ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วน-, *ส่วน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
epiphysisส่วนหัวของกระดูกยาว ต่อมไพเนียล

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ค่าส่วนกลางmaintenance fee
ค่าส่วนกลาง(n) common fee charge
ผู้มีส่วนได้เสีย(n) Interested person
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(n) Government Permanent Employee
วิชาภาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม(n, phrase) English for Hotel Front Office
สำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะสำหรับฉัน หากพูดถึงการใช้เงิน ส่วนใหญ่ฉันมักจะหมดไปกับการชอปปิ้งมากกว่า หลายๆคนอาจจะมองว่ามันไร้สาระ สิ้นเปลือง แต่สำหรับฉัน ฉันกลับมองว่าการชอปปิ้งการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และเป็นการซื้อในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมี รวมไปถึงการใช้สอยในโอกาสต่างๆ และการชอปปิ้งของฉันในแต่ละครั้งก็มักจะคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้สอย เช่น การเลือกซื้อเสื้อผ้าของฉัน หากมีแล้วหรือใกล้เคียงกันฉันก็จะไม่ซื้อมันซ้ำอีกเพราะมันเป็นการสิ้นเปลือง และถึงฉันจะชอบในการชอปปิ้งมากแต่ฉันก็เป็นคนที่เก็บออมด้วยเช่นกัน
ส่วนหนึ่ง(prep, conj, pron, phrase) For one, One reason is that..., One reason (is)...
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n, adj) private person, introvert, See also: S. คนเก็บตัว, คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วน(n) part, See also: fragment
ส่วน(n) part, See also: section, portion, Syn. แผนก, ตอน, ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งจากสิ่งรวม
ส่วน(n) equivalence, See also: fit, Syn. สัดส่วน, Example: คราวนี้เธอคงผสมแป้งไม่ได้ส่วน ขนมเลยแข็งไปหน่อย, Thai Definition: ขนาดที่พอเหมาะพอดี
ส่วน(n) fraction, Syn. เศษย่อย, Example: อาหารจานแค่นี้ ใส่น้ำตาลแค่เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนก็พอ
ส่วน(n) part, See also: portion, component, Syn. แผนก, ตอน, ท่อน, Example: การคิดไตร่ตรองมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนที่มีเหตุผล (rational) และส่วนที่ไร้เหตุผล (irrational), Thai Definition: ส่วนที่แบ่งจากสิ่งรวม
ส่วน(conj) as for, See also: for, Syn. สำหรับ, Example: เพื่อนๆ ออกไปทานข้าวกันหมดแล้ว ส่วนผมยังต้องสะสางให้เสร็จ
ส่วนลด(n) discount, See also: reduction, Example: ลูกค้าจะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าเป็นจำนวน 15%, Count Unit: บาท, เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ส่วนที่หักจากจำนวนเงินที่เก็บมาได้หรือจากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้, ส่วนที่จะหักไว้จากจำนวนที่ซื้อหรือที่ใช้ตามส่วนที่กำหนดไว้ไม่คิดเงินเมื่อซื้อ
ส่วนงาน(n) part
ส่วนต่อ(n) junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
ส่วนนอก(adj) outer, Example: หูประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หูส่วนนอก หูส่วนกลาง และ หูส่วนใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส่วนน. สิ่งที่แบ่งจากสิ่งรวม เช่น เงินส่วนนี้จะเอาไว้ทำบุญ
ส่วนการเข้าร่วม เช่น เรื่องนี้ขอมีส่วนด้วย
ส่วนแผนกย่อย, ฝ่าย, เช่น งานกองนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วน, ตอน, ท่อน, เช่น เรื่องนี้แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
ส่วนขนาดที่พอเหมาะพอดี เช่น ได้ส่วน สมส่วน ผิดส่วน
ส่วนด้าน เช่น ส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา
ส่วนจำนวนที่อยู่ข้างล่างของเศษในเลขเศษส่วน. สัน. ฝ่าย, ข้าง, เช่น พอสอบเสร็จเพื่อน ๆ ก็ไปเที่ยวภูเก็ต ส่วนฉันไปเชียงใหม่.
ส่วนกลางน. ส่วนเมืองหลวง, ศูนย์กลาง.
ส่วนควบน. ส่วนของทรัพย์ซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์นั้นเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป.
ส่วนตัวว. เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล, เช่น เรื่องส่วนตัว ของใช้ส่วนตัว.
ส่วนท้องถิ่นน. เขตเทศบาล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
segmentส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
portionส่วน, ส่วนแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
segmentส่วน, เซกเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reciprocalส่วนกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
postdam area; posterior palatal seal area; postpalatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
postpalatal seal area; postdam area; posterior palatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
posterior palatal seal area; postdam area; postpalatal seal areaส่วนกั้นท้ายฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
compartmentส่วนกั้นแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chromophoreส่วนกำเนิดสี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interactive multimediaสื่อประสมเชิงโต้ตอบ, ส่วนมากใช้ สื่อประสมปฏิสัมพันธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Component softwareส่วนประกอบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrocarbonส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียม, ส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบ คือ คาร์บอน (C) และ ไฮโดรเจน (H) ในรูปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) นอกจากนี้ก็มีสารอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบของปิโตรเลียม เช่น กำมะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และอื่นๆ, Example: สารที่นอกเหนือจากไฮโดรคาร์บอนถือเป็นสิ่งแปลกปลอมและไม่เป็นที่ต้องการ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของปิโตรเลียมนั้น อาจอยู่ในสภาพของก๊าซ ของเหลว หรือของแข็ง ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับจำนวนและการจัดตัวของอะตอมของคาร์บอนในโมเลกุล โดยทั่วไปโมเลกุลของไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนไม่เกิน 4 อะตอมจะมีสถานะเป็นก๊าซ ถ้ามีคาร์บอนระหว่าง 5-19 อะตอม จะมีสถานะเป็นของเหลว และถ้ามีคาร์บอนตั้งแต่ 20 อะตอมขึ้นไป จะมีสถานะเป็นของแข็ง [ปิโตรเลี่ยม]
Exchange marginส่วนต่างการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Discountส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Interfaceส่วนต่อประสาน [คอมพิวเตอร์]
Hardware interfaceส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์ [คอมพิวเตอร์]
Software interfaceส่วนต่อประสานซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
User interfaceส่วนต่อประสานผู้ใช้ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you.ส่วนเธอ Advanced Introduction to Finality (2013)
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม The Great Dictator (1940)
- Where's my secretary?- เลขาส่วนตัวฉันอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
No, we'll take some off.ไม่หรอก เราแค่ลบบางส่วนออก The Great Dictator (1940)
Good piece of wood too.ชิ้นส่วนที่ดีของไม้มากด้วย Pinocchio (1940)
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ Pinocchio (1940)
Here's some water!นี่คือ น้ำ! ที่นี่น้ำบางส่วนเป็น! Pinocchio (1940)
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย Pinocchio (1940)
Soon as I take on some ballast.ทันทีที่ฉันใช้เวลาในบัลลาสต์ บางส่วน Pinocchio (1940)
Hmph, no more privacy than a goldfish.ฮึ่มความเป็นส่วนตัวไม่เกินปลา ทอง Pinocchio (1940)
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วน[suan = sūan] (n) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element  FR: partie [ f ] ; section [ f ] ; élément [ m ] ; portion [ f ] ; part [ f ] ; côté [ m ] ; segment [ m ] ; domaine [ m ]
ส่วน[suan = sūan] (x) EN: as for ; regarding ; with regard to  FR: à propos de ; en ce qui concerne ; quant à
ส่วนกลับ[suan klap] (x) EN: reciprocal
ส่วนกลาง[suanklāng] (n) EN: centre ; center (Am.)  FR: centre [ m ] ; milieu [ m ]
ส่วนกลาง[suanklāng] (adj) EN: central  FR: central
ส่วนกว้าง[suankwāng] (n) EN: width ; breadth  FR: largeur [ f ]
ส่วนกำหนด[suan kamnot] (n, exp) EN: ration
ส่วนขยาย[suankhayāi] (n) EN: modifier
ส่วนของตลาด[suan khøng talāt] (n) EN: market segment  FR: segment de marché [ m ]
ส่วนของเจ้าของ[suan khøng jaokhøng] (n, exp) EN: owner's equity ; equity capital

English-Thai: Longdo Dictionary
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
wave number(n, jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, See also: Related: wavelength
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
Lok Sabha(uniq) โลกสภา ชื่อเรียกสภาผู้แทนราษฎรของอินเดีย ส่วนวุฒิสภาของอินเดียนั้น เรียกว่า ราชย์สภา (Rajya Sabha)
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วน
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accessory(n) ส่วนประกอบเพิ่มเติม, See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม, Syn. accomplice, assistant
admixture(n) ส่วนผสม, Syn. ingredient
afterdeck(n) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
aggregate(n) ส่วนผสมของคอนกรีต
aggregate(n) ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน
aliquot(n) ส่วนที่หารลงตัว
allowance(n) ส่วนลด, Syn. reduction, discount
anticline(n) ส่วนหลังลาด
appendage(n) ส่วนที่ยื่นออกไปจากร่างกาย, Syn. limb
appendage(n) ส่วนผนวก, See also: ส่วนห้อยท้าย, Syn. attachment, appendix, accessory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting
accessory(แอคเซส' โซรี) n., adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ, พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
achilles heelบริเวณหรือส่วนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บ (Achilles hell)
acicula(อะซิค' คิวละ) n. (pl. -lae) ส่วนที่คล้ายเข็ม, หนาม. (needlelike part)

English-Thai: Nontri Dictionary
accessory(n) ส่วนประกอบ, อุปกรณ์
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด, ผู้สมคบ, ผู้มีส่วนร่วม
adjunct(n) ส่วนประกอบ, สิ่งเพิ่มเติม, บทเพิ่ม
admixture(n) ส่วนผสม, การผสม, การเติม
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน, ให้, แจก, จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน, การแจกจ่าย, การจัดแบ่ง, การให้
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม, ส่วนผนวก, สาขา
appendix(n) ภาคผนวก, ไส้ติ่ง, ส่วนต่อท้าย
appurtenance(n) ส่วนประกอบ, การต่อเนื่อง
AS as for(adv) ส่วน, ในส่วน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
back-end(adj) ส่วนหลัง
component partsส่วนควบรถยนต์
element[อี-ลี-เม้น] ส่วนประกอบ
hindquarter(n) ส่วนหลังของสัตว์สี่เท้า
homologส่วนที่มีความเหมือน, ส่วนอื่นที่ทำหน้าที่คล้าย
interest(n) ส่วนได้เสีย
journal(n) ส่วนของแกนและเพลาที่วางอยู่บนฝาประดับเพลา
middler(n) ส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงกลาง
Penological Practiceส่วนทัณฑปฎิบัติ
shareholder fund(n) ส่วนของผู้ถือหุ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
上部[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
個人[こじん, kojin] (n) ส่วนตัว, See also: private
成分[せいぶん, seibun] (n) ส่วนประกอบ, เครื่องปรุง
本体[ほんたい, hontai] (n) ส่วนประกอบหลัก, ตัวเครื่อง
材料[ざいりょう, zairyou] (n) ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, วัตถุดิบ (เช่นในการปรุงอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
超過[ちょうか, chouka] (n) ส่วนที่เกิน, การเกิน
片割れ[かたわれ, kataware] ส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชิ้นส่วน
殆ど[ほとんど, hotondo] ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
パート[ぱーと, pato] ส่วน
[せい, sei] ส่วนสูง
[みぞ, mizo] ส่วนที่ยุบลงไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
部分[ぶぶん, bubun] TH: ส่วน  EN: portion
[ぶ, bu] TH: ส่วน(ที่เป็นแกนกลาง)
一部[いちぶ, ichibu] TH: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย  EN: part
過半[かはん, kahan] TH: ส่วนมาก เกินกว่าครึ่ง  EN: the greater part

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
meistโดยมาก, ส่วนใหญ่
teilenแบ่งออกเป็นส่วน |teilte, geteilt|
etw. in Kauf nehmen(phrase) ยอมรับในสิ่งนั้น (ส่วนใหญ่ทางด้านไม่ดี), See also: akzeptieren
Brust(n) |die, nur Sg.| หน้าอก, ส่วนหน้าอกของร่างกาย
ausbauen(vt) |baute aus, hat ausgebaut| ถอดชิ้นส่วนโดยใช้อุปกรณ์ออก เช่น das Gerät ausbauen

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), Ant. madame, mademoiselle
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
en(prep) ที่ (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Je viens assez souvent en France. ผมไปฝรั่งเศสค่อนข้างบ่อย
en(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ ส่วนใหญ่ตามด้วยชื่อประเทศ) เช่น Mon fils habite en France depuis des années. ลูกชายของฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสมาหลายปี

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top