ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blobe

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blobe-, *blobe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา blobe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *blobe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Fall on my bare arms""Fällt auf meine bloBen Arme" Peggy Sue Got Married (1986)
Colonel Blobel.Oberst Blobel. Babij Jar (2003)
Your Colonel Blobel has it all:Ihr Oberst Blobel hat beides: Babij Jar (2003)
Colonel Blobel!Oberst Blobel! Babij Jar (2003)
He killed five people on the outside and two in here, with his bare hands.Er tötete mit bloBen Händen drauBen fünf Leute und hier drinnen zwei. The Longest Yard (2005)
Yeah, we could name him Blobert.Ja, wir könnten es Blobert nennen. The Cohabitation Experimentation (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top