Search result for

wait

(119 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wait-, *wait*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
waitlist[เวทลีสต์] (n ) บัญชีรอเรียก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wait    [VI] รอคอย, Syn. await, Ant. leave
wait    [VI] รั้งรอ, See also: หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน, Syn. bide, linger, pause, Ant. continue, proceed, progress
wait    [VI] ถูกเลื่อนออกไป
wait    [VT] เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร)
wait    [VI] ทำงานเป็นบริกร, See also: ทำงานเสิร์ฟอาหาร
wait    [VT] ทำงานเป็นบริกร
wait    [N] เวลาที่ใช้ในการรอคอย, Syn. halt, time wasted, delay, pause
wait    [VI] พร้อมที่จะใช้การได้, Ant. be gone
waiter    [N] บริกรชาย, See also: พนักงานรับใช้ในร้านอาหารที่เป็นชาย, Syn. steward, attendant, server
waiter    [N] ถาดที่ใช้เสิร์ฟอาหาร, Syn. salver, tray

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
waitรอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wait stateภาวะรอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wait timeเวลารอ, ช่วงเวลารอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
waiting periodระยะไม่คุ้มครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waitersบริกร [TU Subject Heading]
Waiting listsรายการรอเรียกรับบริการ [TU Subject Heading]
Waitressesบริกรสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wait"Sue's very angry with you," my new waitress said.
waitTen years is a long time to wait.
waitI had not waited ten minutes before Mary.
waitI've been waiting for you for over an week.
waitI had hardly waited a minute when he came.
waitPlease wait in front of Room 213.
waitI've been waiting for you since two o'clock.
waitI was kept waiting for as long as two hours.
waitTwo hours is too long to wait.
waitTwo gentlemen have been waiting to see you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
waiter(เวท'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ถาดใส่ถ้วยชาม
waiting(เวท'ทิง) n. การรอคอย,การรับใช้,การหยุด,ช่วงเวลาการรอคอย,การรอจังหวะ,การเลื่อนเวลา, -Phr. (in waiting รับใช้ ปรนนิบัติ) adj. รับใช้,ปรนนิบัติ,รอปรนนิบัติราชนิกุล
waiting maidn. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
waiting womann. หญิงรับใช้,หญิงปรนนิบัติ
waitress(เว'ทริส) n. พนักงานหญิงรับใช้
await(อะเวท') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กำลังคอยอยู่. -awaiter n., Syn. wait for)
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
headwaitern. หัวหน้าบ๋อย,ห้วหน้ากระเป๋ารถเมล์

English-Thai: Nontri Dictionary
wait(vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ
waiter(n) ถาดใส่จาน,บริกร,เด็กเสิร์ฟ,บ๋อย
waitress(n) บริกรหญิง,สาวเสิร์ฟ
await(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าลุ้น    [V] wait expectantly, Example: เมื่อดูตามญัตติที่อภิปรายก็ถือว่าน่าลุ้นอยู่ไม่น้อยว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลสมคำโวแค่ไหน
คอยจังหวะ    [V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
รอรี    [V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
รอเดี๋ยว    [V] Wait a minute, See also: Wait a moment, Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว, Ant. รอนาน, Example: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้
เด็กเสิร์ฟ [N] waiter/waitress, See also: server, steward/stewardess, Syn. บ๋อย, Example: ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
พนักงานเสิร์ฟ    [N] waiter/waitress, See also: steward, stewardess, Syn. บ๋อย, บริกร, Example: ผู้หญิงบ้านนอกมักจะนิยมเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
คั่ว    [V] wait for the winner in a card game, See also: have to the winner card in one's hand, Syn. คอยกิน, Example: เขารู้สึกว่าไพ่ของตนคั่วแล้วคอยแต่จะทิ้งไพ่ลงให้กินเท่านั้น, Thai definition: คอยที่จะเปิดกินในการเล่นไพ่ตอง
คอย    [V] wait, See also: await, Syn. รอ, เฝ้ารอ, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะไม่มีความรู้สึกว่าต้องคอยนานทั้งนี้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วมาก, Thai definition: มุ่งรออยู่
คอยท่า    [V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รออยู่, รอคอย, Example: เรืออังกฤษกำลังคอยท่ากองทัพเรือของสเปน
รอคอย    [V] wait, See also: await, tarry, look for, Syn. รอ, คอย, รออยู่, คอยท่า, เฝ้าคอย, Example: มีประชาชนราว 1,000 คนรอคอยต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิคที่สนามบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทบริจาริกา[n.] (bātborijārikā) EN: lady-in-waiting   
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur   FR: serveur [m] ; garçon [m]
เด็กเสิร์ฟ[n. exp.] (dek soēp = dek soēf) EN: waiter   
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment !   FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
เดินโต๊ะ[v.] (doēnto) EN: serve at the table ; serve ; wait on a table   FR: servir à table
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
เฝ้ารอ[v.] (faorø) EN: wait ; await   FR: attendre
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
จระเข้กบดาน[xp] (jørakhē kopdān) EN: lie in wait   

CMU English Pronouncing Dictionary
WAIT    W EY1 T
WAITE    W EY1 T
WAITT    W EY1 T
WAITS    W EY1 T S
WAITED    W EY1 T AH0 D
WAITER    W EY1 T ER0
WAITES    W EY1 T S
WAITMAN    W AY1 T M AH0 N
WAITKUS    W EY1 T K AH0 S
WAITING    W EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wait    (v) (w ei1 t)
waits    (v) (w ei1 t s)
waited    (v) (w ei1 t i d)
waiter    (n) (w ei1 t @ r)
waiters    (n) (w ei1 t @ z)
waiting    (v) (w ei1 t i ng)
waitress    (n) (w ei1 t r i s)
waitresses    (n) (w ei1 t r i s i z)
waiting-list    (n) - (w ei1 t i ng - l i s t)
waiting-room    (n) - (w ei1 t i ng - r uu m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nur abwarten!Wait and see! [Add to Longdo]
Warteaufruf {m}wait call [Add to Longdo]
Wartefunktion {f}wait action [Add to Longdo]
Warteschlange {f}wait list [Add to Longdo]
Warteschleife {f}wait loop [Add to Longdo]
Warte, bis ich komme!Wait until I come. [Add to Longdo]
Warten Sie, bis Sie dran sind!Wait your turn! [Add to Longdo]
Gedulden Sie sich bitte einen Augenblick!Wait a minute, please! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいおい[, oioi] (int) (1) Hey!; Wait a minute!; Whoa!; (adv,adv-to) (2) boohoo; waaaa [Add to Longdo]
お姉さん(P);御姉さん[おねえさん, oneesan] (n) (1) (hon) (usu. お姉さん) (See 姉さん) elder sister; (2) (vocative) young lady; (3) (usu. お姐さん) miss (referring to a waitress, etc.); (4) (usu. お姐さん) ma'am (used by geisha to refer to their superiors); (P) [Add to Longdo]
お待たせしました[おまたせしました, omataseshimashita] (exp) Thank you for waiting; Have I kept you waiting? [Add to Longdo]
お待ち;御待[おまち, omachi] (n,n-suf) waiting; waiting time [Add to Longdo]
お待ちかね;お待ち兼ね;御待ち兼ね[おまちかね, omachikane] (n,adj-no) (pol) (See 待ちかね) long-waited-for [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以逸待劳[yǐ yǐ dài láo, ] wait at one's ease for the exhausted enemy [Add to Longdo]
[cì, ] wait on [Add to Longdo]
[zhù, / ] wait; look towards; turn one's back on [Add to Longdo]
[hòu, ] wait [Add to Longdo]
候缺[hòu quē, ] waiting for a vacancy [Add to Longdo]
候车室[hòu chē shì, / ] waiting room (for train, bus etc) [Add to Longdo]
[zhì, ] wait for; lay in [Add to Longdo]
外滩[wài tān, / ] Waitan (the Bund), in Shanghai [Add to Longdo]
服务员[fú wù yuán, / ] waiter; waitress; attendant; customer service personnel [Add to Longdo]
眼巴巴[yǎn bā bā, ] waiting anxiously; impatient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コールウエイティング[こーるうえいていんぐ, ko-ruueiteingu] call waiting [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
待ち時間[まちじかん, machijikan] latency, waiting time, standby time (cellular phones) [Add to Longdo]
ワイツーケー[わいつーけー, waitsu-ke-] Y2K [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wait \Wait\, v. i. [imp. & p. p. {Waited}; p. pr. & vb. n.
   {Waiting}.] [OE. waiten, OF. waitier, gaitier, to watch,
   attend, F. guetter to watch, to wait for, fr. OHG. wahta a
   guard, watch, G. wacht, from OHG. wahh[=e]n to watch, be
   awake. [root]134. See {Wake}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. To watch; to observe; to take notice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       "But [unless] ye wait well and be privy,
       I wot right well, I am but dead," quoth she.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To stay or rest in expectation; to stop or remain
    stationary till the arrival of some person or event; to
    rest in patience; to stay; not to depart.
    [1913 Webster]
 
       All the days of my appointed time will I wait, till
       my change come.            --Job xiv. 14.
    [1913 Webster]
 
       They also serve who only stand and wait. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Haste, my dear father; 't is no time to wait.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {To wait on} or {To wait upon}.
    (a) To attend, as a servant; to perform services for; as,
      to wait on a gentleman; to wait on the table.
      "Authority and reason on her wait." --Milton. "I must
      wait on myself, must I?" --Shak.
    (b) To attend; to go to see; to visit on business or for
      ceremony.
    (c) To follow, as a consequence; to await. "That ruin that
      waits on such a supine temper." --Dr. H. More.
    (d) To look watchfully at; to follow with the eye; to
      watch. [R.] "It is a point of cunning to wait upon him
      with whom you speak with your eye." --Bacon.
    (e) To attend to; to perform. "Aaron and his sons . . .
      shall wait on their priest's office." --Num. iii. 10.
    (f) (Falconry) To fly above its master, waiting till game
      is sprung; -- said of a hawk. --Encyc. Brit.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wait \Wait\, v. t.
   1. To stay for; to rest or remain stationary in expectation
    of; to await; as, to wait orders.
    [1913 Webster]
 
       Awed with these words, in camps they still abide,
       And wait with longing looks their promised guide.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To attend as a consequence; to follow upon; to accompany;
    to await. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To attend on; to accompany; especially, to attend with
    ceremony or respect. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He chose a thousand horse, the flower of all
       His warlike troops, to wait the funeral. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Remorse and heaviness of heart shall wait thee,
       And everlasting anguish be thy portion. --Rowe.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to wait; to defer; to postpone; -- said of a
    meal; as, to wait dinner. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wait \Wait\, n. [OF. waite, guaite, gaite, F. guet watch,
   watching, guard, from OHG. wahta. See {Wait}, v. i.]
   [1913 Webster]
   1. The act of waiting; a delay; a halt.
    [1913 Webster]
 
       There is a wait of three hours at the border Mexican
       town of El Paso.           --S. B.
                          Griffin.
    [1913 Webster]
 
   2. Ambush. "An enemy in wait." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. One who watches; a watchman. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Hautboys, or oboes, played by town musicians; not used
    in the singular. [Obs.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. Musicians who sing or play at night or in the early
    morning, especially at Christmas time; serenaders; musical
    watchmen. [Written formerly {wayghtes}.]
    [1913 Webster]
 
       Hark! are the waits abroad?      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       The sound of the waits, rude as may be their
       minstrelsy, breaks upon the mild watches of a winter
       night with the effect of perfect harmony. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   {To lay wait}, to prepare an ambuscade.
 
   {To lie in wait}. See under 4th {Lie}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wait
   n 1: time during which some action is awaited; "instant replay
      caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action"
      [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}]
   2: the act of waiting (remaining inactive in one place while
     expecting something); "the wait was an ordeal for him" [syn:
     {wait}, {waiting}]
   v 1: stay in one place and anticipate or expect something; "I
      had to wait on line for an hour to get the tickets"
   2: wait before acting; "the scientists held off announcing their
     results until they repeated the experiment" [syn: {wait},
     {hold off}, {hold back}]
   3: look forward to the probable occurrence of; "We were
     expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a
     promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect},
     {look}, {await}, {wait}]
   4: serve as a waiter or waitress in a restaurant; "I'm waiting
     on tables at Maxim's" [syn: {wait}, {waitress}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top