūraprøng] (n) EN: surety ; acceptor ; guarantor ; sponsor ; certifier  FR: garant [ m ] ; garante [ f ]
ผู้อุปการะ[phū uppakāra] (n, exp) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter
ผู้อุปถัมภ์[phū uppatham] (n) EN: sponsor ; patron ; patroness  FR: sponsor [ m ] (anglic.) ; parraineur [ m ]
สนับสนุน[sanapsanun] (v, exp) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; stick by ; stand up for ; corroborate  FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner
สนับสนุนโดย[sanapsanun dōi] (x) EN: sponsored by  FR: parrainé par ; avec le soutien de ; avec le concours de
สปอนเซอร์[sapønsoē] (v) EN: sponsor ; backer ; supporter ; patron  FR: sponsor [ m ] (anglic.)
อุปถัมภ์[uppatham] (v) EN: sponsor ; support ; patronize ; give patronage ; help ; back ; foster ; prop up  FR: parrainer ; patronner ; sponsoriser ; protéger

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sponsor
sponsors
sponsor's
sponsored
sponsoring
sponsorship
sponsorships

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sponsor
sponsors
sponsored
sponsoring
sponsorship
sponsorships

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Förderer { m } | Förderer { pl }sponsor | sponsors [Add to Longdo]
Sponsor { m }; Sponsorin { f } | Sponsoren { pl }sponsor | sponsors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n, vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) #627 [Add to Longdo]
主催[しゅさい, shusai] (n, vs) sponsorship (i.e. conducting under one's auspices); promotion; organizing; organising; hosting; staging; (P) #2,022 [Add to Longdo]
スポンサー(P);スポンサ[suponsa-(P); suponsa] (n) sponsor; (P) #3,860 [Add to Longdo]
国定[こくてい, kokutei] (n, adj-no) state-sponsored; national #12,157 [Add to Longdo]
共催[きょうさい, kyousai] (n, vs) joint sponsorship; (P) #17,257 [Add to Longdo]
スポンサーシップマネー[suponsa-shippumane-] (n) sponsorship money [Add to Longdo]
テロ支援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ支援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
会主[かいしゅ, kaishu] (n) sponsor of a meeting [Add to Longdo]
冠大会[かんむりたいかい, kanmuritaikai] (n) sports competition sponsored by a business enterprise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sponsor \Spon"sor\ (-s[~e]r), n. [L., from spondere, sponsum, to
   engage one's self. See {Spouse}.]
   1. One who binds himself to answer for another, and is
    responsible for his default; a surety.
    [1913 Webster]
 
   2. One who at the baptism of an infant professes the
    Christian faith in its name, and guarantees its religious
    education; a godfather or godmother.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who vouches for another as fit for some post or
    task; as, one needs two sponsors to be considered for
    membership.
    [PJC]
 
   4. A person or group that assumes financial responsibility
    for some activity, and may or may not participate in its
    organization and execution.
    [PJC]
 
   5. A person or organization, usually a commercial
    organization, which pays the cost of an activity, such as
    a radio or television broadcast, and in return is given
    the right to advertise itself or its products as part of
    the activity; as, now a word from our sponsor.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sponsor
   n 1: someone who supports or champions something [syn: {patron},
      {sponsor}, {supporter}]
   2: an advocate who presents a person (as for an award or a
     degree or an introduction etc.) [syn: {presenter}, {sponsor}]
   v 1: assume sponsorship of [syn: {sponsor}, {patronize},
      {patronise}]
   2: assume responsibility for or leadership of; "The senator
     announced that he would sponsor the health care plan"
   3: do one's shopping at; do business with; be a customer or
     client of [syn: {patronize}, {patronise}, {shop}, {shop at},
     {buy at}, {frequent}, {sponsor}] [ant: {boycott}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sponsor /spɔnsər/
  patron

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top