ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fingerroot

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fingerroot-, *fingerroot*
English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fingerroot \fingerroot\ n.
   tall leafy European biennial or perennial ({Digitalis
   purpurea}) having spectacular clusters of large tubular
   pink-purple flowers; -- its leaves yield the drug digitalis
   and are poisonous to livestock.
 
   Syn: common foxglove, fairy bell, fingerflower, {Digitalis
     purpurea}.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fingerroot
   n 1: tall leafy European biennial or perennial having
      spectacular clusters of large tubular pink-purple flowers;
      leaves yield drug digitalis and are poisonous to livestock
      [syn: {common foxglove}, {fairy bell}, {fingerflower},
      {finger-flower}, {fingerroot}, {finger-root}, {Digitalis
      purpurea}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top