ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

key

K IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -key-, *key*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
key hole saw(n) เลื่อยเจาะรูกุญแจ

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
key(n) กุญแจ, See also: ประแจ, ลูกกุญแจ
key(n) คำเฉลย, See also: คำไขของปัญหา, คำไข, คีย์, Syn. solution, answer
key(vt) ปรับ, See also: แก้ไข, Syn. adapt
key(n) ระดับเสียง, See also: ระดับเสียงของโน้ตดนตรี, Syn. music scale
key(adj) สำคัญ, See also: นัย, มีนัย, มีความหมาย, หลัก, Syn. major, crucial, significant
key(vt) ใส่กุญแจ
key(vt) ใส่ข้อมูล, See also: พิมพ์ข้อมูลเข้าเครื่องโดยใช้แป้นพิมพ์, Syn. type
key up(phrv) ทำให้ตื่นเต้น, Syn. excite
keyway(n) รูหรือช่องกุญแจสำหรับเพลาล้อรถ
keyhole(n) รูกุญแจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
key(คี) n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา, อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน, แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง, ใช
key fruitn. ผลไม้มีปีก, Syn. samara
key wordคำไข, คำไขรหัสหรือปัญหา, คำสำคัญ
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน, แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด, แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
keynes(เคนซฺ) n. John Maynard (ค.ศ.1883-1946) , นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ. -Keynesian adj.
keynote(คี'โนท) n. เสียงหลักของทำนองเพลงประเด็นสำคัญของคำปราศรัย ความคิด การกระทำหรืออื่น ๆ vt. กล่าวคำปราศรัยที่สำคัญ, Syn. theme, essence, gist, core
keynote addressคำปราศรัยที่สำคัญ
keynote speechคำปราศรัยที่สำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
key(n) ลูกกุญแจ, เงื่อนไข, แป้นอักษร, หัวใจ, ระดับเสียง, สลัก, คู่มือ
keyboard(n) แป้นตัวอักษร, ก้านดีดเปียโน
keyhole(n) รูกุญแจ, รูสลัก
keynote(n) ระดับเสียง, ใจความสำคัญ, จุดสำคัญ, ประเด็นสำคัญ
cockeyed(adj) ตาเหล่, ตาเอียง, ตาเข, ตาส่อน, ไม่ซื่อตรง
donkey(n) คนโง่, ลา, คนหัวรั้น
hockey(n) กีฬาฮอกกี้
jockey(n) นักขี่ม้าแข่ง, จ๊อกกี้, คนนำร่อง, คนนำทาง
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย, ขี้ข้า, ลูกกะโล่, ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้, เป็นขี้ข้า, เป็นลูกกะโล่, ติดตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
key๑. แป้น๒. กุญแจ [ ใช้กับแฟ้ม ]๓. ป้อน(ข้อมูล) [ มีความหมายเหมือนกับ key in ]๔. หลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyรูปวิธาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
keyระดับสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
key๑. แป้น๒. กุญแจ [ ใช้กับแฟ้ม ]๓. ป้อน(ข้อมูล) [ มีความหมายเหมือนกับ key in ]๔. หลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
keyลิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
key bed; index bed; key horizon; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
key bed; keyseat; keywayร่องลิ่ม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
key blockแม่พิมพ์หลัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
key fieldเขตหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
key horizon; index bed; key bed; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Key accountsลูกค้าหลัก [TU Subject Heading]
Key Boardแผงสวิท [การแพทย์]
Key Industryอุตสาหกรรมหลัก, Example: อุตสาหกรรมซึ่งมีความสำคัญต่อความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม ที่มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) ค่อนข้างสูง สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องชี้ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ อุตสาหกรรมหลักของไทยในปัจจุบันได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
key wallkey wall, กำแพงใต้ร่องแกน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
key-loggerคีย์ล็อกเกอร์, สปายแวร์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการกดแป้นคีย์บอร์ดของผู้ใช้ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Key-Word-in-Contextดรรชนีควิก, Example: ดรรชนีควิก (KWIC: Key-Word-in-Context) เป็นการทำดรรชนีคำสำคัญจากชื่อเรื่อง มีลักษณะเป็นดรรชนีเวียนคำ (permutation index) คือ หมุนเวียนใช้คำนาม หรือคำแทนนามทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องมาเป็นดรรชนี เรียงตามลำดับอักษร ให้ทุกคำอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกันไม่ว่าคำนั้นจะเป็นคำที่เท่าใดของชื่อเรื่อง <p>การทำดรรชนีแบบ KWIC มีกำเนิดมาจาก แอนเดรีย เครสตาโดโร (Andria Crestadoro) เป็นผู้คิดจัดทำเครื่องมือช่วยค้นหาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดประชาชนแมนเชสเตอร์ แต่การทำดรรชนีแบบของ เครสตาโดโร นี้ บรรณารักษ์เป็นผู้จัดทำเองทั้งหมด ยังไม่ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน จนกระทั่ง Hans Peter Luhn ได้นำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำดรรชนีแบบ permutation index โดยการหมุนเวียนเอาคำสำคัญในชื่อบทความที่ปรากฏอยู่ในวารสาร Chemical Abstracts มาเรียงตามลำดับอักษร <p>ส่วนประกอบที่สำคัญ <p>1. รหัสที่ใช้กำกับเอกสารหรือบทความที่นำมาทำดรรชนี เพื่อระบุแหล่งที่ให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารหรือบทความ ส่วนมากจะให้เป็นหมายเลขลำดับที่ของเอกสารหรือบทความนั้น <p>2. คำสำคัญทุกคำที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องของเอกสารหรือบทความที่นำมาหมุนเวียนทำดรรชนี การจะกำหนดว่าคำใดเป็นคำสำคัญในชื่อเรื่องของเอกสาร ผู้จัดทำดรรชนีจะเป็นผู้ป้อนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ แก่คอมพิวเตอร์โดยกำหนดให้ทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องถือเป็นคำสำคัญ ยกเว้น คำนำหน้านาม คำสันธาน คำบุพบท คำสรรพนาม <p>คำสำคัญเหล่านั้น จะถูกหมุนเวียนกันเป็นคำสำคัญ จัดเรียงตามลำดับอักษร และจัดรูปแบบการพิมพ์ออกเป็น 3 คอลัมน์ จะถูกจัดพิมพ์ในบรรทัดเดียวกัน ข้อมูลแต่ละบรรทัดจัดเรียงตามลำดับอักษรของคำสำคัญซึ่งปรากฏอยู่คอลัมน์กลาง ส่วนคอลัมน์ซ้ายและขวาที่ติดกับคำสำคัญ คือ คำอื่นๆ ในชื่อเรื่องของเอกสาร และคอลัมน์ขวาสุดคือส่วนที่เป็นรหัสที่ใช้กำกับเอกสารที่จะนำผู้ใช้ไปสู่รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร <p>3. คำทุกคำที่ปรากฏในชื่อเรื่องของเอกสารซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นคำสำคัญ จึงเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าและหลังคำสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ความหมายของคำสำคัญเด่นชัดขึ้น และช่วยให้ผู้ใช้ทราบชื่อเรื่องทั้งหมดของเอกสารด้วย หากชื่อเรื่องของเอกสารยาวและมีจำนวนอักขระเกินกว่าจำนวนที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ในแต่ละบรรทัด ข้อความส่วนที่เกินจะไม่ปรากฏ และจะมีเครื่องหมาย / ปรากฏเมื่อจบชื่อเรื่องนั้นๆ <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120708-KWIC.jpg" width="640" higth="200" alt="ดรรชนีควิก"> <p>ภาพแสดงส่วนประกอบของดรรชนีควิก 3 คอลัมน์ (Luhn, 162) <p>จะเห็นว่า GAMMA RAYS IN GE72 อยู่ภายใต้คำว่า Gamma และ GE72 <p> รายการอ้างอิง <p>กุลธิดา ท้วมสุข. KWIC index. บรรณารักษศาสตร์ มข. 3(3) ส.ค. 2528 : 37-45. <p>นวนิตย์ อินทรามะ. "ดรรชนีและสาระสังเขป" หน้า 229-231. ใน เอกสารการสอนชุดวิชา สารนิเทศศาสตร์เบื้องต้น หน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532. <p>Luhn, H.P. Keyword-in-Context Index for Technical Literature (KWIC Index) p. 159-167 in Readings in Automatic Language Processing. edited by David G. Hays. New York : American Elsevier Publishing Company Inc., 1966. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Key-Word-out-of-Context Indexดรรชนีควอก, Example: ดรรชนีควอก (KWOC - Key-Word-out-of-Context Index) เป็นการจัดทำดรรชนีที่อาศัยคำสำคัญจากชื่อเรื่องเช่นเดียวกับการทำดรรชนีควิก ต่างกันเพียงการจัดรูปแบบการพิมพ์ กล่าวคือ แทนที่คำสำคัญที่เป็นดรรชนีจะอยู่ตรงคอลัมน์กลางเหมือนการทำดรรชนีควิก ก็จะปรากฏอยู่ที่คอลัมน์ริมหน้ากระดาษหรือคอลัมน์ซ้ายมือ ตามด้วยชื่อเรื่องทั้งหมดของเอกสาร และเมื่อคำสำคัญมิได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นชื่อเรื่องแต่กลับปรากฏที่คอลัมน์ริมสุด จึงเรียกดรรชนีประเภทนี้ว่า Key-Word-out-of-Context <p>ตัวอย่าง: จากรายชื่อของเอกสารดังต่อไปนี้ <p> Blue-eyed Cats in Texas <p> The Cat and the Fiddle <p> Dogs and Cats and Their Diseases <p> The Cat and the Economy <p>เมื่อเป็นดรรชนีควอก คำสำคัญจากชื่อเรื่องอยู่คอลัมน์ซ้ายมือ คอลัมน์กลาง เป็นชื่อเรื่อง และขวาสุดเป็นแหล่งที่มาของเอกสาร ดังภาพ <p><img src="http://www.thaiglossary.org/sites/default/files/20120710-KWOC-Example.jpg" width="640" higth="200" alt="ดรรชนีควอก"> <p> รูปแบบการจัดทำดรรชนีแบบควิกและควอก เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คนไม่นิยมใช้ ดรรชนีประเภทนี้นัก ด้วยเหตุผลของการไม่สะดวกในการค้นหา กล่าวคือ ชื่อเรื่องมีความคลุมเครือ ไม่มีระบบควบคุมคำศัพท์ ผู้ใช้จะต้องนึกถึงคำศัพท์ที่จะใช้ค้นหาเอง เนื่องจากไม่มีระบบการเชื่อมโยงหัวเรื่องที่ไม่ใช้ไปยังหัวเรื่องที่ใช้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องที่จะค้นอย่างแท้จริง แล้ว การที่ต้องพิมพ์ซ้ำชื่อเรื่องหนึ่งๆ ตามจำนวนคำสำคัญที่ปรากฎในชื่อเรื่อง ทำให้ต้องพิมพ์ตัวขนาดเล็ก เพื่อประหยัดกระดาษ ผู้ใช้ต้องใช้สายตามากในการใช้ดรรชนีควิกและควอก แต่ดรรชนีควิกและควอก เหมาะกับงานประเภท Current notification เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายชื่อหนังสือใหม่ในสาขาวิชาต่างๆ โดยรวดเร็ว เพราะหนังสือที่รวบรวมนั้น มีจำนวนไม่มาก ไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนาน คำสำคัญในชื่อเรื่องมักเป็นคำที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้มักให้ความสนใจเป็นพิเศษ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในวงการได้อย่างรวดเร็ว <p>รายการอ้างอิง: <p>สุนทรี รสสุธาธรรม. “ดรรชนีแบบ KWIC และ KWOC : การทำดรรชนีแบบไม่ควบคุมคำศัพท์”. บรรณสาร สพบ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย. 23) : 154-159. <p>Cleveland, Donald B. and Cleveland, Ana D. Introduction to Indexing and Abstracting. 2nd ed. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1990. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Keyboardแป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
key money[けんりきん] (n) เงินกินเปล่า
keypals(n) กลุ่มคนที่พูดคุยกับเราโดยไม่เห็นหน้า(โดยเฉพาะบนอินเตอร์เน็ท)
keyring(n) พวงกุญแจ, Syn. key ring

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
That's the key for him. We've got to get Sollozzo.ที่สำคัญสำหรับเขา เรามีที่จะได้รับ Sollozzo The Godfather (1972)
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน. Suspiria (1977)
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี The Blues Brothers (1980)
You got the keys ? Get 'em from Garry.Listen. The Thing (1982)
Well, who else could have used that key ? Nobody !When wasime you used it? The Thing (1982)
That key ring is always hooked to your belt.- วินโดวส์ The Thing (1982)
Damn it ! He's got the keys !Anyone messes with me and the whole camp goes. The Thing (1982)
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
He has the key to the front door, which he said would only be opened over his dead body.เขายังมีกุญแจสำหรับไขประตูอีกด้วย ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดได้ ต้องข้ามศพเขาไปก่อนด้วย Clue (1985)
Not that key. The key to the cupboard.ไม่ใช่กุญแจนั้น กุญแจตู้ต่างหาก Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keyAfter asking for my key at the front desk, I took the elevator to my floor.
keyAfter I shut the door, I remembered I had left my key behind.
keyA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
keyAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
keyApply the key to a safe.
keyAs I left the house, I remembered the key.
keyBefore adding a new sentence, please check that your sentence brings new vocabulary by searching the keywords.
keyBring me the key.
keyCan I have the key now, please?
keyCapital, land and labor are the three key factors of production.
keyDon't play with that key!
keyDo you have something with keys?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเจาะบัตร(n) card punch, See also: key punch, keypunch machine, Example: เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องเจาะบัตรที่ทำงานด้วยการควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์, Thai Definition: เครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรหัสหรือรูบนบัตร
คีย์บอร์ด(n) keyboard, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้, Thai Definition: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คีย์บอร์ด(n) keyboard, Example: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก, Thai Definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
จักรกล(n) key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai Definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
ป้อนข้อมูล(v) key, See also: enter, Syn. ใส่ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, คีย์ข้อมูล, Example: โดยปกติแล้วผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะป้อนข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์, Thai Definition: นำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทางแป้นพิมพ์
กุญแจประจำหลัก(n) keynote, Syn. กุญแจเสียง, Example: โน๊ตจะมีเสียงสูงเสียงต่ำระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับบรรทัด 5 เส้นและกุญแจประจำหลัก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีสากล เขียนไว้หน้าบรรทัด 5 เส้น เพื่อกำหนดระดับเสียงของตัวโน้ต
กุญแจ(n) key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count Unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำหลัก(n) keyword, See also: major term, Example: ี้การสนทนาบนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำโดยอาศัยการค้นหาคำหลัก หรือรูปแบบของประโยคของข้อมูลเข้า
คีย์(n) key, See also: keyboard, Syn. แป้นอักษร, Example: พนักงานพิมพ์ดีดกดคีย์พลาดทำให้พิมพ์เอกสารผิดเป็นประจำ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด, Notes: (ปาก)
แป้นอักษร(n) key, See also: keyboard, Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้แป้นตัวอักษรและจอโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์, Thai Definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่าว[bāo] (n) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge  FR: serviteur [ m ] ; esclave [ m, f ] ; valet [ m ] ; laquais [ m ] ; domestique [ m, f ] ; serf [ m ] ; subalterne [ m ] ; bonne [ f ] ; boniche [ f ] (pop.) ; servante [ f ] (anc.) ; larbin [ m ] (fam.) ; soufre-douleur [ m ]
บัตรเลือกตั้ง[bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote  FR: bulletin de vote [ m ]
ฟิลด์หลัก[fil lak] (n, exp) EN: primary key
ฮอกกี้[hǿkkī] (n) EN: hockey  FR: hockey [ m ]
จ๋อ[jø] (n) EN: monkey  FR: singe [ m ]
จุดสำคัญ[jut samkhan] (n, exp) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter  FR: point capital [ m ] ; point essentiel [ m ] ; point crucial [ m ] ; point important [ m ]
กบี่[kabī] (n) EN: monkey  FR: singe [ m ]
กบี่ธุช[kabīthut] (n) EN: standard with a picture of Hanuman which Rama used to lead his army of monkeys ; king's military standard bearing the figure of Hanuman
แก้มลิง[kaēmling] (n) EN: monkey-cheek
ไก่งวง[kai ngūang] (n) EN: turkey  FR: dinde [ f ] ; dindon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KEY K IY1
KEYS K IY1 Z
KEYE K AY1
KEY'S K IY1 Z
KEYES K IY1 Z
KEYED K IY1 D
KEYES' K IY1 Z
KEYING K IY1 IH0 NG
KEYLON K EY1 L AH0 N
KEYPAD K IY1 P AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
key (v) kˈiː (k ii1)
keys (v) kˈiːz (k ii1 z)
keyed (v) kˈiːd (k ii1 d)
keying (v) kˈiːɪŋ (k ii1 i ng)
keyhole (n) kˈiːhoul (k ii1 h ou l)
keyless (j) kˈiːləs (k ii1 l @ s)
keynote (n) kˈiːnout (k ii1 n ou t)
keyring (n) kˈiːrɪŋ (k ii1 r i ng)
keyword (n) kˈiːwɜːʳd (k ii1 w @@ d)
Keynsham (n) kˈɛɪnʃəm (k ei1 n sh @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙,   /  ] key; CL:把[ ba3 ] #5,876 [Add to Longdo]
键盘[jiàn pán, ㄐㄧㄢˋ ㄆㄢˊ,   /  ] keyboard #6,545 [Add to Longdo]
关键词[guān jiàn cí, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄘˊ,    /   ] keyword #7,776 [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ,   /  ] key moment; decisive opportunity #17,244 [Add to Longdo]
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key #22,384 [Add to Longdo]
要务[yào wù, ㄧㄠˋ ㄨˋ,   /  ] key task; important affair #24,138 [Add to Longdo]
要件[yào jiàn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄢˋ,  ] key document; important condition #26,456 [Add to Longdo]
关键字[guān jiàn zì, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄢˋ ㄗˋ,    /   ] keyword #32,069 [Add to Longdo]
要员[yào yuán, ㄧㄠˋ ㄩㄢˊ,   /  ] key participant; VIP #37,395 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildungsschwerpunkt { m }key course element [Add to Longdo]
Großkunden-Außendienst { m }key account management [Add to Longdo]
Großkunden-Betreuer { m }key account manager [Add to Longdo]
Grundgedanke { m }key note [Add to Longdo]
Keiltreiber { m }key drift [Add to Longdo]
Kostenschlüssel { m }key of payment [Add to Longdo]
Leitmotiv { n }key note [Add to Longdo]
Leitwährung { f } [ fin. ]key currency; base currency [Add to Longdo]
Ordnungsdaten { pl } (Schlüsseldaten) [ comp. ]key data [Add to Longdo]
Schlüsselanhänger { m }key fob [Add to Longdo]
Schlüsselfeld { n }; Tastenfeld { n }key field [Add to Longdo]
Schlüsselfigur { f }key figure; keyman [Add to Longdo]
Schlüsselindustrie { f }key industry [Add to Longdo]
Schlüsselkomponente { f }key component [Add to Longdo]
Schlüsselposition { f }key role [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
削除[さくじょ, sakujo] (n, vs, adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) #37 [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) #1,078 [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required #1,078 [Add to Longdo]
キー[ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P) #2,182 [Add to Longdo]
[ro] (n) 2nd in a sequence denoted by the iroha system; 2nd note in the diatonic scale (used in key names, etc.) #2,830 [Add to Longdo]
取り[とり, tori] (n) (1) (See びり) key performer; last performer of the day; (2) active partner (e.g. in judo demonstration) #3,712 [Add to Longdo]
調[ちょう, chou] (n) (1) pitch; tone; key; (2) time; tempo; (3) mood; tendency; (4) (arch) tax on products #3,936 [Add to Longdo]
キーボード[ki-bo-do] (n) keyboard; (P) #4,253 [Add to Longdo]
欅;槻[けやき;つき(槻)(ok);ケヤキ;ツキ, keyaki ; tsuki ( tsuki )(ok); keyaki ; tsuki] (n) (uk) Japanese zelkova (species of elm-like tree, Zelkowa serrata) #4,388 [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) key (of a piano, etc.) #5,237 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
アクセスキー[あくせすきー, akusesuki-] access key [Add to Longdo]
カーソルキー[かーそるきー, ka-soruki-] cursor keys [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カーソル移動キー[カーソルいどうキー, ka-soru idou ki-] cursor control key [Add to Longdo]
キー[きー, ki-] key [Add to Longdo]
キーエスクロー[きーえすくろー, ki-esukuro-] key escrow [Add to Longdo]
キータイトル[きーたいとる, ki-taitoru] key title [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Key \Key\ (k[=e]), n. [OE. keye, key, kay, AS. c[ae]g.]
   1. An instrument by means of which the bolt of a lock is shot
    or drawn; usually, a removable metal instrument fitted to
    the mechanism of a particular lock and operated by turning
    in its place.
    [1913 Webster]
 
   2. A small device which is inserted into a mechanism and
    turned like a key to fasten, adjust, or wind it; as, a
    watch key; a bed key; the winding key for a clock, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. One of a set of small movable parts on an instrument or
    machine which, by being depressed, serves as the means of
    operating it; the complete set of keys is usually called
    the keyboard; as, the keys of a piano, an organ, an
    accordion, a computer keyboard, or of a typewriter. The
    keys may operate parts of the instrument by a mechanical
    action, as on a piano, or by closing an electrical
    circuit, as on a computer keyboard. See also senses 12 and
    13.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A position or condition which affords entrance, control,
    pr possession, etc.; as, the key of a line of defense; the
    key of a country; the key of a political situation. Hence,
    that which serves to unlock, open, discover, or solve
    something unknown or difficult; as, the key to a riddle;
    the key to a problem. Similarly, see also senses 14 and
    15.
    [1913 Webster]
 
       Those who are accustomed to reason have got the true
       key of books.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Who keeps the keys of all the creeds. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. That part of a mechanism which serves to lock up, make
    fast, or adjust to position.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.)
    (a) A piece of wood used as a wedge.
    (b) The last board of a floor when laid down.
      [1913 Webster]
 
   7. (Masonry)
    (a) A keystone.
    (b) That part of the plastering which is forced through
      between the laths and holds the rest in place.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mach.)
    (a) A wedge to unite two or more pieces, or adjust their
      relative position; a cotter; a forelock. See Illusts.
      of {Cotter}, and {Gib}.
    (b) A bar, pin or wedge, to secure a crank, pulley,
      coupling, etc., upon a shaft, and prevent relative
      turning; sometimes holding by friction alone, but more
      frequently by its resistance to shearing, being
      usually embedded partly in the shaft and partly in the
      crank, pulley, etc.
      [1913 Webster]
 
   9. (Bot.) An indehiscent, one-seeded fruit furnished with a
    wing, as the fruit of the ash and maple; a samara; --
    called also {key fruit}.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) A family of tones whose regular members are called
       diatonic tones, and named key tone (or tonic) or one
       (or eight), mediant or three, dominant or five,
       subdominant or four, submediant or six, supertonic or
       two, and subtonic or seven. Chromatic tones are
       temporary members of a key, under such names as "
       sharp four," "flat seven," etc. Scales and tunes of
       every variety are made from the tones of a key.
     (b) The fundamental tone of a movement to which its
       modulations are referred, and with which it generally
       begins and ends; keynote.
       [1913 Webster]
 
          Both warbling of one song, both in one key.
                          --Shak.
       [1913 Webster]
 
   11. Fig: The general pitch or tone of a sentence or
     utterance.
     [1913 Webster]
 
        You fall at once into a lower key.  --Cowper.
     [1913 Webster]
 
   12. (Teleg.) A metallic lever by which the circuit of the
     sending or transmitting part of a station equipment may
     be easily and rapidly opened and closed; as, a telegraph
     key.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   13. any device for closing or opening an electric circuit,
     especially as part of a keyboard, as that used at a
     computer terminal or teletype terminal.
     [PJC]
 
   14. A simplified version or analysis which accompanies
     something as a clue to its explanation, a book or table
     containing the solutions to problems, ciphers,
     allegories, or the like; or (Biol.) a table or synopsis
     of conspicuous distinguishing characters of members of a
     taxonomic group.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   15. (Computers) A word or other combination of symbols which
     serves as an index identifying and pointing to a
     particular record, file, or location which can be
     retrieved and displayed by a computer program; as, a
     database using multi-word keys. When the key is a word,
     it is also called a {keyword}.
     [PJC]
 
   {Key bed}. Same as {Key seat}.
 
   {Key bolt}, a bolt which has a mortise near the end, and is
    secured by a cotter or wedge instead of a nut.
 
   {Key bugle}. See {Kent bugle}.
 
   {Key of a position} or {Key of a country.} (Mil.) See {Key},
    4.
 
   {Key seat} (Mach.), a bed or groove to receive a key which
    prevents one part from turning on the other.
 
   {Key way}, a channel for a key, in the hole of a piece which
    is keyed to a shaft; an internal key seat; -- called also
    {key seat}.
 
   {Key wrench} (Mach.), an adjustable wrench in which the
    movable jaw is made fast by a key.
 
   {Power of the keys} (Eccl.), the authority claimed by the
    ministry in some Christian churches to administer the
    discipline of the church, and to grant or withhold its
    privileges; -- so called from the declaration of Christ,
    "I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven."
    --Matt. xvi. 19.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 key \key\, a.
   Essential; most important; as, the key fact in the inquiry;
   the president was the key player inthe negotiations.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Key \Key\, v. t. [imp. & p. p. {Keved}; p. pr. & vb. n.
   {Keying}.]
   1. To fasten or secure firmly; to fasten or tighten with keys
    or wedges. --Francis.
    [1913 Webster]
 
   2. (Computers) To enter (text, data) using keys, especially
    those on a keyboard; to keyboard; as, to key the data in
    by hand.
    [PJC]
 
   3. To adjust so as to be maximally effective in a particular
    situation; -- of actions, plans, or speech; as, to key
    one's campaign speech to each local audience.
    [PJC]
 
   4. To furnish with a key or keys.
    [PJC]
 
   {To key up}.
    (a) (Arch.) To raise (the whole ring of an arch) off its
      centering, by driving in the keystone forcibly.
    (b) (Mus.) To raise the pitch of.
    (c) Hence, (fig.), to produce nervous tension in; as, the
      whole team was keyed up for the championship game.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quay \Quay\, n. [F. quai. See {Key} quay.]
   A mole, bank, or wharf, formed toward the sea, or at the side
   of a harbor, river, or other navigable water, for convenience
   in loading and unloading vessels. [Written also {key}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cotter \Cot"ter\ (k[o^]t"t[~e]r), n.
   1. A piece of wood or metal, commonly wedge-shaped, used for
    fastening together parts of a machine or structure. It is
    driven into an opening through one or all of the parts.
 
   Note: [See Illust.] In the United States a cotter is commonly
      called a {key}.
      [1913 Webster]
 
   2. A toggle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 key
   adj 1: serving as an essential component; "a cardinal rule";
       "the central cause of the problem"; "an example that was
       fundamental to the argument"; "computers are fundamental
       to modern industrial structure" [syn: {cardinal},
       {central}, {fundamental}, {key}, {primal}]
   n 1: metal device shaped in such a way that when it is inserted
      into the appropriate lock the lock's mechanism can be
      rotated
   2: something crucial for explaining; "the key to development is
     economic integration"
   3: pitch of the voice; "he spoke in a low key"
   4: any of 24 major or minor diatonic scales that provide the
     tonal framework for a piece of music [syn: {key}, {tonality}]
     [ant: {atonalism}, {atonality}]
   5: a kilogram of a narcotic drug; "they were carrying two keys
     of heroin"
   6: a winged often one-seed indehiscent fruit as of the ash or
     elm or maple [syn: {samara}, {key fruit}, {key}]
   7: United States lawyer and poet who wrote a poem after
     witnessing the British attack on Baltimore during the War of
     1812; the poem was later set to music and entitled `The Star-
     Spangled Banner' (1779-1843) [syn: {Key}, {Francis Scott
     Key}]
   8: a coral reef off the southern coast of Florida [syn: {key},
     {cay}, {Florida key}]
   9: (basketball) a space (including the foul line) in front of
     the basket at each end of a basketball court; usually painted
     a different color from the rest of the court; "he hit a jump
     shot from the top of the key"; "he dominates play in the
     paint" [syn: {key}, {paint}]
   10: a list of answers to a test; "some students had stolen the
     key to the final exam"
   11: a list of words or phrases that explain symbols or
     abbreviations
   12: a generic term for any device whose possession entitles the
     holder to a means of access; "a safe-deposit box usually
     requires two keys to open it"
   13: mechanical device used to wind another device that is driven
     by a spring (as a clock) [syn: {winder}, {key}]
   14: the central building block at the top of an arch or vault
     [syn: {keystone}, {key}, {headstone}]
   15: a lever (as in a keyboard) that actuates a mechanism when
     depressed
   v 1: identify as in botany or biology, for example [syn:
      {identify}, {discover}, {key}, {key out}, {distinguish},
      {describe}, {name}]
   2: provide with a key; "We were keyed after the locks were
     changed in the building"
   3: vandalize a car by scratching the sides with a key; "His new
     Mercedes was keyed last night in the parking lot"
   4: regulate the musical pitch of
   5: harmonize with or adjust to; "key one's actions to the
     voters' prevailing attitude"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top