ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นรูปทรงกลม

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นรูปทรงกลม-, *เป็นรูปทรงกลม*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
round[ADJ] กลมๆ, See also: เป็นรูปทรงกลม, Syn. rotund, spherical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity,globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
spherical(สเฟีย'ริเคิล) adj. เป็นรูปทรงกลม,เป็นลูกกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล., See also: sphericality n., Syn. spheric,globular

English-Thai: Nontri Dictionary
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top