ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frankness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frankness-, *frankness*, franknes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frankness(n) ความเถรตรง, See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม, Syn. forthrightness, outspokenness, straightforwardness, Ant. deviousness, indirectness

English-Thai: Nontri Dictionary
frankness(n) ความเปิดเผย, ความตรงไปตรงมา, ความจริงใจ, น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kevin Franks did not drown.เควิน แฟร๊งค์ ไม่ได้จมน้ำ Basic Instinct (1992)
Dr. Glass, did Catherine Tramell kill Kevin Franks?ดร. กลาส แคทเธอรีน ทราเมล ได้ฆ่า เควิน แฟร๊งค์หรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
If I told you that I killed Kevin Franks would you report me to the police?ถ้าฉันบอกว่า ฉันฆ่า เควิน แฟร๊งค์... ...คุณจะรายงานกับตำรวจรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
T o him, the fact that I wasn't upset about Kevin Franks was proof that I must've killed him.สำหรับเขา ความจริงที่ฉันไม่รู้สึกสลด เกี่ยวกับเควิน แฟร๊งค์... ...พิสูจน์ได้ว่าฉันฆ่าเขา Basic Instinct (1992)
Bye, Frank.ลาก่อนแฟรงค์ The Bodyguard (1992)
Franks was first. Towers second. There's bound to be a third.แฟร๊งค์เป็นรายแรก ทาวเวอร์รายที่สอง ต้องมีรายที่ 3 แน่ๆ Basic Instinct (1992)
How about Kevin Franks and the Case of the Killer Orgasm?แล้วเรื่องเควิน แฟร็งค์ และกรณีของฆาตกรถึงจุดสุดยอดล่ะ? Basic Instinct (1992)
Your hands ever shake, Frank?มือคุณเคยสั่นไหมแฟรงค์ The Bodyguard (1992)
Frank, I'd like you to stay on.แฟรงค์ ผมอยากให้คุณอยู่ต่อ The Bodyguard (1992)
Frank Farmer to see Miss Marron.แฟรงค์ ฟาร์เมอร์ มาหาคุณมาร์รอน The Bodyguard (1992)
- Rachel, Frank Farmer's here.แฟรงค์ ฟาร์เมอร์มาแล้ว The Bodyguard (1992)
- Frank Farmer's here. - Who?- แฟรงค์ ฟาร์เมอร์ มา The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
franknessI couldn't help smiling at her childlike frankness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจริง(n) frankness, See also: true feeling, sincerity, truthfulness, Example: เจ้าของโรงพิมพ์ต้องผลิตหนังสือที่รู้ว่าขายได้ถึงแม้ว่าใจจริงเขาอาจไม่สนใจหรือไม่ชอบ หนังสือประเภทนี้, Thai Definition: ใจที่แท้จริง
ความตรง(n) frankness, See also: straightforwardness, openness, Syn. การไม่ปิดบัง, การไม่อ้อมค้อม, Ant. การปิดบัง, การไม่เปิดเผย, Thai Definition: การเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[jaijing] (n) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness  FR: franchise [ f ] ; sincérité [ f ]
ความจริงใจ[khwām jingjai] (n) EN: sincerity ; honesty ; frankness ; genuineness  FR: sincérité [ f ] ; honnêteté [ f ] ; franchise [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
frankness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frankness

WordNet (3.0)
frankness(n) the trait of being blunt and outspoken, Syn. outspokenness
candor(n) the quality of being honest and straightforward in attitude and speech, Syn. directness, frankness, forthrightness, candour, candidness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Frankness

n. The quality of being frank; candor; openess; ingenuousness; fairness; liberality. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひた, hita] (adj-na, adv, n) (1) direct; in person; frankness; honesty; simplicity; cheerfulness; correctness; being straight; (2) (See 当直) night duty; shift (e.g. in a factory); (P) #1,785 [Add to Longdo]
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na, n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P) #5,490 [Add to Longdo]
素顔[すがお, sugao] (n, adj-na, adj-no) (1) face with no make-up; unpainted face; (2) honesty; frankness; (P) #10,597 [Add to Longdo]
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na, n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) #17,196 [Add to Longdo]
ざっくばらん[zakkubaran] (adj-na, n) frankness [Add to Longdo]
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na, n) simple honesty; tactless frankness [Add to Longdo]
心安立て[こころやすだて, kokoroyasudate] (n) frankness [Add to Longdo]
真率[しんそつ, shinsotsu] (adj-na, n) honesty; sincerity; frankness [Add to Longdo]
赤裸々;赤裸裸[せきらら, sekirara] (adj-na, n) (1) nakedness; nudity; (2) frankness [Add to Longdo]
単刀直入;短刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na, n, adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top