Search result for

dine

(102 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dine-, *dine*. Possible hiragana form: ぢね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dine    [VT] จัดเตรียมอาหารสำหรับ
dine    [VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine    [VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
diner    [N] คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร
diner    [N] ร้านอาหารเล็กๆ
dine at    [PHRV] ทานอาหารที่
dine in    [PHRV] ทานอาหารในหรือที่บ้าน, Syn. eat in
dine on    [PHRV] ทานอาหารประเภทหรือจำพวก
dine off    [PHRV] ทานอาหารจาก (ภาชนะ), Syn. eat off, eat out of, feed off
dine off    [PHRV] มีชื่อเสียงในเรื่อง, Syn. dine out on

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dines anemometerไดนส์แอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบไดนส์ [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
acridine(แอค' ริดีน) สารเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์สีย้อมและยา
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
gabardine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
gaberdine(แกบ'เบอร์ดีน') n. เสื้อคลุมยาวและหลวมที่ชาวยิวสวมใส่ในสมัยโบราณ,ผ้าแน่นหยาบชนิดหนึ่ง
garbadine(แกบ'บะดีน) ผ้าเนื้อแน่นหยาบใช้ทำเสื้อกันฝนชนิดหนึ่ง,เสื้อผ้าหยาบหลวมที่ทำด้วยผ้าดังกล่าวที่คนยิวสวมใส่
giddinessง่วงงุน

English-Thai: Nontri Dictionary
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ
gabardine(n) เสื้อคลุมยาว
giddiness(n) ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง,ความเคลิบเคลิ้ม
greediness(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
iodine(n) ไอโอดีน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
sardine(n) ปลาซาดีน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dineWould you dine with me?
dineWe dined off steak and salad.
dineLet's dine out for a change.
dineWhy don't you dine out with me for a change?
dineWhat did you dine off?
dineLet's dine at restaurant this evening.
dineLet's dine out tonight. I'm too tired to cook.
dineWe dine out once a week.
dineI sometimes cook diner.
dineI have an appointment to dine with him.
dineWon't you come to dine with us?
dineThe Tanakas invited me to dine with them.
dineThe Tanaka invited me to dine with them.
dineHe was to have dined with us, but he became seriously sick all of a sudden.
dineHe was to dine with us.
dineWe dined at our uncle's.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Just because he's the big noise around here and he's actually permitted you to dine with him.เพียงเพราะเขาเป็นคนใหญ่โตที่นี่ และอนุญาตให้ท่านไปร่วมมื้อค่ำด้วยล่ะสิ Rebecca (1940)
No, sir. Mayor Daley no longer dines here. He's dead, sir.ไม่ครับ คุณ แดยลี ไม่มารับประทานที่นี่อีกต่อไป เขาตายแล้ว The Blues Brothers (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
There's a diner about 30 miles up the highway.มีร้านอาหารประมาณ 30 ไมล์ขึ้นทางหลวง First Blood (1982)
-l dined at the prison.- ผมทานข้าวในคุกแล้ว Gandhi (1982)
-You're here to dine?-นี่นายมาดินเนอร์ที่นี่... Mannequin (1987)
I was at a diner.ผมอยู่ในร้านอาหาร Night of the Living Dead (1990)
Some of those things made it inside the diner.มีบางตัว บุกเข้ามาในร้าน Night of the Living Dead (1990)
- See you at the diner. - I'm riding shotgun.เจอกันมื้อค่ำนะ สะใจโว้ย Goodfellas (1990)
- Let's go have coffee. - Want to go to the diner?ไปกินกาแฟกัน ไปหาไรกินเหรอ Goodfellas (1990)
We'll go to the diner on the boulevard.เราไปหาไรกินที่บูเลอวาร์ดกัน Goodfellas (1990)
- Which diner? - Rockaway Boulevard. It's open 24 hours.ร้านไหน ร็อคอเวย์บูเลอวาร์ด เปิด24ชั่วโมง Goodfellas (1990)
And another one you purchased today in a roadside diner.ส่วนอีกภาพ คุณเพิ่งซื้อวันนี้ จากร้านอาหารริมถนน Squeeze (1993)
They're just trying to get you out before you start plugging' the diners.พวกเขาเพียงแค่พยายามที่จะได้รับคุณออกก่อนที่จะเริ่ม pluggin 'ไดเนอร์ส Pulp Fiction (1994)
In a diner once, a blind woman turned to me all of a sudden and asked me to pass her the mustard.ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หญิงตาบอด / หันมาที่ฉันและมันก็เกิดขึ้น... ...เธอขอให้ฉันช่วยส่งมัสตาร์ดให้เธอ City of Angels (1998)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กินดอง    [V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินตะเกียบ    [V] take meal with chopsticks, See also: dine with chopsticks, Example: สมัยนี้ฝรั่งยังกินตะเกียบเลย, Thai definition: กินอาหารด้วยตะเกียบ
กินมือ    [V] eat with fingers, See also: dine with one's hands, have meal with one's own hand, Example: คุณยายกินมือไม่ยอมใช้ช้อน, Thai definition: กินอาหารด้วยมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
กาลาดินเนอร์ = กาลาดินเน่อร์ = กาล่าดินเน่อร์[n. exp.] (kālā dinnoē) EN: gala dinner   FR: dîner de gala [m]
การรับประทานอาหารเย็น[v. exp.] (kān rapprathān āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m]
ความล่าช้า[n.] (khwām lāchā) EN: delay ; lateness; tardiness   FR: retard [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   

CMU English Pronouncing Dictionary
DINE    D AY1 N
DINED    D AY1 N D
DINER    D AY1 N ER0
DINES    D AY1 N Z
DINEEN    D AH0 N IY1 N
DINERS    D AY1 N ER0 Z
DINESH    D IH1 N EH0 SH
DINEHART    D AY1 N HH AA2 R T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dine    (v) (d ai1 n)
dined    (v) (d ai1 n d)
diner    (n) (d ai1 n @ r)
dines    (v) (d ai1 n z)
diners    (n) (d ai1 n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鯯;拶双魚[さっぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
ぎゅう詰め[ぎゅうづめ, gyuudume] (adj-na,n) packed like sardines; jammed [Add to Longdo]
くらくら[, kurakura] (adv,n,vs) (on-mim) dizziness; giddiness [Add to Longdo]
しらす漁;白子漁[しらすりょう, shirasuryou] (n) fishing for young anchovy, sardines, etc. [Add to Longdo]
すし詰め;鮨詰め;寿司詰め;鮨詰[すしづめ, sushidume] (n) jam-packed; packed in like sushi (like sardines) [Add to Longdo]
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done [Add to Longdo]
アイオダイン[, aiodain] (n) iodine [Add to Longdo]
アクリジン[, akurijin] (n) acridine [Add to Longdo]
アジドチミジン[, ajidochimijin] (n) azidothymidine; AZT [Add to Longdo]
アルマンディン[, arumandein] (n) almandine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用膳[yòng shàn, ㄩㄥˋ ㄕㄢˋ, ] dine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dine \Dine\, v. i. [imp. & p. p. {Dined}; p. pr. & vb. n.
   {Dining}.] [F. d[^i]ner, OF. disner, LL. disnare, contr. fr.
   an assumed disjunare; dis- + an assumed junare (OF. juner) to
   fast, for L. jejunare, fr. jejunus fasting. See {Jejune}, and
   cf. {Dinner}, {D?jeuner}.]
   To eat the principal regular meal of the day; to take dinner.
   [1913 Webster]
 
      Now can I break my fast, dine, sup, and sleep. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {To dine with Duke Humphrey}, to go without dinner; -- a
    phrase common in Elizabethan literature, said to be from
    the practice of the poor gentry, who beguiled the dinner
    hour by a promenade near the tomb of Humphrey, Duke of
    Gloucester, in Old Saint Paul's.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dine \Dine\, v. t.
   1. To give a dinner to; to furnish with the chief meal; to
    feed; as, to dine a hundred men.
    [1913 Webster]
 
       A table massive enough to have dined Johnnie
       Armstrong and his merry men.     --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To dine upon; to have to eat. [Obs.] "What will ye dine."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dine
   v 1: have supper; eat dinner; "We often dine with friends in
      this restaurant"
   2: give dinner to; host for dinner; "I'm wining and dining my
     friends"

Are you satisfied with the result?

Go to Top