ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จักรกล

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จักรกล-, *จักรกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanismจักรกลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O instrument of God, grant us thy peace.จักรกลเเห่งพระเป็นเจ้า โปรดเมตตาเราด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
"Patented clockwork mechanical man.""มนุษย์จักรกลไขลาน" Return to Oz (1985)
About two hours ago, a machining cell at the Newport City factory of Megatech assembled a completed cyber-body.เมื่อ 2 ชม.ก่อน, ที่นิวพอร์ตซิตี้ ระบบจักรกลย่อยของเมก้าเทค... ควบคุมหุ่นไซบอร์กตัวนึงได้อย่างสมบูรณ์. Ghost in the Shell (1995)
What is it? Artificial intelligence?มันคืออะไรกัน ระบบจักรกลอัฉริยะรึ? Ghost in the Shell (1995)
Terminators.จักรกลสังหาร. Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
The beginning of a war between man and machines.การเริ่มต้นของสงคราม ระหว่างมนุษย์กับจักรกล Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
You can save Zion if you reach the source, but to do that you need the Keymaker.ถ้าคุณต้องการไปที่แหล่งกำเนิดจักรกล คุณต้องการช่างทำกุญแจ The Matrix Reloaded (2003)
He is trapped in a place between this world and the machine world.เขาติดอยู่ในช่องว่างระหว่าง - โลกนี้กับโลกจักรกล The Matrix Revolutions (2003)
To the machine city.ไปดินแดนจักรกล The Matrix Revolutions (2003)
"between eccentricity and mysticism... between man as a machine and man as animal.""ความต่างของ วิตถาร กับ เวทย์มนต์ ความต่างของ มนุษย์ที่เป็นจักรกล กับ มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อ" The Dreamers (2003)
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
This is everything he's used his machines to collect for the last three years, including generators from the city.มันบอกทุกอย่างที่เครื่องจักรกลของเขาไปเอามา ในระยะเวลา 3 ปีมานี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเมืองก็อยู่ในนี้ด้วย Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

English-Thai: Nontri Dictionary
enginery(n) การสร้างกลจักร,เครื่องจักรกล,อาวุธยุทธภัณฑ์
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
mechanical(adj) เหมือนเครื่องจักร,ในทางกลไก,เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
mechanize(vt) ทำอย่างเครื่องจักร,เคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top