Search result for

มีนัย

(23 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีนัย-, *มีนัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีนัย[V] imply, See also: hint, Syn. มีความนัย, Example: ภาษาในวรรณคดีมีนัยบางอย่างที่ต้องตีความ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The children should think you have eyes in the back of your head.เด็ก ๆ จะได้คิดว่าเธอมีนัยน์ตาอยู่ข้างหลังศีรษะ Doubt (2008)
I didn't mean anything by "we," all right?ฉันไม่ได้มีนัยกับคำว่า"เรา"ตกลงมั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
Are not symbolically significant,ไม่ได้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญ Amplification (2009)
It's a fresh mystery, pregnant with possibilities.นี่เป็นความลึกลับที่สดใหม่ ที่มีนัยของความเป็นไปได้ Night of Desirable Objects (2009)
Those leads have already lead to significant breaks in the case.ตัวนำเหล่านั้นได้นำพา ไปแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ในทางคดี Gimme Some Truth (2009)
"Significant" might be overstating things a little,"อย่างมีนัยสำคัญ" อาจเป็นคำกล่าว เกินจริงไปบ้าง Gimme Some Truth (2009)
Now I'm no scientist, but that seems significant to me.เอาล่ะ ผมไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่นั่นมันดูเหมือนว่า มีนัยยะทีเดียวสำหรับผม Gimme Some Truth (2009)
Why don't I head over to Huang's office, see if blue hand has some special significanceทำไมเราไม่ตรงไป สำนักงานของโฮง เผื่อได้รู้ว่ามือสีน้ำเิงิน มีนัยยะสำคัญพิเศษอะไร Scary Monsters and Super Creeps (2009)
- "When a patient in agony dies, Then a doctor's true calling impliesเมื่อคนไข้ที่ทุกข์ทรมานตายลง เสียงร้องเรียกหาหมอที่แท้จริงก็จะมีนัย You Don't Know Jack (2010)
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด Death Race 2 (2010)
Now, you're lucky that you suffered no significant injuries.ตอนนี้คุณโชคดีที่คุณประสบ ระบบการบาดเจ็บอย่างมีนัยสำคัญ Death Race 2 (2010)
What if we were sent here on purpose.ถ้าเราถูกส่งมาที่นี่อย่างมีนัยยะล่ะ Senate Murders (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almond-eyed[ADJ] มีนัยน์ตาเรียวยาว
loaded[ADJ] ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า, See also: มีนัย
predicate[VT] มีนัยว่า, Syn. state, signify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
furtive(เฟอ'ทิฟว) adj. ลึกลับ,ลับ ๆ ล่อ ๆ ,แอบแฝง,มีนัย,มีเล่ห์กระเท่ห์., See also: furtively adv. furtiveness n., Syn. covert
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
smell(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล
wild-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. มีนัยน์ตาที่โกรธ,บ้าคลั่งหรือเป็นทุกข์,ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง

English-Thai: Nontri Dictionary
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
tacit(adj) เงียบ,โดยปริยาย,อย่างมีนัย,รู้แก่ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top