Search result for

inge

(136 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inge-, *inge*
Possible hiragana form: いんげ
English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
little finger(n) นิ้วก้อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ingest[VT] นำเข้าสู่ร่างกายทางปาก, See also: รับประทาน, กิน, Syn. take in, absorb, dine, eat, Ant. fast
ingenious[ADJ] ชาญฉลาด, See also: มีความคิดสร้างสรรค์, เจ้าความคิด, หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, Syn. clever, intelligent, bright, Ant. unimaginative, uncreative
ingenuity[N] ความเฉลียวฉลาด, Syn. inventiveness, cleverness, resourcefulness, Ant. stupidity
ingenuous[ADJ] บริสุทธิ์ใจ, See also: ซึ่งไร้เดียงสา, Syn. frank, innocent, straightforward, Ant. suspicious
ingeminate[VT] ทำซ้ำ, See also: พูดย้ำ, พูดทบทวน, Syn. repeat, reiterate
ingenerate[ADJ] แต่กำเนิด (คำโบราณ), See also: โดยกำเนิด
ingenerate[VT] ทำให้เกิด (คำโบราณ), See also: กำเนิด, ก่อให้เกิด, Syn. innate, inborn
ingeniously[ADV] อย่างชาญฉลาด, Syn. cleverly, excellently, originally
ingenuously[ADV] อย่างบริสุทธิ์ใจ, Syn. frankly, sincerely, sweetly, naively
ingenuousness[N] ความบริสุทธิ์ใจ, Syn. frankness, sincerity, innocence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
ingenuous(อินเจน'นุอัส) adj. เปิดเผย,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม,ไร้เดียงสา., See also: ingenuousness n.
ingest(อินเจสทฺ') vt. นำเข้าไปในร่างกาย., See also: ingestible adj. ingestion n. ingestive adj., Syn. swallow
ingestant(อินเจส'เทินทฺ) n. สิ่งที่ถูกนำเข้าไปในร่างกาย,สารที่รับประทาน
astringe(แอสทรินจฺ') vt. กด,รัดแน่น,ทำให้หดแคบ,ทำให้หดตัว, Syn. constrict)
astringent(แอสทริน'เจินทฺ) adj. หดตัว,รัดแน่น, สมาน,เฉียบขาด,เข้มงวด,รุนแรง -n. ยาฝาดสมาน, ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด. -astringency n., Syn. contractile, constrictive)
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล
constringe(คันสทรินจฺ') vt. หดตัว,บีบตัว,กด,ทำให้หดตัว, See also: constringent adj. ดูconstringe constringency n. ดูconstringe, Syn. constrict
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact

English-Thai: Nontri Dictionary
ingenious(adj) ช่างประดิษฐ์,ฉลาด,ช่างคิด,คล่อง
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
ingenuous(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
astringent(adj) รัด,หดตัว,บีบ
astringent(n) ยาสมานแผล,ยาห้ามเลือด
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
cringe(vi) ประจบประแจง,ก้มหัว,งอตัว,โค้ง,ขด
finger(n) นิ้วมือ
fingerprint(n) ลายมือ,ลายนิ้วมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ingestionการกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingestion damageความเสียหายจากการดูดสิ่งแปลกปลอม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ingestบริโภค [การแพทย์]
Ingestionการกิน [TU Subject Heading]
Ingestionการรับประทาน, กลืนกินเข้าไว้ภายในเซลล์, การกิน, การกลืน, การกลืนกิน [การแพทย์]
Ingestion of Large Amount of Calciumได้รับแคลเซียมจำนวนมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, please stop acting like such a fucking ingenue and try to get me a meeting with Hani Salaam.เลิกทำตัวเป็นพวกปัญญาอ่อนเสียที เอาเวลามาหาทางให้ฉันเจอฮานี่ ซาลามดีกว่า Body of Lies (2008)
Oh, she says you're completely ingenious, Shelley.โอ้ เธอบอกว่า คุณนี่ความคิดสร้างสรรค์สุดๆไปเลย แชลลี่ The House Bunny (2008)
Actually, I'm ingenious and philanthropic, and you're a backstabbing bitch.ความจิงแล้วฉันเป็นคนไม่ฉลาดแต่ใจดี ส่วนคุณเป็นคนทรยศ หักหลังคนอื่น The House Bunny (2008)
More challenging mystery is how Miss Bath here forced a 340 pound man to ingest a canister of -75 degree air all by herself.มันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าท้าทาย และตอนนี้มิสบาธ มาอยู่ที่นี่แล้ว บังคับให้ชายหนัก 340 ปอนด์ สูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิติดลบ Pathology (2008)
You are the beautiful, young ingenue accompanying-ถ้าคุณซื้อทีเดียว 25 ชั่วโมง The Girlfriend Experience (2009)
They believed that by doing so, they were ingesting their power to use alien weaponry.โดยที่พวกเขาเชื่อว่า การทำสิ่งนั้น มันจะได้พลังงาน ที่สามารถจะใช้อาวุธของพวกมันได้ District 9 (2009)
So the victim just needs to ingest it?เข้าสู่ร่างกายโดยการกินใช่มั้ย? Bound (2009)
It's a complex combination of visual and subsonic aural stimuli ingeniously designed to amplify the electrical impulses of the brain, trapping it in an endless loop.มันเป็นการผสมผสานที่ซับซ้อน ของตัวกระตุ้นทางสายตาและหูที่มีความเร็วต่ำกว่าเสียง ที่ถูกออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อจะขยาย The No-Brainer (2009)
Thanks to some ingenuity from young Mr. Wallace here,ขอบคุณสำหรับความฉลาด ของเด็กหนุ่ม คุณวอลเลส ณ ที่นี้, Air: Part 1 (2009)
Was ingested less than 72 hours agoมันถูกนำเข้าสู่ร่างกายทางปากไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงแล้ว Slack Tide (2009)
Ingestion by "A"บริโภคผ่าน A The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Quite ingenious, really.ช่างคิดเสียจริง Fracture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ingeFor external use only, do not ingest.
ingeMary is an ingenuous student.
ingeThe ingenious boy won a prize for his invention.
ingeWhen a dangerous substance is swallowed what you need to do depends on the substance ingested.
ingeThe ingenious man received the prestigious award for the first time.
ingeEdison was an ingenious person.
ingeDespite adversity, the ingenious man achieved worldwide fame.
ingeIngenuity of the talented finance minister has helped his bankrupt nation to get out of the red.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉกาจ[ADJ] intelligent, See also: ingenious, clever, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เขาเป็นคนเก่งฉกาจคนหนึ่ง
ฉกาจ[ADV] intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย
ความเฉลียวฉลาด[N] cleverness, See also: ingeniousness, intelligence, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว, Ant. ความโง่, ความเขลา, Example: ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บานพับ[n.] (bānphap) EN: hinge   FR: charnière [f] ; gond [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างกล[n.] (chang kon) EN: mechanic ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ingénieur mécanicien [m]
ช่องดาล[n.] (chǿngdān) EN: finger hole for lifting a bolt   
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INGE    IH1 N JH
INGER    IH1 NG ER0
INGELS    IH1 NG G AH0 L Z
INGEST    IH2 N JH EH1 S T
INGEMAR    IH1 NG G EH0 M AA0 R
INGENUE    IH2 N JH EH1 N Y UW0
INGENUE    AA1 N JH AH0 N UW2
INGENUE    IH1 N JH AH0 N UW0
INGERSON    IH1 NG G ER0 S AH0 N
INGENITO    IH2 NG G EH0 N IY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ingest    (v) (i1 n jh e1 s t)
ingests    (v) (i1 n jh e1 s t s)
ingested    (v) (i1 n jh e1 s t i d)
Ingersoll    (n) (i1 ng g @ s @ l)
ingenious    (j) (i1 n jh ii1 n i@ s)
ingenuity    (n) (i2 n jh i n y uu1 i t ii)
ingenuous    (j) (i1 n jh e1 n y u@ s)
ingesting    (v) (i1 n jh e1 s t i ng)
ingeniously    (a) (i1 n jh ii1 n i@ s l ii)
ingenuously    (a) (i1 n jh e1 n y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巧妙[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever, #8,173 [Add to Longdo]
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenuity; creativity, #12,222 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] ingenious; frivolous, #224,952 [Add to Longdo]
有创造力[yǒu chuàng zào lì, ㄧㄡˇ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] ingenious [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
bringenนำมา |brachte, gebracht|
hingegenในขณะที่
Kleingeld(n) |das| เหรียญเงิน, See also: Münze
Zeit verbringen mit etw.(phrase) ใช้เวลากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Zeit verbringen mit jm.(phrase) ใช้เวลากับคนใดคนหนึ่ง
eingebildet(adj) เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป, ทะนง
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
zum Erliegen bringenทำให้เสียระบบ, ทำให้ยุ่งเหยิง เช่น Der Monsoon bringt die Baustellen zum Erliegen.
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren
gelingen(vi) |gelang, ist gelungen, + jmdm.| บรรลุผล, สมหวัง เช่น Es gelingt mir nicht, ihn zu erreichen. ผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ingenieur {m}; Ingenieurin {f} | Ingenieure {pl} | leitender Ingenieurengineer (with university degree) | engineers | lead engineer; chief engineer [Add to Longdo]
Ingenieurbüro {n}consulting engineers; engineering office [Add to Longdo]
Ingenieurschule {f} | Ingenieurschulen {pl}school of engineering | schools of engineering [Add to Longdo]
Ingenieurwesen {n}engineering [Add to Longdo]
Ingenieurwissenschaft {f}engineering science [Add to Longdo]
Ingenieurwissenschaften {pl}; Technik {f}technics [Add to Longdo]
Inger {m}; Schleimaal {m} [zool.]hagfish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
しょうが茶;生薑茶[しょうがちゃ, shougacha] (n) ginger tea [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインゲーム[おんらいんげーむ, onrainge-mu] on-line game [Add to Longdo]
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]
索引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]
発信源[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]
フィンガー[ふぃんがー, finga-] finger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
工学[こうがく, kougaku] Ingenieurwissenschaft, Technik [Add to Longdo]
技師[ぎし, gishi] Ingenieur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Inge
   n 1: English prelate noted for his pessimistic sermons and
      articles (1860-1954) [syn: {Inge}, {William Ralph Inge},
      {Gloomy Dean}]
   2: United States playwright (1913-1973) [syn: {Inge}, {William
     Inge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top