Search result for

ต้อน

(70 entries)
(0.0627 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้อน-, *ต้อน*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้อน    [V] be cornered, Example: สองพ่อลูกถูกต้อนด้วยคำถามที่ทำให้จนมุม จนต้องยอมสารภาพ, Thai definition: ทำให้จนมุม, ทำให้ไม่มีทางสู้
ต้อน    [V] herd, See also: drive, round up, assemble, flock, Syn. ไล่, Example: ลุงมากำลังต้อนไก่ให้เข้าเล้า เพราะเย็นมากแล้ว, Thai definition: สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง
ต้อน    [N] a kind of fishtrap, Syn. กะต้ำ, Example: นานๆ เขาจะทำความสะอาดต้อนสักทีหนึ่ง, Count unit: ต้อน, Thai definition: เครื่องมือจับสัตว์น้ำตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นเป็นคอก 3 ด้าน ด้านหนึ่งมีประตูเปิดปิดได้ ในคอกสะด้วยกิ่งไม้เพื่อล่อให้ปลาเข้าอยู่
ต้อนรับ    [V] welcome, See also: receive, greet, entertain, Syn. รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: ชาวลาวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของไทยที่ไปเยือนอย่างเป็นทางการเป็นอย่างดี
ต้อนรับขับสู้    [V] receive cordially, See also: welcome heartily, entertain warmly, Syn. ต้อนรับ, รับรอง, รับแขก, Ant. ขับไล่, ไล่, Example: แม่ต้อนรับขับสู้แขกที่มาบ้านทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน, Thai definition: ต้อนรับอย่างแข็งขัน, Notes: (สำนวน)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้อนก. สกัดกั้นให้ไปตามที่ต้องการ, ไล่ไปโดยวิธีกันไม่ให้แตกฝูง, เช่น ต้อนควายเข้าคอก, ดักหน้าดักหลัง เช่น รำต้อน, โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ต้อนเข้ามุม ต้อนให้จนมุม.
ต้อนน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าตามริมฝั่งชนิดหนึ่ง ใช้เฝือกกั้นด้านข้าง ๒ ด้านเป็นคอก ด้านหน้ามีประตูผูกเชือกชักขึ้นลงได้ ด้านหลังชิดตลิ่ง ใช้ตลิ่งเป็นที่กั้น ในคอกสะด้วยกิ่งไม้และโปรยเหยื่อเพื่อล่อให้ปลาเข้าไป, กะตํ้า ก็เรียก.
ต้อนรับก. รับรอง, รับแขก.
ต้อนรับขับสู้ก. ต้อนรับอย่างแข็งขัน, โบราณใช้ว่า เต้นรับขับสู้.
ต้อนหมูเข้าเล้าก. หลอกคนที่ไม่รู้ทันให้เสียเปรียบ.
ต่อนัดต่อแนง ๑, ต่อนัดต่อแนม ๑ก. เถียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่รู้จักจบ.
ต่อนัดต่อแนง ๒, ต่อนัดต่อแนม ๒ก. ต่อราคาของเล็ก ๆ น้อย ๆ.
รับรอง ๑ต้อนรับ เช่น รับรองแขกเมือง.
ไล่ ๑ต้อนให้จนมุม เช่น เอาม้าและเรือไล่ขุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้อน[v.] (tøn) EN: herd ; drive ; round up ; get   FR: mener le bétail
ต้อน[v.] (tøn) EN: question   FR: interroger
ต้อนตือ[v. exp.] (tønteū) EN: outsmart ; walk all over   
ต้อนพยาน[v. exp.] (tøn phayān) EN: keep as a witness ; trap a witness   
ต้อนรับ[v.] (tønrap) EN: welcome ; receive ; greet ; entertain ; accommodate   FR: accueillir ; recevoir
ต้อนรับขับสู้[v. exp.] (tønrap khap sū) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly   FR: recevoir chaleureusement
ต้อนรับแขก[v. exp.] (tønrap khaēk) EN: receive guests ; welcome guests ; greet visitors   FR: recevoir des invités ; accueillir des visiteurs
ต้อนวัวเข้าคอก[v. exp.] (tøn wūa khao khøk) EN: drive cows into an enclosure   
ต้อนหมู[v. exp.] (tøn mū) EN: outsmart ; walk all over   
ต้อนเข้าคอก[v. exp.] (tøn khao khøk) EN: drive into an enclosure   

English-Thai: Longdo Dictionary
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ
concierge(n) |ที่มา:ภาษาฝรั่งเศส| พนักงานต้อนรับในโรงแรมที่พูดได้หลายภาษา ทำหน้าที่หิ้วกระเป๋าและเปิดประตู
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accept    [VT] ต้อนรับ, See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
be all over    [PHRV] ต้อนรับอย่างอบอุ่น
corner    [VT] ต้อนเข้ามุม, Syn. trap, bring to bay, drive into a corner
drive in    [PHRV] ต้อนให้เข้าไป, See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive into    [PHRV] ต้อนเข้าไป, See also: ขับเข้าไป, แล่นเข้าไป
drive someone into a corner    [IDM] ต้อนเข้ามุม
entertain    [VI] ต้อนรับแขก, See also: ต้อนรับ, Syn. host
greet with    [PHRV] ทักทายด้วย, See also: ต้อนรับด้วย
herd    [VT] ต้อน (ฝูงสัตว์)
lead in    [PHRV] นำเข้าที่, See also: ต้อนเข้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
corner(vt) ไล่จนมุม,ทำให้จนตรอก,ต้อนเข้ามุม,กว้านซื้อ
drive(vt) ขับรถ,ขับ,ไล่,กระตุ้น,ผลักไส,ผลักดัน,ต้อน
driver(n) ผู้ขับขี่,คนขับรถ,คนต้อนสัตว์,แรงผลักดัน,เครื่องตอกเสาเข็ม
drover(n) คนต้อนสัตว์
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
fete(vt) ฉลอง,เฉลิมฉลอง,เลี้ยงต้อนรับ,เลี้ยงรับรอง
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
greet(vt) ต้อนรับ,ปฏิสันถาร,ทักทาย,คำนับ,ทำความเคารพ,รับรอง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
歓迎[かんげい, kangei] (vt) ต้อนรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
持て成し[もてなし, motenashi] ต้อนรับขับสู้
持て成す[もてなす, motenasu] ต้อนรับขับสู้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อน English: to herd
追い込む[おいこむ, oikomu] Thai: ต้อนให้จนมุม English: to corner

German-Thai: Longdo Dictionary
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
Panne(n) |die, pl. Pannen| ข้อผิดพลาดหรือความขัดข้องทางเทคนิค เช่น Bei dem Empfang gab es mehrere Pannen: erst funktionierte das Mikrofon des Redners nicht, und dann kam der Dolmetscher auch noch zu spät. = ระหว่างพิธีต้อนรับมีความขัดข้องทางเทคนิคเกิดขึ้นมากมาย ตอนแรกไมโครโฟนของพิธีกรไม่ทำงาน และล่าม(นักแปล)ยังมาสายอีกด้วย
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,
Flugbegleiter(n ) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: R. Flugbegleiterin

Are you satisfied with the result?

Go to Top