ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กุญแจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กุญแจ-, *กุญแจ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุญแจ(n) key, See also: lock, latchkey, Syn. ประแจ, Example: ทางเข้าแต่ละทางมีเครื่องกั้นหน้าหรือประตูกั้นลั่นกุญแจอยู่ทุกทาง, Count Unit: ชุด, ดอก, ลูก, แม่, Thai Definition: เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออก มีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุญแจกล(n) combination lock, Thai Definition: กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส
กุญแจผี(n) skeleton key, See also: passkey, master key, Example: ลูกบิดกุญแจนั้นจะทำกุญแจผียากง่ายก็ตรงเขี้ยวหรือแหวนภายใน, Count Unit: ดอก, ลูก, Thai Definition: ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต
กุญแจมือ(n) handcuffs, See also: bracelets, shackles, Example: นายตำรวจออกคำสั่งให้จ่าจับมือผู้ต้องหาไพล่หลังสวมกุญแจมือ, Count Unit: คู่, Thai Definition: ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา
กุญแจรหัส(n) combination lock, Example: ความสมาร์ทของสมาร์ทการ์ดคงมาจากแผงวงจรรวมที่คล้ายคลึงกันกับในวัตถุอื่นๆ เช่น กุญแจรหัส นาฬิกา แว่นตา แหวน หรือต่างหู, Count Unit: ดอก, Thai Definition: กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
กุญแจรหัส(n) key code, See also: code for access, password, Thai Definition: สมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง
กุญแจแหวน(n) spanner, Syn. ประแจแหวน, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง ตอนปลายทั้ง 2 ข้างมีลักษณะคล้ายแหวนขอบเหลี่ยม มีขนาดตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น
กุญแจสายยู(n) padlock
กุญแจเสียง(n) clef, Syn. กุญแจประจำหลัก, Example: ตำแหน่งของตัวโน้ตที่อ่านออกเสียงต่างกันถูกกำหนดโดยเครื่องหมายกำกับบรรทัดซึ่งเรียกว่ากุญแจเสียง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกเสียงดนตรีสากล เขียนไว้หน้าบรรทัด 5 เส้น เพื่อกำหนดระดับเสียงของตัวโน้ต
กุญแจปากตาย(n) wrench, See also: spanner, Syn. ประแจปากตาย, Example: โครงการวิจัยมีงบประมาณสำหรับวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล๊อค, Count Unit: อัน, ตัว, ชุด, Thai Definition: เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง 2 ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กุญแจน. เครื่องสำหรับใส่ประตูหน้าต่างเป็นต้น เพื่อยึดหรือสลักไม่ให้เปิดเข้าออกได้ เวลากดหรือไขออกมีเสียงลั่นดังกริ๊ก มีลูกไข เรียกว่า ลูกกุญแจ, ประแจ ก็เรียก.
กุญแจน. เครื่องหมายกำหนดระดับเสียงตัวโน้ตตามหลักดนตรีสากล ปรกติเขียนไว้ซ้ายสุดของบรรทัด ๕ เส้น.
กุญแจกลน. กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส.
กุญแจปากตายน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง รูปร่างตอนปลายทั้ง ๒ ข้างคล้ายก้ามปู มีขนาดปากตายตัว ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจผีน. ลูกกุญแจหรือเส้นลวดเป็นต้นที่ทำขึ้นสำหรับไขกุญแจ มักใช้เพื่อการทุจริต.
กุญแจมือน. ห่วงเหล็กมีกุญแจไข สำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ใส่ข้อมือผู้ต้องหา.
กุญแจรหัสน. กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
กุญแจรหัสสมุดประมวลรหัส เพื่อใช้เข้ารหัสและถอดรหัส บรรจุข้อความที่เข้ารหัสไว้ด้านหนึ่งและข้อความที่ถอดรหัสแล้วไว้อีกด้านหนึ่ง.
กุญแจเลื่อนน. เครื่องมือโลหะชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบสำหรับเลื่อนเพื่อปรับขนาดปากได้ ใช้สำหรับขันหรือคลายนอตเป็นต้น.
กุญแจเสียงน. ระบบเสียงซึ่งประกอบด้วยกลุ่มโน้ต โดยมีโน้ตใดโน้ตหนึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
access keyกุญแจการเข้าถึง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
secondary keyกุญแจรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
public keyกุญแจสาธารณะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alternate keyกุญแจสำรอง [ ใช้กับแฟ้ม ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protection keyกุญแจอารักขา, กุญแจป้องกัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
candidate keyกุญแจให้เลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Key.กุญแจ Saw (2004)
A key.กุญแจ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Keys!กุญแจ! The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
You'd better hide. I'll get the key to the cellar.คุณต้องซ่อนตัว ฉันมีกุญแจห้องใต้ดิน The Great Dictator (1940)
- I think it might be the wrong key.ฉันคิดว่ามันอาจจะคือกุญแจสำคัญที่ ไม่ถูกต้อง เปิด Help! (1965)
The Reb's have decided that damn bridge is the key to this whole area.พวกกบฎมันคิดว่าสะพานเฮงซวยนั่น คือกุญแจเข้าสู่พื้นที่นี้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Otherwise the key'll get rusty and Just be a spot on the wall.ไม่อย่างนั้นกุญแจที่ว่าก็จะขึ้นสนิม และเป็นแค่จดบนผนัง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
This is the key that'll get us wherever the teachers go every night.นี่จะเป็นกุญแจไขให้เรารู้ ว่าพวกครูไปไหนทุกคืน. Suspiria (1977)
The chain in those handcuffs is high-tensile steel.ห่วงโซ่ใส่กุญแจมือเหล่านั้น เป็นเหล็กแรงดึงสูง Mad Max (1979)
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี The Blues Brothers (1980)
- Right here. Wait a minute, wait a minute.และฉันก็มีกุญแจเพียงคนเดียว The Thing (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุญแจ[kunjaē] (n) EN: key ; lock ; padlock ; latchkey  FR: clé [ f ] ; clef [ f ] ; cadenas [ m ]
กุญแจปากตาย[kunjaē pāk tāi] (n, exp) EN: wrench ; spanner  FR: clé plate [ f ]
กุญแจมือ[kunjaēmeū] (n) EN: handcuffs  FR: menottes [ fpl ]
กุญแจล็อก[kunjaē lǿk] (n) EN: key  FR: clé = clef [ f ]
กุญแจสายยู[kunjaē sāiyū] (v) EN: padlock  FR: cadenasser ; verrouiller
กุญแจหาย[kunjaē hāi] (v, exp) FR: perdre ses clés

English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combination lock(n) กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข
cuff(n) กุญแจมือ, Syn. handcuff
handcuff(n) กุญแจมือ
key(n) กุญแจ, See also: ประแจ, ลูกกุญแจ
latchkey(n) กุญแจที่ใช้ล็อกประตู (โดยเฉพาะด้านนอก), See also: ลูกกุญแจสายยู
lock(n) กุญแจ, Syn. latch, hook, barrier
manacle(n) กุญแจมือ, See also: ตรวน, โซ่ตรวน, Syn. fetter, handcuff
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อน
padlock(n) กุญแจแบบคล้องสายยู, Syn. lock, shackle
passkey(n) กุญแจประตูหน้าบ้าน, Syn. latchkey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
bracelet(เบรส'ลิท) n. กำไลมือ, กุญแจมือ, See also: bracelets n. กุญแจมือ, Syn. handcuffs
cipher keyn. กุญแจสำหรับแปรรหัส
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว, การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining, joining, blend
cuff(คัฟ) n. ข้อมือเสื้อ, ส่วนที่พับขึ้นของขา, กุญแจมือ vt. ใส่ข้อมือเสื้อ, พับข้อมือเสื้อ, พับขากางเกง, ใส่กุญแจมือ, ต่อย, ชก, ตบ
handcuff(แฮนดฺ'คัฟ) n. กุญแจมือ. vt. ใส่กุญแจมือ
hasp(ฮาสพฺ) n. บานพับสำหรับใส่กุญแจ. vt. ใส่บานพับ, Syn. clasp
key(คี) n. ลูกกุญแจ, กุญแจ, กุญแจไขรหัส, กุญแจไขปัญหา, คู่มือ, คำไขปัญหา, อุปกรณ์, หัวใจ, สิ่งสำคัญ, คานดีดแป้นเปียโน, แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด, ระดับเสียง, น้ำเสียง, สลัก, หินโค้ง adj. สำคัญ, แก่นสาร, หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม, ใส่สลัก, ปรับ, ปรับสี, ปรับภาพ, ปรับเสียง, ใช
keyhole(คี'โฮล) n. รูกุญแจ adj. เปิดเผยเบื้องหลัง
keyway(คี'เวย์) n. รางแป้น, รางกุญแจ, รูสลัก, รูกุญแจ

English-Thai: Nontri Dictionary
bracelet(n) กำไล, สร้อยข้อมือ, กุญแจมือ
cuff(n) ขอบแขนเสื้อ, การชก, กุญแจมือ
cuff(vt) พับแขนเสื้อ, ใส่กุญแจมือ, ชก, ต่อย
handcuff(n) กุญแจมือ
key(n) ลูกกุญแจ, เงื่อนไข, แป้นอักษร, หัวใจ, ระดับเสียง, สลัก, คู่มือ
keyhole(n) รูกุญแจ, รูสลัก
latch(n) กลอน, สลักประตู, สายยู, สลักกุญแจ
latch(vi) ลงกลอน, ลั่นกุญแจ, ใส่กลอน, ใส่กุญแจ
latchkey(n) กุญแจไขสายยู
lock(n) กุญแจ, ประตูน้ำ, นกปืน, ลอนผม, เครื่องขัดล้อรถ, การติดขัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
warlock[วอ-ล๊อค] (n) กุญแจแห่งสงคราม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
キー[きー, ki-] (n) กุญแจ
[かぎ, kagi] (n) กุญแจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
かぎ[かぎ, kagi, kagi , kagi] (n) กุญแจ

German-Thai: Longdo Dictionary
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
einfallen(vi) |fällt ein, fiel ein, ist eingefallen| นึกได้, เพิ่งคิดออก เช่น Es fällt mir gerade ein, wo ich den Autoschlüssel gelegt habe. ผมเพิ่งนึกออกได้ว่าวางกุญแจรถไว้ที่ไหน
Jaอืม (เป็นคำใช้เอื้อนเอ่ย หลังจากที่ทิ้งช่วงคิดไปสักพัก) เช่น Wann hast du deinen Schlüssel zum letzten Mal gesehen? - Ja, ich weiß nicht. เธอเห็นลูกกุญแจครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ - อืม ไม่รู้แฮะ
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ

French-Thai: Longdo Dictionary
porte(n) |f| ประตู เช่น Je vais ouvrir la porte. Je cherche la clé. ฉันจะเปิดประตู ฉันหาลูกกุญแจ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top