ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

newbie

N UW1 B IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -newbie-, *newbie*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
newbie(นิว' บี) n. ผู้ไร้ประสบการณ์หรือผู้เริ่มเล่นอินเทอเนต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am already a veteran in this business, while Dong Chul is just a newbie released from the Youth Detention Center.ผมเป็นทหารที่ผ่านศึก ในธุรกิจนี้มาแล้ว, ขณะที่ดงชอล ยังเป็นเด็กใหม่ ที่พึ่งออกจากสถานกักกันเยาวชน Episode #1.5 (2008)
Work hard, newbie sensei!พยายามเข้าล่ะ อาจารย์คนใหม่ Orutorosu no inu (2009)
A long time ago, even newbie judges and prosecutors were called Lord.ไมว่าจะเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการก็เรียกว่าท่านเหมือนกันนั่นแหละ Prosecutor Princess (2010)
Experienced actors with experienced actors and newbies with other newbies.มืออาชีพกับมืออาชีพ ส่วนหน้าใหม่ก็อยู่กับหน้าใหม่ Oh! My Lady (2010)
I'm gonna give your newbie ghost a beat-down to right home about.ฉันจะจัดการผีหน้าใหม่อย่างนาย ให้ตรงกลับบ้านไปเลย The Ties That Blind (2012)
It really keeps newbies from falling through the cracks.มันจะช่วยให้เด็กใหม่ ไม่หลงออกนอกลู่นอกทาง The Second Act (2012)
No, but you weren't supposed to let Damon weasel his way into your confused newbie vampire heart.ไม่ แต่เธอไม่ควรปล่อยให้เดม่อน หาทางเข้ามาทำให้ใจเธอสับสน My Brother's Keeper (2012)
Oh, you so are. Newbie vampire remorse?ใช่สิ เธอเป็น แวมไพร์มือใหม่ผู้สำนึกผิด? The Killer (2012)
We each get a newbie to mentor here at All Saints.เราแต่ละคนได้รับมือใหม่ให้คำปรึกษา ที่นี่ที่เซนต์ส. Nurse 3D (2013)
A place every newbie vampire should go at least once in their life...สถานที่ที่แวมไพร์ทุกตัวควรไป สักครั้งในชีวิต Bring It On (2013)
A newbie hunter and a witch who needs adult supervision.นักล่ามือใหม่กับแม่มดที่ต้องการคำแนะนำจากผู้ใหญ่ Down the Rabbit Hole (2013)
A place every newbie vampire should go at least once in their life.ที่ที่มีแวมไพร์เกิดใหม่ ควรจะไปอย่างน้อย ซักครั้งในชีวิตเขา Because the Night (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
newbieI had imagined that the newbies fresh from university would probably be stuck with all the backstage work - collecting reference material, getting copies and such but I couldn't have been proved more wrong.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NEWBIE N UW1 B IY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neue { m, f }; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [ slang ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュービー[nyu-bi-] (n) { comp } newbie [Add to Longdo]
新米[しんまい, shinmai] (exp, n, adj-no) (1) new rice; (2) novice; beginner; tyro; newcomer; newbie; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュービー[にゅーびー, nyu-bi-] newbie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 newbie
   n 1: any new participant in some activity [syn: {newcomer},
      {fledgling}, {fledgeling}, {starter}, {neophyte},
      {freshman}, {newbie}, {entrant}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 newbie
  /n[y]oo'bee/, n.
 
   [very common; orig. from British public-school and military slang variant
   of ?new boy?] A Usenet neophyte. This term surfaced in the {newsgroup}
   talk.bizarre but is now in wide use (the combination ?clueless newbie? is
   especially common). Criteria for being considered a newbie vary wildly; a
   person can be called a newbie in one newsgroup while remaining a respected
   regular in another. The label newbie is sometimes applied as a serious
   insult to a person who has been around Usenet for a long time but who
   carefully hides all evidence of having a clue. See {B1FF}; see also
   {gnubie}. Compare {chainik}, {luser}.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top