Search result for

trim

(121 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trim-, *trim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trim[VT] ตัด, See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
trim[VT] ประดับ, See also: ตกแต่ง(อาหาร)
trim[VT] ตัดแต่ง
trim[VT] ตัดขน, See also: ถลกขน
trim[ADJ] ผอมแบบแข็งแรง, See also: ผอมบาง
trim[ADJ] พร้อม
trim[ADJ] พอดี, See also: พอเหมาะ
trim[ADJ] สุภาพเรียบร้อย, See also: เรียบร้อย
trim[N] การตัด
trim[N] สภาพสมบูรณ์, See also: สภาพที่พร้อมใช้งาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimester(ไทรเมส'เทอะ) ระยะเวลา3เดือน,ภาคละ3เดือน,หนึ่งใน3ภาค, See also: trimestral,trimestrial adj.
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
detriment(ดี'ทริเมินทฺ) n. การสูญเสีย,ความเสียหาย,ความทรุดโทรม,การได้รับบาดเจ็บ,สาเหตุของความสูญเสียหรือความเสียหาย, Syn. harm
detrimental(ดีทระเมน'เทิล) adj. เป็นอันตราย,เป็นภัย n. ผู้ที่เป็นอันตราย, Syn. hurtful
matrimony(แม'ทระโมนี) n. พิธีสมรส,การสมรส,การมีเรือน, See also: matrimonial adj.
nutriment(นู'ทระเมินทฺ) n. สิ่งที่ใช้บำรุงเลี้ยง,อาหาร., Syn. food
patrimony(เพ'ทระโมนี่) n. มรดกของบิดา, See also: patrimonial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
trim(adj) เรียบร้อย,สุภาพ,เก๋,เป็นระเบียบ
trim(vt) ตกแต่ง,ขลิบ,เล็ม,เจียน,ทำให้เรียบ,ปรับ,ตั้ง
trimming(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,ของกระจุกกระจิก
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
detrimental(adj) เป็นอันตราย,ได้รับบาดเจ็บ,เป็นภัย
matrimonial(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส
matrimony(n) การแต่งงาน,การสมรส,การวิวาห์
nutriment(n) อาหาร,เครื่องบำรุงร่างกาย
patrimonial(adj) ที่เป็นสมบัติของวัด,เกี่ยวกับมรดก
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trimanual-สามมือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimenon; trimesterช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimensual-เกิดทุกสามเดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimerousมีสามส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimester; trimenonช่วงสามเดือน, ไตรมาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimeterมาตราสามคณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trimmerนักฉวยโอกาสทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trimorphic; trimorphousมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trimorphous; trimorphicมีไตรสัณฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trimethopriumไทรเมโธปริม [TU Subject Heading]
Trimurtiตรีมูรติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The point is, boys... even though I love havin' sex with some hot, random trim... a day hasn't gone by where I haven't thought of Tashonda.ประเด็นก็คือ... แม้ว่าฉันจะชอบการมีเซ็กส์ กับสาวฮอท เล็มขนนิดหน่อย... แต่ก็ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่คิดถึงทาชอนด้าเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ Frost/Nixon (2008)
You trim yours?คุณปัดขนคิ้วเองเลยรึเปล่า? Frost/Nixon (2008)
You have repeatedly refused to trim the monkey tree... that spills onto your neighbor's property.คุณไม่ยอมเล็มกิ่งต้นไม้ ที่ยื่นออกไปยังที่ดินเพื่อนบ้านคุณ Pineapple Express (2008)
But it's especially good for trim.แต่เหมาะกับการตัดแต่ง London. Of Course (2009)
With all the trimmings:และการตัดแต่ง Law Abiding Citizen (2009)
People say it takes a while to get back to fighting trim, but I snapped back like a rubber band.เขาว่าใช้เวลาพักนึงกว่าจะกลับมาสู้ใหม่ได้ แต่ฉันสู้กลับทันทีแบบหนังยาง Today Is the Day: Part 1 (2009)
And be down to a trim 210 for the wedding a week Saturday. Emma:และจะเหลือ 95 โล ตอนงานแต่ง Mattress (2009)
They also come with optional leather trim and preferred suede inserts.มีให้ทั้ง เลือกสีขลิบริม กับแบบเบาะหนังกลับ Pilot (2009)
We said we weren't gonna tell the kids until after the first trimester.ก็เราจะยังไม่บอกลูกจนกว่าจะพ้นช่วงไตรมาสแรกไง Being Alive (2009)
The garter was trimmed with handmade lace.สายรัดเท้าเย็บติดด้วยผ้าลูกไม้ทำมือ Nice Is Different Than Good (2009)
Second trimester like clockwork.ไตรมาสที่สอง .. เหมือนกลไกเวลา บึ้ม ! The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trimDo you want a trim?
trimTrim the fat off the meat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดแต่ง[V] trim, See also: decorate, beautify, dress, Example: พ่อจะลงมือตัดแต่งต้นไม้ในสวนเองถ้ามีเวลาว่าง, Thai definition: ตัดออกให้ได้รูปทรงตามต้องการอย่างสวยงาม
เก็บผม[V] trim hair, See also: clip, shave or cut (hair), Syn. เล็มผม, Example: คนที่หล่อนเคยเฝ้าแอบดูเก็บผมสวยอย่างเคย มือหนึ่งถือสมุดอีกมือถือกุญแจรถ, Thai definition: เอากรรไตรเล็มผมให้เสมอกัน
เกลา[V] smooth, See also: trim, polish, hew, scrape, Syn. เหลา, โกน, ถาก, Example: การแปรรูปหวายมีมีดเล่มเดียวก็สามารถตัดทอน ผ่าและเกลาให้ใช้งานที่ต้องการได้, Thai definition: ทำสิ่งที่ยังขรุขระอยู่ให้เรียบเนียนขึ้น
ลิด[V] trim, See also: prune, Syn. ตัดแต่ง, เล็ม, Example: คนสวนใช้กรรไกรลิดเอากิ่งและใบออกจนดูสวยงามไม่รกรุงรัง, Thai definition: แต่งโดยการเด็ดก้านหรือใบ, เด็ดหรือตัดเพื่อแต่ง, ตัดออกทีละน้อย
แต่งเล็บ[V] dress a fingernail, See also: trim nails, Syn. ทำเล็บ, Example: ทุกๆ อาทิตย์ เธอต้องไปร้านเสริมสวยเพื่อแต่งเล็บ
ราน[V] cut, See also: trim or lop off (as branches), prune, Syn. ตัด, ฟัน, Example: แม่เตือนให้เขารานกิ่งทิ้งไปบ้าง เพราะส่าเหล้าโตเร็วจนเกรงคานจะรับน้ำหนักไม่ไหว, Thai definition: ตัด หรือฟันกิ่งไม้ออก
กลิ้ม[V] lock stitch, See also: trim the edge of cloth with stitches, Example: เธอกลิ้มชายผ้าเพื่อกันรุ่ยอย่างเรียบร้อย, Thai definition: เล็มหน้าผ้า, เย็บหน้าผ้าให้เป็นตะเข็บเพื่อมิให้ชายผ้าหลุดออก
กัน[V] shave, See also: trim, Example: ฉันกันคิ้วที่รุงรังออก, Thai definition: โกนให้เป็นเขตเสมอ
กันต์[V] shave, See also: trim, cut, Syn. ตัด, โกน, Example: แม่กันต์ผมให้น้อง, Notes: บาลี
กันผม[V] trim, See also: shave, Syn. โกน, Example: ช่างตัดผมกันผมที่ยาวไม่เป็นทรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตแต่งงาน[n. exp.] (chīwit taeng-ngān) EN: married life ; family life ; wedlock ; matrimony   FR: vie de famille [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff   FR: particule [f] ; gouttelette [f]
เจียน[v.] (jīen) EN: trim ; cut ; peel ; prune ; pare   FR: découper
กัน[v.] (kan) EN: shave ; trim   FR: tailler légèrement ; égaliser
ขลิบ[v.] (khlip) EN: trim ; hem ; clip ; lop off ; hew   FR: couper ; tailler ; ourler
ขริบ[v.] (khrip) EN: trim ; prune ; clip   FR: tailler ; couper
ขริบหนวด[v. exp.] (khrip nūat) EN: trim one's moustache   
ความเสียหาย[n.] (khwāmsīahāi) EN: damage ; detriment   FR:triment [m] (vx)
กินดอง[n.] (kindøng) EN: wedding ; matrimonial ceremony ; nuptials   FR: mariage [m] ; noce [f] ; épousailles [fpl]
เกี่ยวกับการสมรส[adj.] (kīokap kān somrot) EN: matrimonial   FR: matrimonial

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIM    T R IH1 M
TRIMM    T R IH1 M
TRIMS    T R IH1 M Z
TRIMAS    T R IY1 M AH0 S
TRIMAC    T R IH1 M AE0 K
TRIMPE    T R IH1 M P
TRIMMER    T R IH1 M ER0
TRIMMED    T R IH1 M D
TRIMBLE    T R IH1 M B AH0 L
TRIMBOLI    T R IY0 M B OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trim    (v) (t r i1 m)
trims    (v) (t r i1 m z)
trimly    (a) (t r i1 m l ii)
trimmed    (v) (t r i1 m d)
trimmer    (n) (t r i1 m @ r)
trimaran    (n) (t r ai1 m @ r a n)
trimmers    (n) (t r i1 m @ z)
trimmest    (j) (t r i1 m i s t)
trimming    (v) (t r i1 m i ng)
trimarans    (n) (t r ai1 m @ r a n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimm {m} [naut.]trim [Add to Longdo]
Trimaran {m} [naut.]trimaran [Add to Longdo]
Trimester {n}; Vierteljahr {n}term; trimester [Add to Longdo]
Trimmer {m}trimmer [Add to Longdo]
Trimmfaden {m} [naut.]telltale [Add to Longdo]
gepflegt; ordentlich; proper {adj} | gepflegter; ordentlicher | am gepflegtesten; am ordentlichstentrim | trimmer | trimmest [Add to Longdo]
Trimmattitude [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こざっぱり[, kozappari] (adv,vs) neat (neatly); tidy; trim [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
イクスクイジット・ピグミー・ゴビー;イクスクイジットピグミーゴビー[, ikusukuijitto . pigumi-. gobi-; ikusukuijittopigumi-gobi-] (n) exquisite pygmy goby (Trimma preclarum) [Add to Longdo]
イチモンジハゼ[, ichimonjihaze] (n) Trimma grammistes (species of small goby found in Japan and Taiwan) [Add to Longdo]
ウロコベニハゼ[, urokobenihaze] (n) Emery's goby (Trimma emeryi) [Add to Longdo]
エリホシベニハゼ[, erihoshibenihaze] (n) four-eye pygmy goby (Trimma hayashii, found from Japan to the Solomons) [Add to Longdo]
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby [Add to Longdo]
オキナワベニハゼ[, okinawabenihaze] (n) Okinawa rubble goby (Trimma okinawae); red-spotted dwarfgoby; orange-red goby; Okinawa pygmy-goby [Add to Longdo]
オニベニハゼ[, onibenihaze] (n) Trimma yanagitai (species of goby found in Japan) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wán, ㄨㄢˊ, ] trim [Add to Longdo]
竹叶青[zhú yè qīng, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ, / ] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake) [Add to Longdo]
竹叶青蛇[zhú yè qīng shé, ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄜˊ, / ] Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake) [Add to Longdo]
裁纸机[cái zhǐ jī, ㄘㄞˊ ㄓˇ ㄐㄧ, / ] trimmer; paper cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop [Add to Longdo]
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, v. i.
   To balance; to fluctuate between parties, so as to appear to
   favor each.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, n.
   1. Dress; gear; ornaments.
    [1913 Webster]
 
       Seeing him just pass the window in his woodland
       trim.                 --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Order; disposition; condition; as, to be in good trim. "
    The trim of an encounter." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of a ship or her cargo, ballast, masts, etc., by
    which she is well prepared for sailing.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch) The lighter woodwork in the interior of a building;
    especially, that used around openings, generally in the
    form of a molded architrave, to protect the plastering at
    those points.
    [1913 Webster]
 
   {In ballast trim} (Naut.), having only ballast on board. --R.
    H. Dana, Jr.
 
   {Trim of the masts} (Naut.), their position in regard to the
    ship and to each other, as near or distant, far forward or
    much aft, erect or raking.
 
   {Trim of sails} (Naut.), that adjustment, with reference to
    the wind, witch is best adapted to impel the ship forward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, v. t. [imp. & p. p. {Trimmed}; p. pr. & vb. n.
   {Trimming}.] [OE. trimen, trumen, AS. trymian, trymman, to
   prepare, dispose, make strong, fr. trum firm, strong; of
   uncertain origin.]
   1. To make trim; to put in due order for any purpose; to make
    right, neat, or pleasing; to adjust.
    [1913 Webster]
 
       The hermit trimmed his little fire.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress; to decorate; to adorn; to invest; to embellish;
    as, to trim a hat.
    [1913 Webster]
 
       A rotten building newly trimmed over. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I was trimmed in Julia's gown.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make ready or right by cutting or shortening; to clip
    or lop; to curtail; as, to trim the hair; to trim a tree.
    " And trimmed the cheerful lamp." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. (Carp.) To dress, as timber; to make smooth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) To adjust, as a ship, by arranging the cargo, or
      disposing the weight of persons or goods, so equally
      on each side of the center and at each end, that she
      shall sit well on the water and sail well; as, to trim
      a ship, or a boat.
    (b) To arrange in due order for sailing; as, to trim the
      sails.
      [1913 Webster]
 
   6. To rebuke; to reprove; also, to beat. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To trim in} (Carp.), to fit, as a piece of timber, into
    other work.
 
   {To trim up}, to dress; to put in order.
    [1913 Webster]
 
       I found her trimming up the diadem
       On her dead mistress.         --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trim \Trim\, a. [Compar. {Trimmer}; superl. {Trimmest}.] [See
   {Trim}, v. t.]
   Fitly adjusted; being in good order., or made ready for
   service or use; firm; compact; snug; neat; fair; as, the ship
   is trim, or trim built; everything about the man is trim; a
   person is trim when his body is well shaped and firm; his
   dress is trim when it fits closely to his body, and appears
   tight and snug; a man or a soldier is trim when he stands
   erect.
   [1913 Webster]
 
      With comely carriage of her countenance trim.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      So deemed I till I viewed their trim array
      Of boats last night.           --Trench.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trim
   adj 1: thin and fit; "the spare figure of a marathon runner"; "a
       body kept trim by exercise" [syn: {spare}, {trim}]
   2: of places; characterized by order and neatness; free from
     disorder; "even the barn was shipshape"; "a trim little
     sailboat" [syn: {shipshape}, {trim}, {well-kept}]
   3: neat and smart in appearance; "a clean-cut and well-bred
     young man"; "the trig corporal in his jaunty cap"; "a trim
     beard" [syn: {clean-cut}, {trig}, {trim}]
   4: severely simple in line or design; "a neat tailored suit";
     "tailored curtains" [syn: {tailored}, {trim}]
   n 1: a state of arrangement or appearance; "in good trim" [syn:
      {trim}, {trimness}]
   2: a decoration or adornment on a garment; "the trimming on a
     hat"; "the trim on a shirt" [syn: {trimming}, {trim},
     {passementerie}]
   3: attitude of an aircraft in flight when allowed to take its
     own orientation
   4: cutting down to the desired size or shape [syn: {trim},
     {trimming}, {clipping}]
   v 1: remove the edges from and cut down to the desired size;
      "pare one's fingernails"; "trim the photograph"; "trim
      lumber" [syn: {pare}, {trim}]
   2: decorate, as with ornaments; "trim the christmas tree"; "trim
     a shop window"
   3: cut down on; make a reduction in; "reduce your daily fat
     intake"; "The employer wants to cut back health benefits"
     [syn: {reduce}, {cut down}, {cut back}, {trim}, {trim down},
     {trim back}, {cut}, {bring down}]
   4: balance in flight by regulating the control surfaces; "trim
     an airplane"
   5: be in equilibrium during a flight; "The airplane trimmed"
   6: decorate (food), as with parsley or other ornamental foods
     [syn: {trim}, {garnish}, {dress}]
   7: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]
   8: cut closely; "trim my beard" [syn: {shave}, {trim}]
   9: adjust (sails on a ship) so that the wind is optimally used

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top