ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้องพัก

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้องพัก-, *ห้องพัก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
รายชื่อห้องพัก (n ) รายชื่อห้องพัก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องพัก[N] recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count unit: ห้อง, Thai definition: ห้องสำหรับพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anteroomห้องพักรอ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
You tidy up the room.คุณเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Signor Napaloni is now leaving his room.ซิกเนอร์ เนโพโลนี ตอนนี้เขากำลังออกจากห้องพัก The Great Dictator (1940)
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
The boy was asleep on a cot in the room and the old man could see him clearly.เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับ อยู่บนเตียงในครั้งแรก ห้องพักและชายชราจะได้เห็น เขาอย่างชัดเจน The Old Man and the Sea (1958)
As a control measure, you will remain locked in your hotel room alone.เพื่อการควบคุมในเรื่องนี้ คุณจะต้องถูกขังในห้องพักโรงแรม คนเดียว Oh, God! (1977)
Your room is ready for you.ห้องพักของเธอพร้อมแล้ว. Suspiria (1977)
He pulled that job to pay for the band's room-service tab... from that Kiwanis gig in Coal City.เขาทำงานนั้นเพื่อจ่ายค่าห้องพัก มาจากการแสดงคีวานิสในเมืองโคล The Blues Brothers (1980)
- you want a room?คุณต้องการห้องพักGreystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
This was your father's room.นี่เป็นห้องพักของคุณพ่อ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
But if the payment is delivered by slipping used greenbacks in plain envelopes under the door of the men's room, how would you describe that transaction?แต่ถ้าเงินที่ได้มาจะถูกส่งโดย ใส่ธนบัตรในซองจดหมาย แล้วสอดใต้ประตูของห้องพักล่ะ แล้วคุณจะอธิบายการทำธุรกรรมแบบนี้ยังไง? Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room   FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: hotel room ;   FR: chambre d'hôtel [f]
ห้องพักทันสมัย[n. exp.] (hǿng phak thansamai) EN: modern room   FR: chambre moderne [f]
ห้องพักแขก[n.] (hǿng phak khaēk) EN: lobby   FR: couloir [m]
ห้องพักโรงแรม[n. exp.] (hǿng phak rōngraēm) EN: hotel accomodation ; hotel room   

English-Thai: Longdo Dictionary
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed and breakfast[N] ห้องพักพร้อมบริการอาหาร
den[N] ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว, Syn. family room
guest room[N] ห้องพักแขก
inn[N] โรงแรมเล็กๆ, See also: ห้องพักนักเรียน (ในอังกฤษ), ร้านเหล้าเล็กๆ, Syn. hotel, hostel, lodging
lobby[N] ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer
lounge[N] ห้องพักสาธารณะ, See also: ห้องนั่งเล่น, Syn. waiting room, public room
parlor[N] ห้องพักผ่อนในโรงแรม, Syn. lounge
parlour[N] ห้องพักผ่อนในโรงแรม, Syn. lounge
privy chamber[N] ห้องพักส่วนพระองค์ในราชสำนัก
recovery room[N] ห้องพักฟื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chamber(เชม'เบอะ) n.ห้อง,ห้องพักเดี่ยว,สภา,สำนักงานทนายความ,ห้องประชุม,สมาคม,ช่อง,หอการค้า,ลำกล้องกระสุน,ช่องใส่กระสุน -vt. ใส่ในห้อง,จัดห้องให้, Syn. room
inn(อิน) n. โรงแรมเล็ก ๆ ,โรงแรม,ห้องพักนักเรียน (ในอังกฤษ) ,ร้านเหล้าเล็ก ๆ vi. พักที่โรงแรม
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
pouch(เพาชฺ) n. กระเป๋า,ถุง,ถุงใส่ยาเส้น,ถุงหน้าท้องสัตว์ประเภทจิงโจ้,อุ้ง,พวง,ห้องพัก,ส่วนเว้าเข้า,โพรง,ที่คล้ายถุง. vt. ใส่ถุง
privy chambern. ห้องพักส่วนพระองค์ในราชสำนัก
public roomn. ห้องพักสาธารณะ,ห้องสาธารณะ
recovery roomn. ห้องพักฟื้น,ห้องพักฟื้นหลังการผ่าตัด
rest roomห้องพัก,ห้องน้ำ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ)
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร

English-Thai: Nontri Dictionary
chamber(n) ห้องนอน,ห้องพัก,ห้องโถง,สภา,สำนักงานทนายความ
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Complimentary rooms (n ) ห้องพักฟรี

German-Thai: Longdo Dictionary
Zimmer(n) |das, pl. Zimmer| ห้องพักในโรงแรม
Siedlung(n) |die, pl. Siedlungen| บ้านจัดสรรที่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อน หรือลักษณะที่อยู่อาศัยที่เป็นตึกติดๆกันและภายในแบ่งเป็นห้องพักหลายชุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top